УМОВИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ (ВИКУПУ НІМІВ) ЗА ПРОСУВАННЯ СЕРВІСУ

Умови виплати винагороди (викупу Німів) за просування Сервісу (далі - Умови) набрали чинності 01 грудня 2017 року та застосовуються до правовідносин, що виникли між Компаніями, які прийняли ці Умови як юридично обов’язковий документ, та Адміністрацією із дати створення Компанією Акаунту.

Дані Умови початково складені українською мовою. У випадку розбіжностей між цими Умовами на інших мовах та українською версією Умов – перевагу матиме українська версія Умов.

Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови, а також Правила користування Nimses, що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/terms, Правила користування сервісом «NIMSES GOODS», що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/goods-terms, Політику конфіденційності Nimses, що розміщена за цим посиланням: https://nimses.com/uk/privacy/, Політику конфіденційності сервісу «NIMSES GOODS», що розміщена за посиланням: https://nimses.com/uk/goods-privacy, перед використанням NIMSES GOODS та прийняттям цих Умов.

Якщо ви бажаєте сприяти популяризації Сервісу та претендувати на отримання Винагороди від Адміністрації, як це передбачено цими Умовами, ви повинні повністю ознайомитись із цими Умовами та прийняти їх у повному обсязі. Якщо ви не бажаєте претендувати на отримання Винагороди від Адміністрації, ви можете не приймати ці Умови,але ви також не зможете за жодних обставин отримати від Адміністрації Винагороду, передбачену цими Умовами

Ці умови введені Адміністрацією з метою популяризації Сервісу, підтримання та збільшення обізнаності та зацікавленості Користувачів та Компаній у Сервісі, залучення нових Користувачів та Компаній шляхом запровадження додаткових тимчасових фінансових стимулів для Компаній у просуванні їх товарів/послуг із застосуванням Сервісу, які полягають у Винагороді, яку Адміністрація буде сплачувати Компаніям у відповідності до цих Умов в якості компенсації (оплати) товарів/послуг, які Компанії просувають за допомогою Сервісу.

1. Загальні положення

 • 1.1 Ці Умови є юридично обов’язковою угодою між Вами, користувачем Сервісу (за текстом цих Умов також «Компанія»), з одного боку, і Nimses Inc. (за текстом цих Умов також «Адміністрація»), з іншого боку. Політики конфіденційності та інші правила та умови Адміністрації становлять невід’ємну частину цих Умов.
 • 1.2 Ці Умови регулюють взаємні права та обов’язки Компанії та Адміністрації (далі разом – «Сторони») стосовно популяризації Сервісу, правил та порядку визначення розміру Винагороди, умов та дій, настання, дотримання та виконання яких є обов’язковою та безумовною підставою для отримання Компанією Винагороди.
 • 1.3 Ці Умови є публічною офертою і вважаються прийнятими Компанією шляхом проставлення позначки (відмітки) або натисканням кнопки у відповідному Функціоналі Сервісу під час чергової авторизації в Акаунті Компанії та такими діями Компанія підтверджує та запевняє, що ознайомилась з повним текстом Умов, всі положення Умов чіткі, зрозумілі та додаткового пояснення не вимагають, та Компанія приймає і погоджується з цими Умовами у повному обсязі.
 • 1.4 Винагорода, яка сплачується та/або може бути сплачена Адміністрацією за цими Умовами, є компенсацією вартості товарів/послуг, які Компанії реалізовували за допомогою NIMSES GOODS. Розмір Винагороди, умови її нарахування та виплати регулюються виключно цими Умовами.
 • 1.5 Винагорода, визначена у відповідності до цих Умов, може повністю та/або частково покривати вартість, ціну, собівартість товарів/послуг, які були реалізовані Компанією за допомогою Сервісу. Якщо Винагорода, визначена у відповідності до цих Умов, покриває лише частину ціни, вартості та/або собівартості таких товарів/послуг, Компанія не має права вимагати від Адміністрації оплати залишку

