CZYM JEST NIMSES?

Nimses — to jedyny system na świecie, utrwalający i zapisujący przeżyty czas ludzkiego życia i pozwalający nim zarządzać. Po rejestracji w Nimses każda minuta życia człowieka jest przetwarzana na jeden nim, unikalny trwały zapis cyfrowy. Ogólna ilość nimów wytworzona i uzyskana przez jednego człowieka jest gromadzona w indywidualnym bilansie – nimbie. Człowiek może zarządzać swoimi nimami, wykorzystując bezpłatną aplikację geolokalizacyjną Nimses.

Czas — to nieodwracalny bieg z przeszłości w przyszłość poprzez teraźniejszość. Dla poszczególnego człowieka i dla ludzkości w ogóle to oznacza nieunikniony ruch liniowy w kierunku pewnego punktu końcowego. Innymi słowy, czas szybko ucieka, nie da się go odwrócić ani zatrzymać. Ponadto, życie jako takie jest możliwe tylko w czasie. Czas pozostawia ślady na wszystkich formach żywej materii nie posiadając swego ciała. Czas jest niematerialny.

Nimses — to koncepcja nadająca czasowi ciało, pozwalająca go gromadzić i używać. Podstawa ideologiczna Nimses – to krąg z 12 zasad, określających stosunki człowieka z czasem.

OPIS I TECHNOLOGIA

Firma Nimses Inc. została zarejestrowana w stanie Delaware, USA w 2016 roku.

Z technicznego punktu widzenia Nimses to algorytm, pozwalający odcyfrować czas życia każdego zarejestrowanego użytkownika. Po rejestracji każdy użytkownik otrzymuje unikalne konto w Nimses. Każda minuta życia człowieka jest przetwarzana na trwały zapis cyfrowy – nim, który nie zniknie z Internetu nigdy. Nie istnieje ani jednej minuty życia zarejestrowanego użytkownika, nie odzwierciedlonej w systemie Nimses w postaci nimu.

Co minutę, w tym podczas snu, urlopu, choroby lub podróży dookoła świata, użytkownik otrzymuje jeden nim. Indywidualny bilans nimów jest wyświetlany w nimbie konkretnego człowieka. To ogólna suma nimów, wytworzonych przez jednego człowieka oraz otrzymanych przez niego od innych zarejestrowanych użytkowników. W ciągu 1440 przeżytych w ciągu dnia minut, czyli za dobę, nimb użytkownika wzrasta o 1440 nimów. To bezwarunkowy zagwarantowany bazowy “dochód” dobowy dla każdego. Nie jest możliwe wygenerowanie dwóch nimów dla tej samej minuty czasu tego samego użytkownika.

Wszystkie nimy, znajdujące się na koncie konkretnego użytkownika (wygenerowane przez niego lub otrzymane od innych użytkowników), należą do niego zgodnie z prawem i nie mogą mu zostać odebrane – ani przez system, ani przez innych użytkowników. To jest pewnego rodzaju “patent na czas”. Odbiorca nimów posiada prawo zarządzania nimi według własnego uznania.

APLIKACJA

Koncepcja Nimses została zrealizowana w postaci aplikacji Nimses. To bezpłatna geolokalizacyjna aplikacja mobilna, która zostanie udostępniona do pobrania na Google Play i Apple Store od lutego 2017. Aplikacja Nimses — to platforma do tworzenia, utrwalania, przechowywania i gromadzenia czasu ludzkiego w postaci nimów. Poprzez aplikację Nimses można również dokonywać płatności i komunikować się z ludźmi.

Aplikacja Nimses pozwala na tworzenie, utrwalanie, przechowywanie i gromadzenie przeżytego przez człowieka czasu. Może on również być wykorzystywany jako system pozwalający na przekazywanie czasu życia jednego człowieka do drugiego. Do Nimses m.in. włączona jest funkcja portalu społecznościowego: wykorzystując Nimses ludzie mają możliwość np. „polubienia” innych ludzi, a nie tylko ich publikacji.

Aplikacja na bieżąco pokazuje nimby wszystkich zarejestrowanych użytkowników, przebywających geograficznie blisko siebie. W taki sposób nimby ludzi można łatwo zobaczyć i porównać. Na przykład, po prostu spotykając przechodnia na ulicy można wykorzystując aplikację dowiedzieć się, jaka jest wielkość jego nimbu.

Nimses udziela możliwości zarządzania nimami w taki sam sposób, jak ludzie zazwyczaj zarządzają swoim życiem. W Nimses ludzie mogą również otrzymywać nimy od innych. Jeżeli ktoś przekazał komuś jeden nim, to znaczy, że zaofiarował komuś całą minutę swego życia.