Політика щодо реклами

Ця Політика щодо реклами застосовується до будь-якого оголошення, реклами, оферти, акції, конкурсу, тоталізатору, публічної підтримки або іншої пропозиції, різного характеру й в будь- якій формі, розміщених на будь-яких Сервісах Nimses, включаючи Nimses Ads, що спрямовані на просування, прямо чи опосередковано, будь-якого продукту, послуги або бізнесу. Ця Політика щодо реклами застосовується до всіх оголошень розміщених особисто або від імені будь-якої фізичної особи, підприємства або іншої організації, які бажають рекламувати будь-які бренди, продукти або послуги в екосистемі Nimses.

Ця Політика щодо реклами є невід'ємною частиною загальних Умов використання сервісів Nimses, Умов користування сервісом Nimses Ads та Угоди Nimses про продаж товарів та є обов’язковою для будь-якого користувача, який прийняв загальні Умови використання сервісів Nimses, Умови користування сервісом Nimses Ads та/або Угоду Nimses про продаж товарів.

Май на увазі, що до розміщених тобою оголошень можуть застосовуватися різні рекламні закони та правила, й ти самостійно нестимеш відповідальність за розуміння й виконання всіх вимог місцевого законодавства, що можуть застосовуватися до тебе. У цій Політиці щодо реклами представлені лише основні вимоги до реклами для нашої спільної зручності.

Щоб повідомити про оголошення, яке, на твою думку може порушувати ці Правила щодо реклами, звернися за адресою support@nimses.com. Крім того, якщо ти вважаєш, що твої права на інтелектуальну власність, у тому числі торговельні марки, були порушені будь-яким оголошенням розміщеним в Nimses, напиши на legal@nimses.com.

Загальні Правила

  Усі оголошення розміщені в екосистемі Nimses, повинні включати:

 • опис товарів та/або послуг із відповідними зображеннями;
 • суму німів, що буде перерахована Користувачу за перегляд цього оголошення;
 • ціну товарів та/або послуг рекламодавця.

  Усі оголошення, розміщені в екосистемі Nimses не повинні:

 • порушувати права інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, авторські права, торговельні марки, конфіденційність, публічність або інші особисті чи майнові права третіх сторін;
 • містити будь-які дискредитуючі, наклепницькі чи образливі матеріали;
 • бути незаконними, неправомірними, мати погрозливий, небезпечний, переслідувальницький, лайливий, порнографічний, сексуально відвертий, непристойний характер, або інакше пропагувати расизм, нетерпимість, ненависть або будь-яку фізичну шкоду;
 • бути навмисно несправжніми, оманливими, недостовірними, неправдивими або шахрайськими;
 • порушувати права третіх осіб та/або порушувати будь-яке чинне законодавство чи умови використання;
 • містити шкідливий код, лічильники чи інші типи коду, які автоматично приєднують файли cookie або інші пристрої, які відстежують та збирають інформацію користувача;
 • містити інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності;
 • містити інформацію або заклик до дій, які можуть призвести до порушення закону, спричинити або завдати шкоди здоров'ю та/або життю людей, та/або навколишньому середовищу, а також викликати нехтування заходами безпеки;
 • таргетуватися на країни, що підпадають під торгові санкції США та інші закони США про експортний контроль.

Заборонений Контент в Оголошеннях

1. Оголошення, які підбурюють до небезпечної чи незаконної діяльності

Оголошення не повинні представляти, сприяти або рекламувати, небезпечні або нелегальні продукти, послуги чи дії. Оголошення, таргетовані на неповнолітніх, не повинні рекламувати продукти, послуги чи контент, що є неприйнятними, нелегальними або небезпечними, або які використовують, вводять в оману, або чинять надмірний тиск на таргетовані вікові групи.

2. Дискримінаційна практика

Оголошення не повинні дискримінувати або заохочувати дискримінацію людей на основі особистих характеристик, таких як: раса, етнічна приналежність, колір шкіри, національне походження, релігія, вік, стать, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, сімейний стан, інвалідність, медичне або генетичне захворювання. Оголошення не повинні рекламувати булінг, включаючи кібер-булінг.

3. Небезпечні харчові добавки

Оголошення не повинні рекламувати продаж або використання небезпечних харчових добавок, як це визначено Nimses Inc. на власний розсуд.

4. Зброя, боєприпаси, вибухові речовини або пов'язані з ними предмети

Оголошення не повинні рекламувати продаж або використання зброї, аксесуарів для зброї, ножів, боєприпасів або вибухових речовин.

5. Товари або послуги для дорослих

Оголошення не повинні рекламувати продаж або використання продуктів або послуг для дорослих, окрім оголошень про планування сім'ї та контрацепцію. Оголошення про контрацептивні засоби повинні зосереджуватися на контрацептивних властивостях продукту, а не на сексуальному задоволенні чи підвищенні сексуальної активності, та повинні бути орієнтовані на людей старше 18 років і відповідати місцевим законам.