2. Терміни та визначення

 • 2.1 Користувач – фізична особа, що зареєстрована в Сервісі відповідно до Правил користування Nimses, що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/terms, і прийняла ці Правила в повному обсязі, а також досягла віку, допустимого відповідно до законодавства для акцепту цих Правил, і володіє відповідним обсягом цивільної дієздатності. Але у будь-якому випадку вік такої особи не може бути менше, ніж 12 років, якщо інший мінімальний вік не буде встановлено застосовним законодавством.
 • 2.2 Компанія - юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка за допомогою особистого Акаунту власника чи іншої контактної особи Компанії зареєструвала Бізнес-сторінку чи Бізнес-сторінки через Сайт, а також яка використовує Сервіс «Nimses Goods» відповідно до Правил користування сервісом «NIMSES GOODS», що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/goods-terms
 • 2.3 NIMSES GOODS – сервіс “NIMSES GOODS”, який дозволяє Користувачам та Компаніям здійснювати продаж товарів/послуг та який є частиною Сервісу та являє собою усі разом та/або окремі продукти та послуги, які надаються та/або можуть надаватись Адміністрацією за допомогою Nimses, Сайту, Додатку та/або будь-якого іншого програмного забезпечення, програмних продуктів, програмних додатків (у тому числі мобільних), як окремих, так і інтегрованих в інші програмні продукти, як розміщених на Сайті, так і розміщені на інших сайтах, серверах, пристроях, у тому числі на пристроях Користувача, якщо ним будуть встановлені відповідні Додатки, програми, тощо; усі разом та/або окремі продукти та послуги, які надаються та/або можуть надаватись у будь-який незаборонений спосіб під брендом «Nimses», права на який належать Адміністрації
 • 2.4 Адміністрація – Адміністрація – NIMSES INC, 1209 N ORANGE ST, WILMINGTON, DE 19801, USA, телефон: (650) 288 1989, e-mail: admin@nimses.com
 • 2.5 Сайт – веб-сайт, розміщений за веб-адресою https://nimses.com, Компанія може зареєструвати в Сервісі власний Акаунт, адмініструвати Акаунт, створювати Бізнес-Сторінки, розміщувати пропозиції, тощо.
 • 2.6 Звернення – повідомлення в електронній формі, яке складається та надсилається Компанією до Адміністрації за допомогою спеціально розробленого Адміністрацією Функціоналу Сервісу шляхом натискання клавіші “Вивести нiми”.
 • 2.7 Гаманець – особовий рахунок Компанії, який пов’язаний з Акаунтом Компанії (відрізняється від рахунку Бізнес-Сторінки) та відображає загальну кількість Німів Компаній, отриманих з усіх Бізнес-Сторінок Компанії та які вільні від будь-яких звернень, стягнень, повернень Користувачам, тощо, та які можуть бути враховані Компанією при визначенні Винагороди та оцінки відповідності цим Умовам для отримання Винагороди. Функціонал Сервісу, який розроблений для виплати Винагороди, відображає актуальний баланс Німів у Гаманці Компанії.
 • 2.8 Курс – це виражена у доларах США (чи іншій валюті) вартість певної кількості Німів, яка встановлюється за рішенням Адміністрації виключно з метою обчислення Винагороди Компанії та відображає власну суб’єктивну оцінку Адміністрації внеску Компанії у розвиток та популяризацію Сервісу, тощо. Курс встановлюється за рішенням Адміністрації та доводиться до Компанії через відповідний Функціонал Сервісу, за допомогою якого Компанія формує та направляє Звернення. Курс також може бути розміщений Адміністрацією на Сайті, але таке розміщення носить виключно інформаційний характер.

Будь-які інші визначення та терміни, не визначені у цьому розділі, вживаються в цих Умовах у відповідності із загальними Правилами користування Nimses, що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/terms, Правилами користування сервісом «NIMSES GOODS», що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/goods-terms, Політикою конфіденційності Nimses, що розміщена за цим посиланням: https://nimses.com/uk/goods-privacy, іншими Політиками, Умовами та правилами або ж повинні розумітися відповідно до застосовного права.

