УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ
NIMSES ADS

Перед початком використання сервісу Nimses Ads, Nimses просить тебе уважно прочитати ці Умови користування сервісом Nimses Ads. Пам’ятай, що коли ти рекламуєш щось, використовуючи Сервіси Nimses, ти неминуче використовуєш програмне забезпечення Nimses серед іншого, соціальний додаток Nimses чи вебсайт, іншими словами ти користуєшся Сервісами Nimses. Тож не забудь переглянути Умови користування сервісами Nimses (більше деталей тут: https://nimses.com/uk_ua/terms/). Якщо щось у цих Умовах користування сервісом Nimses Ads опущено чи прямо не вказано, застосовуються Умови користування сервісами Nimses. Також якщо ти є фізичною особою до тебе застосовується Політика конфіденційності (більше деталей тут: https://nimses.com/uk_ua/privacy/).

Ці Умови орієнтовані винятково на сервіс Nimses Ads та є юридично обов’язковою угодою (далі – Угода) між тобою або, якщо ти представник юридичної особи чи іншої організації, цією юридичною особою чи організацією (далі – Рекламодавець), з однієї сторони, і Nimses Inc. з іншої сторони. Будь ласка, зверни увагу, що частина рекламних послуг може надаватися афілійованими компаніями Nimses Inc. чи контрагентами Nimses Inc., тому, коли по тексту цієї Угоди вживається "Nimses", мається на увазі Nimses Inc., компанія, що зареєстрована у штаті Делавер та знаходиться за адресою 1209 N Orange ST, Wilmington, DE 19801, USA, її афілійовані компанії, ліцензіати чи контрагенти.

Дана Угода містить правила, за якими Рекламодавець замовляє, а Nimses надає послуги з розміщення реклами Рекламодавця (далі – «Рекламний Сервіс», "Nimses Ads").

Якщо у тебе виникли будь-які запитання, проблеми або якщо щось із нижче викладеного неясно, зв’яжись з Nimses через support@nimses.com.

ВИЗНАЧЕННЯ

Реклама – аудіовізуальні, графічні, анімаційні, текстові та будь-які інші твори, що є об’єктами авторського права відповідно до законодавства країни, резидентом якої є Рекламодавець, а також інформаційні повідомлення іншого характеру.

Рекламодавець – фізична, юридична особа чи інша організація, що бажають рекламувати свої бренди, бізнес-продукти чи послуги.

Будь-які інші визначення й поняття не згадані в цьому розділі використовуються відповідно до Умов користування сервісами Nimses.

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Почавши користуватися Рекламним Сервісом і натиснувши кнопку «Прийняти», ти підтверджуєш, що уважно прочитав, зрозумів i погоджуєшся з обов’язковістю цього документу з дати, коли ти вперше натиснув кнопку «Прийняти» («Дата набрання чинності»).
  2. Уклавши цю Угоду, Рекламодавець зобов’язується дотримуватися вимог до Реклами викладених у Політиці щодо реклами, які є невід’ємною частиною даної Угоди, а також вимог всіх законів і правил, що можуть бути застосовані до нього. При розміщені своєї Реклами Рекламодавець повинен самостійно перевіряти її на відповідність цій Угоді та будь-яким правилам і законам, що можуть застосовуватися.
  3. Якщо ти не згоден з умовами даної Угоди, не відповідаєш передбаченим тут вимогам, або, якщо Nimses відмовляє в наданні тобі своїх Сервісів чи розриває цю Угоду, ти не можеш стати Рекламодавцем і використовувати Рекламний Сервіс відповідно до даної Угоди.
  4. Nimses надає тобі платформу у своїй екосистемі для розміщення Реклами.
 2. 2. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
  1. Загальні вимоги
  2. Відповідно до даної Угоди Рекламодавцем може бути фізична особа, юридична особа або інша організація.