6. Контент для дорослих

Оголошення не повинні містити контент для дорослих сексуального характеру. Це включає в себе оголеність або натяк на оголеність, надміру оголене тіло або декольте, навіть якщо це не має явно сексуального характеру, зображення, зосереджені на окремих частинах тіла, таких як кубики пресу, сідниці або груди, навіть якщо вони не мають явно сексуального характеру, зображення людей в явних або натякаючих сексуальних позах, або дії яких натякають або сексуально провокують.

7. Контент, що порушує громадський порядок

Оголошення не повинні містити загрозливий, жахливий, лайливий, тривожний, образливий, вульгарний, непристойний, неприємний, шокуючий, сенсаційний, нешанобливий або насильницький контент.

8. Неправдивий, суперечливий та такий, що вводить в оману, контент

Оголошення, лендінгові сторінки та ділова практика не повинні містити неправдивий або оманливий вміст, включаючи оманливі заяви, пропозиції, оманливі методи, такі як метод «заманити й підмінити» або інші обманні заклики до дії. Оголошення не повинні містити контент, який використовує спірні політичні чи соціальні питання для комерційних цілей.

9. Недіюча лендінгова сторінка

Оголошення не повинні спрямовувати користувачів на неактивні лендінгові сторінки. Це включає в себе контент лендінгової сторінки, що перешкоджає можливості людини перейти з такої сторінки.

10. Низькоякісний чи деструктивний контент

Оголошення не повинні містити контент, що веде до зовнішніх лендінгових сторінок, які можуть мати несподіваний або деструктивний характер. Це включає оманливе позиціювання оголошень, наприклад, надмірно сенсаційні заголовки або направлення людей до лендінгових сторінок, які містять мало оригінального контенту та багато незв'язаного або неякісного контенту оголошення.

11. Обхідні системи

Оголошення не повинні використовувати тактику, спрямовану на обхід процесу розгляду оголошення чи інших систем контролю. Це включає в себе способи, якими намагаються замаскувати контент оголошення або сторінку призначення.

12. Засоби для спостереження

Оголошення не можуть сприяти продажу шпигунських камер, трекерів мобільного телефону або інших прихованих засобів спостереження.

13. Граматика й ненормативна лексика

Оголошення не повинні містити ненормативну лексику або граматичні та пунктуаційні помилки. Символи, цифри та букви повинні використовуватися належним чином без наміру обійти процес розгляду оголошень або інші системи контролю Nimses.

14. Неіснуюча функціональність

Оголошення не повинні містити зображення, які відображають неіснуючі функціональні можливості.

15. Особисте здоров’я

Оголошення не повинні містити зображення "до й після", зображення, які містять несподівані або малоймовірні результати, або перебільшені чи нереальні заяви. Контент оголошення не повинен створювати або намагатися створювати негативне самосприйняття для пропаганди дієти, втрати ваги, або інших продуктів, пов'язаних зі здоров'ям. Оголошення продуктів для здоров'я, фітнесу або втрати ваги мають бути орієнтовані на людей віком старше 18 років.

16. Короткострокові займи та готівкові авансові кредити

Оголошення не повинні рекламувати кредити «до зарплати», авансові платежі або будь- які інші короткострокові кредити, призначені для покриття чиїхось витрат до наступної зарплати/виплати.

17. Багаторівневий маркетинг

Оголошення, що рекламують можливість отримання доходу, повинні повністю описувати пов’язаний продукт або бізнес-модель, і не повинні сприяти розвитку бізнес- моделей, що пропонують швидку компенсацію за невеликі інвестиції, включаючи багаторівневі маркетингові можливості.

18. Скандинавський аукціон

Оголошення не можуть рекламувати скандинавські аукціони, аукціони з оплатою ставок або інші подібні бізнес-моделі.

19. Підроблені документи

Оголошення не можуть рекламувати підроблені документи, наприклад, підроблені дипломи, паспорти або імміграційні документи.

20. Шпигунське або шкідливе програмне забезпечення

Оголошення не повинні містити шпигунських програм, шкідливих програм або будь- якого програмного забезпечення, що призводить до несподіваного чи оманливого досвіду для користувачів. Це включає посилання на сайти, що містять ці продукти.

21. Автоматична анімація

Оголошення не повинні містити аудіо чи флеш-анімацію, яка автоматично відтворюється без взаємодії особи або поширюється Сервісами Nimses після натискання користувачем на оголошення.

22. Несанкціоновані стримінгові пристрої

Оголошення не повинні рекламувати продукти або предмети, які полегшують або заохочують несанкціонований доступ до цифрових медіа.