3. Підстави та порядок звернення за Винагородою

 • 3.1 Компанія може претендувати на отримання Винагороди лише у випадку, якщо вона прийняла ці Умови у повному обсязі у порядку, передбаченому п. 1.3 Умов, та відповідає усім вимогам, що передбачені цими Умовами в якості підстави для отримання Винагороди.
 • 3.2 Компанія може претендувати на отримання Винагороди лише у випадку, якщо вона належним чином виконувала Правила користування Nimses, що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/terms, та Правила користування сервісом «NIMSES GOODS», що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/goods-terms, не допускала порушень зазначених Правил.
 • 3.3 Право Компанії на звернення до Адміністрації за отриманням Винагороди виникає і Адміністрація відповідно до цих Умов зобов’язується розглянути таке Звернення після того і лише після того, як загальна кількість Німів, що обліковуються у Гаманці Компанії, становитиме на дату Звернення 2 (два) та більше мільйони (Мінімальний Баланс Гаманця).
 • 3.4 Протягом строку дії цих Умов та у відповідності до цих Умов Компанія має право звертатись до Адміністрації за отриманням Винагороди необмежену кількість разів. При цьому на момент кожного такого звернення окрім відповідності іншим положенням цих Умов Компанія обов’язково має відповідати вимогам п. 3.3 Умов щодо Мінімального Балансу Гаманця.
 • 3.5 Для розгляду питання про можливість отримання Винагороди у відповідності до цих Умов Компанія має сформувати та направити Адміністрації Звернення через відповідний Функціонал Сервісу. Під час формування та направлення Звернення через Функціонал Сервісу Компанія зобов’язана пройти аутентифікацію, ідентичну тій, яку Компанія проходила під час створення власного Акаунту. Не проходження процедури аутентифікації з будь-яких причин має своїм наслідком відсутність Звернення Компанії та Адміністрація, відповідно, не зобов’язана розглядати питання про нарахування та виплату Винагороди.
 • 3.6 Після успішного формування та направлення Звернення Адміністрація розглядає питання про можливість отримання Компанією Винагороди шляхом перевірки Компанії на її відповідність вимогам цих Умов. Орієнтовний строк такої перевірки складає 7 календарних днів із дати Звернення, але цей строк може бути збільшено за самостійним рішенням Адміністрації залежно від обсягу отриманих Звернень, обсягу перевіряємої інформації, тощо.
 • 3.7 У випадку встановлення факту дотримання Компанією положень цих Умов Адміністрація звертається до Компанії з вимогою про надання документів та/або інформації, які є необхідними для ідентифікації Компанії в якості суб’єкта господарювання та/або для ініціювання виплати Винагороди шляхом безготівкового банківського переказу. Перелік таких документів та/або інформації включає, але не обмежується, наступним:
  • 3.7.1 Cкан-копія документа, що посвідчує державну реєстрацію Компанії в якості суб’єкта господарювання, виданого компетентними органами протягом календарного року, у якому подано Звернення
  • 3.7.2 Cкан-копія першої сторінки паспорту фізичної особи (осіб), яка є представником виконавчого органу Компанії, діючої у формі юридичної особи або скан-копія паспорту та ідентифікаційного (податкового) номера платника податків Компанії, діючої у формі фізичної особи – підприємця (або самозайнятої особи).
  • 3.7.3 Реквізити банківського рахунку (рахунків) у національній та/або іноземній валюті (у випадку іноземної валюти надаються також дані для ініціювання SWIFT переказу). Конкретний перелік документів буде доведено Адміністрацією до Компанії за допомогою Сервісу, електронної пошти, телефоном, чи іншим способом, який буде обрано Адміністрацією.
 • 3.8 Винагорода у відповідності до цих Умов може бути виплачена лише у випадку, якщо Компанія повністю ідентифікує себе в якості суб’єкта господарювання та доведе, що Акаунт Компанії та/або Бізнес-Сторінки були створені саме цією Компанією (її представниками), для чого Компанія обов’язково має подати Адміністрації документи та інформацію, перелік яких буде направлено Адміністрацією після розгляду Звернення.
 • 3.9 У відповідності до цих Умов Винагорода підлягає нарахуванню у доларах США, якщо інше рішення не буде прийнято Адміністрацією.
 • 3.10 Винагорода підлягає виплаті виключно у безготівковій форми шляхом перерахування відповідної суми коштів на банківський рахунок Компанії за реквізитами, які будуть надані Компанією. Адміністрація не несе жодної відповідальності за затримку та/або неотримання Компанією Винагороди внаслідок надання Компанією неповної, недостовірної, помилкової інформації про банківські реквізити Компанії.
 • 3.11 Валюта рахунку Компанії та відповідно валюта платежу для виплати Винагороди визначається Адміністрацією окремо для кожного випадку нарахування та виплати Винагороди з урахуванням таких факторів, але не обмежуючись ними, як країна реєстрації Компанії, наявності в Адміністрації агента/посередника в такій країні для виплати Винагороди, розмір Винагороди, тощо. Валюта рахунку та валюта виплати повідомляється Адміністрацією Компанії одночасно із запитом інформації про ідентифікацію Компанії.
  • 3.11.1 У кожному окремому випадку нарахування та виплати Винагороди Адміністрація на власний розсуд може прийняти рішення, але не зобов’язана це робити, про виплату Винагороди у національній валюті Компанії із залученням агентів/посередників на території країни реєстрації Компанії. У такому випадку Адміністрація має право запитати, а Компанія зобов’язується надати банківські реквізити рахунку у національній валюті Компанії та лише якщо Компанія виконає вимоги цього підпункту положення п.п. 3.12.1 Умов не застосовуються. Про наявність агента/посередника та/або можливість виплати Винагороди у національній валюті Адміністрація повідомить Компанію окремо, зокрема, але не виключно, відповідно до п. 3.11 Умов або у будь-який інший час до дати виплати Винагороди. За відсутності повідомлення Адміністрації про виплату Винагороди у національній валюті Компанія не має права вимагати від Адміністрації виплати Винагороди у національній валюті та/ або не може відмовитись від застосування положень п. 3.12.1 Умов. У випадку виплати Винагороди у національній валюті Компанії, розмір такої Винагороди, визначений у відповідності до цих Умов, підлягає перерахунку у національну валюту Компанії за фактичним курсом обміну доларів США на національну валюту Компанії, який буде застосовано банком, що обслуговує агента/ посередника, залученого Адміністрацією для виплати Винагороди, у відповідності до законодавства країни реєстрації Компанії. Компанія погоджується та розуміє, що під час конвертації іноземної валюти у національну та навпаки, можуть виникнути курсові різниці, внаслідок яких фактично отриманий Компанією розмір Винагороди у національній валюті може бути меншим за розмір Винагороди у доларах США, визначений відповідно до цих Умов, при зворотному обміні з національної валюти в долари США. Такі курсові різниці не є збитками, втратами Компанії та Компанія приймає їх і погоджується не звертатись до Адміністрації та/або будь-яких інших органів з вимогами про стягнення з Адміністрації додаткових коштів для покриття таких курсових різниць.
  • 3.11.2 Якщо у кожному окремому випадку нарахування та/або виплати Винагороди Адміністрацією не було повідомлено Компанію про виплату Винагороди у національній валюті Компанії, Винагорода нараховується та виплачується Адміністрацією у доларах США. У такому випадку Компанія зобов’язана подати Адміністрації інформацію про реквізити банківського рахунку Компанії у доларах США. За відсутності у Компанії банківського рахунку у доларах США Компанія може подати інформацію про інші рахунки в іноземній валюті та/або про рахунки у національній валюті. При цьому, надаючи Адміністрації інформацію про будь-які інші наявні рахунки, окрім рахунків у доларах США, Компанія підтверджує, що вона ознайомилась, повністю розуміє та усвідомлює, у повному обсязі приймає та погоджується з правилами, зазначеними у п. 3.12 цих Умов.