  3. Вікові вимоги
   1. Щоб використовувати Рекламний Сервіс, Рекламодавець, який є фізичною особою, повинен бути старше 18 років та відповідати будь-яким іншим вимогам, передбаченим цією Угодою. Якщо тобі менше 18 років, але вже виповнилося 13 років, ти маєш можливість використовувати Рекламний Сервіс тільки в тому випадку, якщо в тебе є попередній дозвіл батьків чи законного опікуна.
   2. Укладаючи дану Угоду, ти гарантуєш, що тобі є 18 років або, що тобі виповнилося 13, і ти маєш попередній дозвіл своїх батьків чи законного опікуна на укладення даної Угоди.
  4. Якщо ти є одним iз батьків або законним опікуном, що надає дозвіл для дитини віком від 13 років і старше на укладення даної Угоди й використання Рекламного Сервісу, ти погоджуєшся взяти на себе повну відповідальність за виконання даної Угоди. Якщо ти не бажаєш, щоб твоя дитина користувалася Рекламним Сервісом відповідно до даної Угоди, зв’яжись iз Nimses.
 3. 3. РЕЄСТРАЦІЯ
  1. Для того, щоб користуватися Рекламним Сервісом:
   1. Рекламодавець повинен бути зареєстрованим користувачем та мати активний акаунт у екосистемі Nimses. Якщо Рекламодавець є юридичною особою або іншою організацією, то уповноважений представник такої особи, що є фізичною особою, повинен зареєструватися в екосистемі Nimses.
   2. Рекламодавець повинен створити бізнес-акаунт, надати Nimses точну і повну інформацію та необхідні документи. Якщо ти реєструєш бізнес акаунт від імені юридичної особи чи іншої організації (а) «ти» означає і тебе, і таку особу, та (б) ти гарантуєш, що ти уповноважений надавати всі необхідні дозволи та ліцензії, передбачені цією Угодою, зобов’язувати юридичну особу чи організацію за цією Угодою та укладати цю Угоди від імені такої особи.
  2. Nimses може переглянути та перевірити точність, дійсність та повноту наданої тобою інформації. Nimses зберігає за собою право на власний розсуд у будь-який час попросити надати додаткову інформацію або документи, щоб верифікувати тебе.
  3. Будь ласка, зверни увагу: Nimses зберігає за собою право на власний розсуд відмовити в наданні тобі Рекламного Сервісу як Рекламодавцю без будь-яких додаткових пояснень чи коментарів, у такому випадку, ти не зможеш використовувати Рекламний Сервіс відповідно до даної Угоди. Nimses не розглядатиме жодних скарг чи претензій щодо відмови в наданні Рекламного Сервісу.
 4. 4. ТВІЙ КОНТЕНТ
  1. Рекламодавець зобов’язаний:
   1. Розміщувати тільки оригінальну Рекламу, що відповідає правилам, викладеним у Політиці щодо реклами;
   2. Надавати користувачам повну й актуальну інформацію про товари та послуги, що рекламуються;
   3. Вести свій бізнес чесно, відповідно до законодавства країни, для якої розміщується Реклама, а також відповідно до Умов користування сервісами Nimses;
   4. Нести відповідальність за (і) всю Рекламу та контент, розміщений через Nimses Ads або в екосистемі Nimses, включаючи баннери, торговельні марки, зображення тощо, (іі) всі прийняті рішення щодо таргетингу Реклами, (ііі) весь контент і власність, до яких Реклама направляє користувачів, та (іv) всі рекламовані товари і послуги;
   5. Підтримувати на своєму акаунті баланс німів, необхідний для покриття Зборів, передбачених розділом 5 даної Угоди.
   6. Отримати від будь-яких осіб, які зможуть використовувати Nimses Ads від імені Рекламодавця (через його бізнес-акаунт) (працівників, підрядників, представників Рекламодавця тощо) підтвердження того, що вони прочитали, зрозуміли та приймають усі умови цієї Угоди в тому самому обсязі, як і Рекламодавець, перш ніж такі користувачі зможуть використовувати Nimses Ads.
  2. Nimses зберігає за собою безумовне право видаляти зі своєї платформи або відхиляти будь-яку Рекламу будь-якого Рекламодавця в будь-який час за запитом будь-якої третьої особи, чи на власний розсуд iз будь-якої причини (включаючи, але не обмежуючись наступним, якщо Nimses вважатиме, що розміщення такої Реклами може призвести до притягнення Nimses до кримінальної або цивільної відповідальності). Nimses також зберігає за собою право відхиляти або видаляти будь-яку Рекламу з будь-якої причини на власний розсуд, включаючи Рекламу, яка негативно впливає на відносини з користувачами, або Рекламу, яка рекламує контент, послуги чи діяльність, які суперечать чи не відповідають конкурентній позиції, інтересам або поглядам Nimses щодо реклами. Nimses не зобов’язана повідомляти відповідного Рекламодавця про видалення його Реклами й не повинна пояснювати причину такого рішення про видалення.
  3. Рекламодавець одноосібно відповідальний за модерацію будь-яких коментарів, відповідей чи інших відгуків від третіх осіб у відповідь на будь-яку свою Рекламу.