23. Заборонені фінансові продукти та послуги

Оголошення не повинні рекламувати фінансові продукти та послуги, які часто асоціюються з неправдивими або оманливими рекламними практиками, такими як бінарні опціони або ICO.

24. Вимираючий вид

Оголошення не повинні рекламувати продукти, отримані з видів, що зникають або знаходяться під загрозою зникнення, а також продаж таких видів.

25. Збір та використання даних користувачів

Оголошення не повинні містити або опосередковано вказувати на знання особистих даних, конфіденційної інформації, історію діяльності в інтернеті або точне місцезнаходження користувача.

26. Посилання на Nimses

Оголошення не повинні помилково припускати або пропонувати будь-яке партнерство чи схвалення від Nimses.

Обмежений Контент в Оголошеннях

1. Алкоголь

Оголошення, які рекламують або рекомендують алкоголь, дозволяються лише з попереднього письмового дозволу.

2. Тютюнові вироби

Оголошення, які сприяють продажу або використанню тютюнових виробів і пов'язаних з ними атрибутів, дозволяються лише з попереднього письмового дозволу

3. Медичні продукти

Оголошення не можуть сприяти продажу або використанню незаконних, рецептурних, трав'яних або рекреаційних наркотиків, аксесуарів, пов'язаних із вживанням наркотиків, наркотичних диспансерів. Оголошення, які рекламують медичні вироби, медичні послуги, методи діагностики та супутні продукти, дозволяються лише з попереднього письмового дозволу.

4. Знайомства

Оголошення для служб онлайн-знайомств дозволяються лише з попереднього письмового дозволу.

5. Азартні ігри на реальні гроші

Оголошення, які рекламують або полегшують онлайн азартні ігри на реальні гроші, ігри на спритність на реальні гроші чи лотереї на реальні гроші, включаючи онлайн казино на реальні гроші, ставки на спортивні ігри, бінго або покер дозволяються лише з попереднього письмового дозволу.

6. Добавки

Оголошення, які рекламують допустимі дієтичні та рослинні добавки можуть бути таргетовані лише на людей, яким виповнилося 18 років, не повинні рекламувати продукти, які можуть представляти для споживачів ризики (наприклад, ті, що входять до рекомендованих місцевими регуляторними органами), а також сприяти зниженню ваги, містити перебільшені або нереалістичні заяви, включаючи зображення "до і після".

7. Служби підписки

Оголошення для служб підписки, які рекламують продукти або послуги, які включають негативний вибір, автоматичне поновлення, безкоштовні платіжні продукти для конверсії або мобільний маркетинг, повинні відповідати місцевому законодавству. Таке оголошення або відповідна лендінгова сторінка повинні чітко відображати ціну послуги, що рекламується, умови підписки, включаючи чіткі деталі про скасування послуги. Безкоштовні пробні пропозиції повинні чітко розкривати всі деталі підписки. Оголошення не повинні приховувати деталі прихованих пропозицій та повинні бути таргетовані на людей старше 18 років.

8. Фінансові послуги

Оголошення, що рекламують кредитні картки або фінансові послуги акредитованих установ, повинні відповідати місцевим законам і чітко забезпечувати розкриття достатньої кількість інформації про пов'язані з ними платежі, включаючи відсоткову плату за транзакції, на лендінговій сторінці оголошення. Оголошення, що рекламують кредитні або страхові послуги, не повинні безпосередньо вимагати введення інформації про особу, включаючи інформацію про кредитну картку. Оголошення не повинні рекламувати оманливі послуги, пов'язані з консолідацією, прощенням або рефінансуванням боргу, й повинні бути орієнтовані на людей старше 18 років.

9. Політична реклама

Політичні та пов’язані з виборами оголошення дозволені лише за попереднього письмового дозволу.

10. Центри лікування наркотичної та алкогольної залежності

Оголошення, що рекламують центри лікування наркоманії та алкогольної залежності, дозволяються лише з попереднього письмового дозволу.

11. Розважальні заходи

Розважальні оголошення для трейлерів фільмів, телевізійних шоу, трейлерів відеоігор та іншого подібного контенту призначеного для дорослої аудиторії, дозволені лише з попереднього письмового дозволу, та мають бути таргетовані на людей, які досягли 18 років. У таких оголошеннях не допускаються зображення, що містять вживання наркотиків та алкоголю, контент для дорослих, ненормативну лексику, насильство.

Права Nimses

Nimses залишає за собою право відхиляти, затверджувати чи видаляти будь-яке оголошення з будь-якої причини на власний розсуд, включаючи оголошення, які негативно впливають на взаємодію Nimses з користувачами або рекламують контент, послуги або діяльність, що суперечать рекламній філософії Nimses.

Ця Політика щодо реклами може бути змінена в будь-який час без попередження.

Для отримання попереднього письмового дозволу для певних рекламних категорій, зверніться до Nimses за адресою support@nimses.com.