4. Розмір Винагороди, порядок її обчислення та виплати

 • 4.1 Розмір Винагороди, яку Компанія має право отримати у відповідності до цих Умов, визначається як добуток Курсу (у перерахунку на 1 Нім), встановленого у відповідному Функціоналі Сервісу, через який Компанія формує та направляє Звернення, та загальної кількості Німів, яка обліковується у Гаманці Компанії на момент формування та направлення Звернення, зменшеної на суму внеску, який становить 50% від такої кількості Німів та є обов’язковою умовою для отримання Винагороди. Приймаючи ці Умови Компанія розуміє та погоджується, що внесок, встановлений цим пунктом, не є платою за використання Сервісу та/або компенсацією будь-яких витрат та/або товарів/ робіт/послуг Адміністрації.
 • 4.2 Компанія розуміє та погоджується, що Винагорода у відповідності до цих Умов розраховується виключно стосовно усього обсягу Німів (зменшених на суму внеску), обліковуваних у Гаманці Компанії на момент Звернення, та часткове використання Німів для визначення Винагороди не передбачається, але може бути запроваджено Адміністрацією у майбутньому.
 • 4.3 Курс встановлюється Адміністрацією виключно з метою та є елементом визначення Винагороди Компанії у якості компенсації вартості (чи частини такої вартості) товарів/послуг, які Компанія реалізувала через Сервіс. Курс не є та/ або не може тлумачитись будь-якою особою як обов’язок та/або публічна обіцянка/ заява Адміністрації підтримувати та/або гарантувати певну цінність вартість Німів, тощо. Компанія підтверджує, що ознайомилась та повністю розуміє і приймає Правила користування Nimses, що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/terms, в особливості п. 6.3 зазначених Правил, які є невід’ємною частиною цих Умов.
 • 4.4 Курс є тимчасовим. Адміністрація залишає за собою право у будь-який час без попереднього повідомлення та погодження з Компанією вносити зміни у цей розділ Умов та/або змінювати Курс для визначення розміру Винагороди. Такі зміни набуватимуть чинності з моменту їх розміщення у відповідному Функціоналі Сервісу, за допомогою якого Компанія формує та направляє Звернення.
 • 4.5 Винагорода обчислюється Адміністрацією виходячи із кількості Німів, яка обліковується у Гаманці на момент формування та направлення Звернення за вирахуванням внеску у розмірі 50% від такої кількості Німів.
 • 4.6 Компанія розуміє та погоджується із тим, що у випадку формування та направлення Звернення Винагорода Компанії та обов’язкові внески розраховується Функціоналом Сервісу автоматично, виходячи з усього залишку Німів, які обліковуються у Гаманці на момент формування та направлення Звернення. Після формування та направлення Звернення залишок Німів у Гаманці Компанії буде дорівнювати нулю. Час від часу Адміністрація може вносити зміни до Умов щодо бази нарахування Винагороди та/або надання Компанії права самостійно визначати базу для нарахування Винагороди.
 • 4.7 Сторони розуміють та погоджуються, що враховуючи витрати обох Сторін, пов’язаних з обчисленням/нарахуванням/виплатою Винагороди, зокрема, але не виключно, трудових, грошових, часових витрат на підготовку Компанією та перевірку Адміністрацією Звернень, реєстраційних документів Компанії, оплату банківських комісій, розмір Винагороди, яку Компанія може отримати відповідно до цих Умов та за якою Компанія має право звернутись до Адміністрації не може бути меншим за 100 (сто) дол. США або еквівалент в іншій валюті.
 • 4.8 Адміністрація має право відмовити у виплаті Винагороди у наступних випадках:
  • 4.8.1 Станом на дату Звернення та/або на будь-яку дату протягом усього строку із дати Звернення до дати, що передує виплаті Винагороди, та/або станом на дату виплати Винагороди буде встановлено, що Компанія втратила статус суб’єкта господарювання та/або знаходиться у процесі припинення, ліквідації, реорганізації.
  • 4.8.2 Компанія через власний Акаунт та/або представники Компанії, через Акаунти яких відбувалось створення Акаунту Компанії та/або Бізнес-Сторінок Компанії, через власні Акаунти порушували Правила користування Nimses, що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/terms, та Правила користування сервісом «NIMSES GOODS», що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/goods-terms;
  • 4.8.3 Компанія не надала Адміністрації усі документи та/бо інформацію, які необхідні Адміністрації для ідентифікації Компанії та її Акаунту, зокрема, але не виключно, не надала документ, що підтверджує державну реєстрацію Компанії в якості суб’єкта господарювання, дані про осіб та їх Акаунти, через які відбувалось створення Акаунту Компанії та/або реєстрація Бізнес- Сторінок.
  • 4.8.4 Компанія не надала Адміністрації інформацію, яка є необхідною для ініціювання банківського переказу Винагороди.
  • 4.8.5 Компанія не надала банківських реквізитів рахунків у іноземній валюті, а лише рахунків у національній валюті.