  4. Рекламодавець одноосібно відповідальний за виконання всіх своїх обіцянок і заяв перед третіми особами. Звертаємо особливу увагу, що Рекламодавець не уповноважений діяти від імені Nimses. Рекламодавець не має права робити жодні заяви, пропозиції, публічні оферти, висловлювати претензії, обіцянки, запевнення та гарантії від імені Nimses. Також Рекламодавцю не дозволено здійснювати дії, що можуть ввести в оману або заплутати інтернет-користувачів, а також створити враження в суспільства, ніби Рекламодавець є офіційним представником чи уповноваженою особою Nimses і т.п.
  5. Дії Рекламодавця передбачені даною Угодою повинні відповідати всім вимогам законодавства про рекламу, що діє в країні реєстрації Рекламодавця чи в країні, в якій буде показана Реклама. Якщо такі вимоги повинні виконуватися безпосередньо Nimses і законодавство не дозволяє Рекламодавцю виконати їх особисто, Рекламодавець повинен негайно повідомити про них Nimses. Звертаємо особливу увагу, що під час виконання положень даної Угоди дії Рекламодавця не повинні створювати для Nimses жодних негативних наслідків, включно з фінансовими зобов'язаннями перед будь-якими контролюючими органами та/або третіми особами у зв’язку з невиконанням Рекламодавцем вимог законодавства про рекламу та/або невідповідністю контенту, та/або правил опублікування/розповсюдження контенту, з вимогами законодавства про рекламу.
 5. 5. ЗБОРИ
  1. Уся рекламна діяльність в Nimses Ads оплачується в німах («Збори»). Щоб розпочати Рекламну кампанію, Рекламодавцю необхідно придбати німи, потрібні для оплати Зборів.
  2. Ти як Рекламодавець надаєш Nimses право без будь-яких попередніх домовленостей та повідомлень списувати німи з твого акаунту для здійснення таких транзакцій:
   1. Збір у німах на користь Nimses Inc. за використання Рекламного Сервісу;
   2. сума німів, яку ти поставив на Рекламу, на користь користувачів, які переглянуть цю Рекламу.
  3. Для використання Сервісу та оплати Зборів, німи не повинні розглядатися як валюта, електронні гроші або інші форми грошей в розумінні відповідних законів, та їхня цінність не пов’язана з жодною валютою, коливанням обмінного курсу та інфляцією. Німи – це виключно віртуальні умовні одиниці, що забезпечують Рекламодавцю можливість користуватися функціоналом Nimses Ads. Співвідношення між німами та національними валютами надається виключно з інформаційною метою та не є підтвердженням забезпечення німів такими валютами або будь-яким іншим майном чи майновими правами.
 6. 6. ЗГАДУВАННЯ
  1. Nimses може згадувати Рекламодавця як користувача Рекламного Сервісу та використовувати ім’я, логотип та впізнаваність Рекламодавця в списках Рекламодавців, розміщених на веб-сайті Nimses, або для інших маркетингових та рекламних цілей.
 7. 7. ЗАПЕВНЕННЯ І ГАРАНТІЇ
  1. Рекламодавець запевняє й гарантує Nimses наступне, а також зобов’язується підтримувати актуальність i дійсність наступних запевнень та гарантій:
   1. Рекламодавець буде дотримуватися останніх Керівних принципів Федеральної Торгової Комісії США, які застосовуються до нього та його Реклами («Керівні принципи ФТК»), включно з будь-якими оновленнями, доповненнями, змінами або додатками до Керівних принципів ФТК при виконанні цієї Угоди;
   2. Рекламодавець не буде таргетувати свою Рекламу на санкційні території у тому числі, на дату цієї Угоди, в Іран, Кубу, Сирію, Судан, Північну Корею та Кримський регіон України або інші країни та території, що підлягають торговим санкціям США, а також іншим законам США про експортний контроль та санкціям, що встановлюються урядами інших країн, де Рекламодавець користується Рекламним Сервісом, за умови, що такі санкції не суперечать законодавству США.
   3. Рекламодавець має всі права та/або дозволи для виконання дій, необхідних для реалізації цієї Угоди;
   4. права інтелектуальної власності на Рекламу та/або її частини належать Рекламодавцю, та/або Рекламодавець отримав їх від правовласників такої Реклами, та/або її частин, та/або від правовласників інших об’єктів інтелектуальної власності, що були використані Рекламодавцем при створенні Реклами, а також всі дозволи, ліцензії та/або права, необхідні для створення Реклами й використання Рекламного Сервісу;
   5. якщо Рекламодавець укладає цю Угоду від імені юридичної особи або іншої організації, то цим Рекламодавець підтверджує, що уповноважений на такі дії;
   6. Рекламодавець отримає від всіх осіб, які можуть використовувати Nimses Ads від імені Рекламодавця (через його бізнес-акаунт) (працівників, підрядників, представників Рекламодавця тощо) підтвердження того, що вони прочитали, зрозуміли та приймають усі умови цієї Угоди в такому самому обсязі, як і Рекламодавець, перш ніж такі користувачі зможуть використовувати Nimses Ads;
   7. Рекламодавець утримається від будь-яких публічних або приватних заяв стосовно до Nimses або її посадових осіб, директорів, співробітників, агентів, правонаступників, що несуть образливий, негативний або наклепницький характер, або які нанесуть шкоду репутації Nimses, чи прямо або опосередковано негативно вплинуть на бізнес Nimses.