5. Застереження

 • 5.1 Не дивлячись на будь-які положення цих Умов, які гарантують Компанії право на отримання Винагороди, Адміністрація залишає за собою право в односторонньому порядку без попереднього повідомлення та/або узгодження з Компанією відмовити Компанії в отриманні Винагороди та/або припинити виплату такої Винагороди (або її залишку), якщо Компанія, її посадові чи інші особи, через Акаунти яких було проведено реєстрацію Акаунту, Бізнес-Сторінки (Бізнес- Сторінок) Компанії, порушили та/або допускали порушення будь-яких умов (у сукупності чи окремо) політик, правил та/або умов, які стосуються Сервісу, у будь- який момент часу з дати їх реєстрації у Сервісі (з дати створення Акаунту відповідної особи тощо), а також в інших випадках, які передбачені цими Умовами.
 • 5.2 Жодні інші документи, договори, політики, правила, умови; дії Компанії та/ або дії Адміністрації; факти, які свідчать про наявність у Компанії Німів та/або про реалізацію Компанією товарів/послуг за допомогою Сервісу, тощо, не є самостійною та достатньою підставою для виникнення у Компанії права на отримання Винагороди від Адміністрації та/або для виникнення в Адміністрації будь-якого обов’язку із виплати на користь Компанії Винагороди, якщо при цьому Компанія не прийняла ці Умови у повному обсязі та не відповідає вимогам цих Умов.
 • 5.3 Розмір Винагороди, який буде визначено та підлягатиме оплаті Адміністрацією у відповідності до цих Умов, є повним, остаточним та кінцевим грошовим зобов’язанням Адміністрації за кожним окремим випадком задоволення Звернення.
 • 5.4 Розмір Винагороди, який буде визначено та підлягатиме оплаті Адміністрацією у відповідності до цих Умов, включає в себе усі податки, збори, обов’язкові платежі, які можуть виникати на території держави, де зареєстровано Компанію в якості суб’єкта господарювання, незалежно від того, кого відповідне податкове законодавство визнає в якості платника, податкового агента, тощо. Зокрема, але не виключно, Сторони цими Умовами дійшли згоди та домовились, що у випадку, коли отримання Компанією Винагороди вимагатиме нарахування та сплати будь-яких непрямих податків (у тому числі ПДВ), Винагорода буде вважатись такою, яка враховує в собі усі такі непрямі податки та вони не підлягають додатковій оплаті за рахунок Адміністрації.
 • 5.5 Компанія не має права передавати та/або відчужувати у будь-який спосіб права та/або обов’язки за цими Умовами третім особам, окрім випадків, коли це відбувається внаслідок повного правонаступництва, отримання попереднього письмового погодження від Адміністрації, прямих вимог застосовного законодавства або коли таке законодавство прямо передбачає право Компанії відступити від передбачених цим пунктом умов та обмежень.

6. Відповідальність. Відмова від гарантій та обмеження відповідальності

 • 6.1 Сервіс (як NIMSES GOODS, так і Сайт, Додаток) та його функціонал, враховуючи всі скрипти, додатки, контент та оформлення Сайту, надаються «як є». Адміністрація не гарантує Користувачеві жодних специфічних результатів, успіхів і т. ін. внаслідок використання Сервісу. Адміністрація не зобов’язана забезпечити роботу Сервісу на всіх програмних платформах, для всіх пристроїв або в певних специфічних умовах.
 • 6.2 Приймаючи ці Умови Компанія розуміє, що будь-які її дії, у тому числі, але не виключно, приймання (погодження) цих Умов, формування та направлення Звернення, надання Адміністрації документів для ідентифікації Компанії у відповідності до розділу 3 цих Умов та інше, самі собою ці Умови, факт звернення Адміністрацією до Компанії з переліком документів/інформації для ідентифікації Компаній та інше само по собі не є гарантією отримання Компанією Винагороди. Адміністрація вправі відмовити у виплаті Винагороди у будь-який момент.
 • 6.3 Приймаючи ці Умови Компанія запевняє, що ознайомилась з Розділом 7 Правил користування Nimses, що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/terms, вимоги цього розділу повністю зрозумілі Компанії та приймаються нею.
 • 6.4 Неспроможність Адміністрації в будь-який час забезпечити примусове виконання будь-якого положення цих Умов та/або та/або нездійснення та/або невикористання Адміністрацією будь-якого права, яке надається Адміністрації цими Умовами, не повинно тлумачитися як відмова Адміністрації від такого положення та/або права, і вона жодним чином не впливає на чинність цих Умов або будь-якої їх частини, або на право Адміністрації згодом використати/ застосувати відповідні права та/або забезпечити примусове виконання кожного такого положення цих Умов. Жодна відмова про застосування наслідків за будь- яким порушенням цих Умов не становить відмову від застосування таких наслідків за будь-яким іншим або подальшим порушенням.
 • 6.5 КОМПАНІЯ, ПРИЙМАЮЧИ ЦІ УМОВИ, РОЗУМІЄ ТА НАДАЄ ЗГОДУ НА ТЕ, ЩО ДІЯ ЦИХ УМОВ Є ТИМЧАСОВОЮ ТА АДМІНІСТРАЦІЯ МОЖЕ У БУДЬ- ЯКИЙ ЧАС ПРИПИНИТИ ДІЮ ЦИХ УМОВ ТА/АБО ВНЕСТИ ДО НИХ ЗМІНИ БЕЗ БУДЬ-ЯКОГО ПОПЕРЕДНЬОГО УЗГОДЖЕННЯ ТА/АБО ПОВІДОМЛЕННЯ КОМПАНІЇ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ТА/АБО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦИХ УМОВ НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ СТОРОНАМИ ПОРУШЕННЯМ ЇХ ПРАВ, НЕ БУДЕ РОЗГЛЯДАТИСЬ, ТЛУМАЧИТИСЬ СТОРОНАМИ В ЯКОСТІ ПІДСТАВИ ДЛЯ СТЯГНЕННЯ З АДМІНІСТРАЦІЇ БУДЬ-ЯКИХ ВТРАТ ТА/АБО ЗБИТКІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ, ШТРАФНИХ САНКЦІЙ, ВИНАГОРОДИ, ЯКА НЕ БУЛА ОТРИМАНА КОМПАНІЄЮ ДО ДАТИ ПРИПИНЕННЯ ЦИХ УМОВ, ТОЩО.
 • 6.6 ЗА ЖОДНИХ УМОВ ТА ОБСТАВИН АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ ТА ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, ЕКОНОМІЧНІ, ШТРАФНІ ЧИ ІНШІ ВИТРАТИ ТА ЗБИТКИ, УПУЩЕНУ ВИГОДУ, ПОВНІСТЮ ТА/ АБО ЧАСТКОВО НЕОТРИМАНУ ВИНАГОРОДУ, ЯКІ ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ: (А) СЕРВІСОМ; (Б) ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ, ТА/АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ, ЙОГО ПРОДУКТИВНІСТЮ

  (В) БУДЬ-ЯКИМИ ПОМИЛКАМИ, ЗБОЯМИ, УПУЩЕННЯМИ В РОБОТІ СЕРВІСУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ЇХ НАСЛІДКОМ СТАЛА НЕМОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ КОМПАНІЄЮ ВИНАГОРОДИ (ПОВНІСТЮ ТА/АБО ЧАСТКОВО); (Г) БУДЬ-ЯКИМИ ДІЯМИ ВІДПОВІДНИХ КОМПЕТЕНТНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ДЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО КОМПАНІЮ ТА/АБО АДМІНІСТРАЦІЮ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ТА/ АБО Є НАСЛІДКОМ ВИКОРИСТАННЯ КОМПАНІЄЮ СЕРВІСУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЩО ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ПРИЙМАННЯМ КОМПАНІЄЮ ЦИХ УМОВ, ІНШИХ ПОЛІТИК, ПРАВИЛ ТА УМОВ АДМІНІСТРАЦІЇ, ОТРИМАННЯМ ВИНАГОРОДИ ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ, ЗА ДОПОМОГОЮ АБО У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ СЕРВІСОМ;