  2. Будь ласка, зверни увагу, що Рекламодавець також надає Nimses запевнення та гарантії, які зазначені у Розділі 8 Умов користування сервісами Nimses.
 8. 8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Для цілей цього розділу Конфіденційна інформація повинна включати: а) будь-яку та непублічну комерційну та технічну інформацію щодо Nimses та її програмних продуктів, технологій і бізнесу, ноу-хау, об'єктів інтелектуальної власності, підрядників, бенефіціарів, працівників, інвесторів Nimses; b) інформацію, яка може надати Nimses конкурентну перевагу над іншими, які не мають доступу до цієї інформації; в) інформацію про співпрацю між Рекламодавцем і Nimses, а також непублічні умови такої співпраці; d) функції Рекламного Сервісу, які ідентифіковані як "бета-версія" або які інакше не підтримуються, або конфіденційні, включно з фактом існування будь-яких непублічних бета-функцій; e) будь-яку іншу інформацію надану Nimses, а також її контрагентам, працівникам, позначену як конфіденційну або, яка зазвичай за даних обставин вважатиметься конфіденційною інформацією.
  2. Рекламодавець повинен використовувати Конфіденційну інформацію Nimses лише з метою отримання Рекламного Сервісу за цією Угодою. Рекламодавець не може розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію будь-якій третій стороні або робити будь-яку конфіденційну інформацію загальнодоступною або доступною для будь-якої третьої сторони.
  3. Зобов'язання, викладені в цьому пункті, залишаються чинними після припинення дії цієї Угоди й залишаються чинними доти, доки відповідна інформація зберігатиме свій конфіденційний характер.
 9. 9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  1. Наскільки це дозволено законом, Nimses не несе відповідальність за будь-які рекламні матеріали чи пов’язані технології, рішення Рекламодавця щодо таргетингу чи трафіку, а так само за матеріали, до яких Реклама спрямовує користувачів.
  2. Ти можеш знайти більше інформації щодо відмови від гарантій в Розділі 9 Умов користування сервісами Nimses.
  3. Більше про обмеження відповідальності Nimses дивись у Розділі 10 Умов користування сервісами Nimses.
  4. Рекламний Сервіс, програмне забезпечення Nimses, будь-який функціонал щодо таргетингу, розміщення пропозицій/ставок, звітності та весь контент, що міститься в Рекламному Сервісі, надається за принципом «ЯК Є» та «В ІСНУЮЧОМУ СТАНІ». Аби дізнатись більше, дивись Розділ 9 Умов користування сервісами Nimses. Ти можеш користуватися лише тими інструментами щодо таргетингу, звітності, розміщення пропозицій/ставок, які доступні в платформі Nimses Ads. Nimses не надає жодних прямих або непрямих гарантій щодо застосовності та зручності використання Сервісу, його програмного забезпечення або будь-якого контенту, доступ до якого здійснюється через Сервіс.
 10. 10. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
  1. Загальні положення щодо відшкодування збитків дивись у Розділі 15 Умов користування сервісами Nimses.
  2. Без шкоди для положень зазначених вище, Рекламодавець зобов’язується відшкодувати завдані збитки, звільнити від відповідальності й забезпечити правовий захист Nimses, афілійованих осіб Nimses та їхніх власників, директорів, посадових осіб, співробітників, агентів, представників, ліцензіатів, постачальників та провайдерів послуг Nimses від і проти будь-яких претензій, скарг, зобов’язань, збитків і витрат у тому числі, розумні гонорари та оплату послуг юридичних консультантів, що виникли або пов'язані з будь-яким iз наступних випадків:
   1. розміщення Реклами Рекламодавцем в Рекламному Сервісі; або
   2. дії та/або порушення третіх осіб, залучених Рекламодавцем для виконання даної Угоди; або
   3. порушення Рекламодавцем цієї Угоди; або
   4. порушення Рекламодавцем будь-яких прав третіх осіб, у тому числі будь-які порушення інтелектуальної власності, гласності, конфіденційності, прав власності й особистого життя; або
   5. порушення Рекламодавцем будь-яких законів, нормативно-правових актів, правил, кодексів, статутів, положень або наказів будь-яких державних, або квазі-державних органів, включаючи, але не обмежуючись, всі регуляторні, адміністративні та законодавчі органи; або
   6. будь-які випадки введення в оману Рекламодавцем.
  3. Рекламодавець зобов’язується сприяти по всім вимогам Nimses з метою захисту від будь-яких претензій. Nimses зберігає за собою право приймати виключний захист та здійснювати контроль над будь-якими питаннями, що передбачають будь-які компенсації з боку Рекламодавця, в таких випадках Рекламодавець не буде вирішувати будь-які претензії без попередньої письмової згоди Nimses.
 11. 11. СРОК ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ УГОДИ

  Рекламодавець може розірвати дану Угоду в будь-який час, видаливши акаунт Рекламодавця з екосистеми Nimses. Nimses може розірвати цю Угоду в будь-який час, за будь-якої причини і без попереднього повідомлення. Будь-яке порушення Рекламодавцем положень цієї Угоди, а також інших політик, додаткових угод зазначених у цій Угоді, може стати причиною термінового розірвання цієї Угоди Nimses. Пам’ятай, в разі порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також інших політик, додаткових угод зазначених у цій Угоді, Nimses може припинити надавати тобі Рекламний Сервіс, обмежити обсяг Рекламного Сервісу, заблокувати твій акаунт на певний або невизначений період, видалити або іншим способом деактивувати твій акаунт. У вищезазначених випадках Nimses не буде компенсувати тобі списані німи.
 12. 12. ІНШЕ
  1. Аби дізнатися більше про те, які права надає тобі Nimses щодо своєї інтелектуальної власності, та які права ти надаєш Nimses дивись Розділи 5 та 6 Умов користування сервісами Nimses.
  2. Щоб уникнути повторень і впевнитися в тому, що ти не побачив важливу інформацію щодо розгляду спорів, дивись Розділ 11 Умов користування сервісами Nimses.
  3. Пам’ятай, ти не можеш передати права за даною Угодою третій стороні без отримання попередньої письмової згоди Nimses, для більш детальної інформації дивись Розділ 12 Умов користування сервісами Nimses.
  4. Якщо будь-яке положення цієї Угоди вважається недійсним, незаконним або таким, що не має юридичної сили з будь-якої причини, застосовуються загальні правила Розділу 13 Умов користування сервісами Nimses.
  5. Ця Угода тлумачиться й регулюється відповідно до матеріального права США, штату Каліфорнія. Щодо права, яке застосовується до вирішення спорів, дивись Розділ 18 Умов користування сервісами Nimses.
  6. Nimses має право змінювати будь-які умови й положення цієї Угоди або будь-якої політики, або керівництва, що є частиною цієї Угоди, або на які є посилання в цій Угоді, в будь-який час на власний розсуд, наприклад, з метою відображення змін у Сервісах. Nimses опублікує повідомлення про зміни в Угоду на цій сторінці або повідомить тебе про приготовані зміни в цю Угоду іншим чином. Зміни не будуть мати зворотної дії в часі і наберуть чинності не раніше ніж через чотирнадцять днів після їхнього опублікування, крім випадків, коли негайне набрання чинності змінами дозволене законодавством. Твоє подальше використання Сервісів після набрання змінами чинності підтверджує твоє прийняття таких змін. Закликаємо тебе час від часу переглядати цю Угоду, аби бути ознайомленим з актуальною версією Угоди. Доступ до повного тексту Угоди є загальним і відкритим.
  7. Дана Угода є повноцінною угодою між Рекламодавцем та Nimses, замінює будь-які попередні домовленості між Рекламодавцем та Nimses.
  8. Дана Угода укладена українською мовою та є перекладом Угоди з англійської мови. Якщо українська версія цієї Угоди суперечитиме англійській версії, то англійська версія переважатиме.