  (Ґ) ДІЯМИ ТРЕТІХ ОСІБ, ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ, ПОРУШЕННЯМИ БЕЗПЕКИ, ДІЯМИ ВІРУСІВ, ПОМИЛКАМИ, ЗЛАМАМИ, ШАХРАЙСТВОМ, ТЕХНІЧНИМИ ЗБОЯМИ, ЗАТРИМКАМИ В РОБОТІ ТА/АБО ПЕРЕДАЧІ, ПОРУШЕННЯМИ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ІНШЕ, ВНАСЛІДОК ЯКИХ КОМП’ЮТЕР, МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ ТА/АБО НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, ТЕХНОЛОГІЇ КОМПАНІЇ ЗАЗНАЛИ ЗБИТКІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ВНАСЛІДОК ТАКИХ ДІЙ ТА/АБО ЗБИТКІВ КОМПАНІЯ НЕ ОТРИМАЛА ТА/АБО ОТРИМАЛА НЕ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ВИНАГОРОДУ, НАВІТЬ НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ТЕ, ЩО ЦІ ЗБИТКИ ТА/ АБО ОБСТАВИНИ БУЛИ ПЕРЕДБАЧУВАНІ ТА/АБО ЩО СТОРОНИ БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ АБО МАЛИ ЗНАТИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ ТА ОБСТАВИН; (Д) ДІЄЮ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ, ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПЕТЕНТИМИ ОРГАНАМИ У МЕЖАХ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ, РІШЕНЬ, ПРАВИЛ, ЯКІ ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО МАЮТЬ ВПЛИВ ТА/АБО ВІДНОШЕННЯ ДО СЕРВІСУ, ЦИХ УМОВ, НАРАХУВАННЯ ТА/АБО ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ;

  (Е) ЦИМИ УМОВАМИ, ЗМІНАМИ, ДОПОВНЕННЯМИ ДО ЦИХ УМОВ, ВИКЛАДЕННЯМ ЦИХ УМОВ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ, ВІДМОВОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ВІД НАРАХУВАННЯ ТА/АБО ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ НА ПІДСТАВАХ ТА У ВИПАДКАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦИМИ УМОВАМИ, ПРИПИНЕННЯМ ДІЇ ЦИХ УМОВ; (Є) ЗАЛУЧЕННЯМ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТРЕТІХ ОСІБ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ ВИНАГОРОДИ КОМПАНІЇ, ДЛЯ КОНВЕРТАЦІЇ ВИНАГОРОДИ В БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ВАЛЮТУ, НІЖ ВАЛЮТА ЦИХ УМОВ, ЯКЩО КОМПАНІЯ НЕ НАДАЛА РЕКВІЗИТІВ РАХУНКУ У ДОЛАРАХ США. НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ЗБИТКАМИ ТА ВТРАТАМИ КОМПАНІЇ СУМА КОМІСІЙ ТА ПЛАТЕЖІВ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЄТЬСЯ ВИНАГОРОДА КОМПАНІЇ У ВИПАДКАХ, КОЛИ ЗА ВІДСУТНОСТІ У КОМПАНІЇ РАХУНКУ У ДОЛАРАХ США (АБО ЯКЩО КОМПАНІЯ НЕ НАДАЛА ТА/АБО НАДАЛА НЕ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ АДМІНІСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТАКІ РАХУНКИ) АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ТРЕТІХ ОСІБ ДЛЯ ВИПЛАТИ ТА/АБО КОНВЕРТАЦІЇ ВИНАГОРОДИ.

7. Права інтелектуальної власності

 • 7.1 Усі питання, що пов’язані та/або стосуються використання Сервісу, NIMSES GOODS, Додатку, Сайту та/або інтелектуальних прав на них (як майнових так і не майнових) регулюються Правилами користування Nimses, що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/terms та Правилами користування сервісом «NIMSES GOODS», що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/goods-terms, а також іншими вимогами та правилами, які можуть бути додатково розміщені Адміністрацією, та вимогами застосовного законодавства.

8. Тлумачення. Застосовне право та порядок вирішення спорів

 • 8.1 Ніщо в цих Умовах й жодні дії, вжиті Сторонами відповідно до цих Умов не створюють і не вважаються такими, що створюють, товариство, асоціацію, спільне підприємство або інше кооперативне утворення між Сторонами.
 • 8.2 Крім випадків, прямо обумовлених у цих Умовах, ніщо в цих Умовах й жодні дії, вжиті Сторонами відповідно до цих Умов, не роблять і не вважаються такими, що роблять, будь-яку Сторону агентом (посередником, комісіонером, представником) будь- якої іншої Сторони з будь-якою метою. Жодна Сторона не має за цими.
 • Умовами будь-яких повноважень, прав брати зобов’язання та/або укладати контракти та/або виконувати контракти від імені іншої Сторони (або Сторін).

 • 8.3 Компанія погоджується з тим, що ці Умови та стосунки між Сторонами регулюються правом штату Делавер, США
 • 8.4 Усі суперечності, які можуть виникнути у Сторін в процесі виконання цих Умов, Сторони будуть намагатися вирішувати шляхом переговорів.
 • 8.5 Компанія погоджується, що з метою вирішення суперечок між Сторонами, ефективним та обов’язковим для використання засобом комунікації є e-mail- листування з Адміністрацією за адресою: goods@nimses.com
 • 8.6 У випадку якщо Сторони не досягнуть згоди у зв’язку зі спором, протягом 30 (тридцяти) календарних днів, суперечка передається на розгляд в компетентний суд згідно з законодавством, яке регулює дані Умови.
 • 8.7 З усіх питань, що не врегульовані цими Умовами, Сторони керуються вимогами Правил користування Nimses, що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/terms, Правил користування сервісом «NIMSES GOODS», що розміщені за цим посиланням: https://nimses.com/uk/goods-terms, Політики конфіденційності, яка розміщена за наступною адресою: https://nimses.com/uk/privacy, та Політики конфіденційності сервісу «NIMSES GOODS», яка розміщена за наступною адресою: https://nimses.com/uk/goods-privacy та застосовним законодавством.

9. Конфіденційність

 • 9.1 Уся інформація та/або персональні дані, які надаються Компанією в межах цих Умов додатково, є конфіденційними.
 • 9.2 За винятком інформації та персональних даних, які збираються, зберігаються, оброблюються у відповідності до Політики конфіденційності, яка розміщена за наступною адресою: https://nimses.com/uk/privacy, та Політики конфіденційності сервісу «NIMSES GOODS», яка розміщена за наступною адресою: https://nimses.com/uk/goods-privacy, », яка розміщена за наступною адресою: https:// nimses.com/uk/goods-privacy, незалежно від того, надана така інформація в межах цих Умов або зазначених Політик, уся інша інформація, що надається Компанією в межах цих Умов використовується Адміністрацією виключно для виконання положень цих Умов, нарахування та виплати Винагороди, ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також, якщо це вимагатиметься, для дотримання валютного, банківського, податкового законодавства, законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, антикорупційного законодавства, тощо.
 • 9.3 Відносини Сторін щодо конфіденційності інформації регулюються Політикою конфіденційності, яка розміщена за наступною адресою: https://nimses.com/uk/privacy, та Політикою конфіденційності сервісу «NIMSES GOODS», яка розміщена за наступною адресою: https://nimses.com/uk/goods-privacy, яка розміщена за наступною адресою: https://nimses.com/uk/goods- privacy, та які становить невід’ємну частину цих Умов.

10. Заключні положення

 • 10.1 Адміністрація залишає за собою право час від часу вносити зміни, доповнення, уточнення та виключати повністю та/або частково певні положення Умов шляхом викладення Умов у новій редакції.
 • 10.2 Нова редакція Умов набуває чинності з моменту їх розміщення на Сайті та/ або в Додатку та/або через відповідний Функціонал Сервісу, якщо інше прямо не буде встановлено в новій редакції Умов. Дата останніх змін буде вказана в Умовах у відповідному полі «Дата внесення останніх змін». Усі зміни та/або доповнення застосовуються Адміністрацією до усіх Звернень, за якими не було проведено виплату Винагороди, незалежно від стадії розгляду Звернення.
 • 10.3 Компанія може припинити дію Умов у будь-який момент шляхом припинення використання Сервісу.
 • 10.4 Адміністрація може припинити дію цих Умов у будь-який момент, попередньо попередивши про це Компанії шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти, яку Користувачі чи Компанії вказують при реєстрації, та/ або шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті, Додатку та/або через відповідний Функціонал Сервісу. Припинення дії загальних Правил користування Nimses та/або Правил користування сервісом «NIMSES GOODS» також означає припинення дії цих Умов. Усі Звернення, за якими Адміністрація не зробила виплату Винагороди, вважаються анульованими та не підлягають подальшому розгляду та/ або виконанню Адміністрацією.
 • 10.5 Зміни та/або доповнення в ці Умови вносяться шляхом викладення їх у новій редакції.
 • 10.6 Якщо будь-яке положення цих Умов або його частина втрачає статус позовної сили та/або визнається недійсним будь-яким судом компетентної юрисдикції та/або є нікчемним відповідно до законодавства компетентної юрисдикції, таке положення або його частина вважаються зміненими таким чином, щоб відповідати чинному законодавству й бути чинним і мати позовну силу, або якщо це положення або його частину неможливо змінити без внесення суттєвих змін у наміри Сторін, це положення або його частина вважаються недійсними, що не впливає на чинність і позовну силу решти положень цих Умов.