ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СЕРВІСУ «NIMSES GOODS»

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СЕРВІСУ «NIMSES GOODS»


Дата набрання чинності: 15.08.2017 року
Дата внесення останніх змін: 29.08.2017 року

Політика конфіденційності сервісу «Nimses Goods» є невід’ємною частиною Правил користування сервісу «Nimses Goods», які розміщені з цим посиланням: https://nimses.com/uk/goods-terms/.

Крім того, будь-які правовідносини, не врегульовані цією Політикою конфіденційності, регулюються загальною Політикою конфіденційності Nimses за цим посиланням: https://nimses.com/uk/privacy/, яка також застосовується до осіб, що користуються Сервісом.

Усі терміни та поняття у цій Політиці конфіденційності вжиті у значенні, в якому вони вживаються у Правилах користування сервісу «Nimses Goods», якщо інше прямо не вказано цією Політикою конфіденційності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ця Політика конфіденційності передбачає, яку інформацію Адміністрація збирає про Користувачів та Компанії у зв’язку з забезпеченням функціонування та розвитку Сервісу, мету збору, порядок використання і розкриття такої інформації третім особам. Адміністрація зобов'язується дотримуватися і захищати конфіденційність Користувачів та Компаній.

1.2 Використовуючи Сервіс за допомогою особистого Аккаунту у Додатку чи Бізнес- Сторінки на Сайті, а також при натисканні кнопки на Сайті, що підтверджує згоду з цією Політикою конфіденційності Правилами, Користувачі та Компанії приймають викладені у цій Політиці конфіденційності умови та надають згоду на збирання, зберігання, обробку та використання Адміністрацією персональних даних та/або інших відомостей, що не відносяться до персональних даних, відповідно до застосовного законодавства.

2 ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ЗБИРАЄ АДМІНІСТРАЦІЯ?

2.1.1 КОРИСТУВАЧІВ:

 • - інформація про товари та/або послуги, які Користувач переглядає та/або купує, як із прив’язкою до геолокаційних даних або даних про час, так і без неї;
 • - інформація про здійснені транзакції Користувача, у тому числі, але не обмежуючись, періодичність здійснення покупок товари та/або послуг; ціни здійснених транзакцій та середня ціна транзакцій за певний період;
 • - історія пошуків товарів/послуг в межах Nimses Goods;
 • - стать та вік Користувача.

2.1.2 КОМПАНІЇ:

 • - назва Компанії;
 • - контактний телефон Компаній;
 • - адреса розташування Компанії або будь-яких її відділень (точок продажу товарів чи надання послуг);
 • - адресу сайту Компаній в мережі Інтернет;
 • - логотипи або будь-які інші зображення, які ілюструють діяльність Компанії;
 • - геолокаційні дані Компанії, а саме, місцезнаходження використовуваних пристроїв (географічне, за допомогою сигналів GPS, Bluetooth або Wi-Fi, якщо потрібні налаштування це дозволяють);
 • - інформація про товари та/або послуги, які розміщувалися або розміщуються на Бізнес- сторінці Компанії;
 • - інформація про попит Користувачів на товари та/або послуги Компанії, у тому числі, інформацію про кількість придбаних товарів та/або послуг протягом певного періоду;
 • - інформація про будь-які транзакції Компанії та баланс Німів у її Аккаунті.

2.2 Адміністрація має право досліджувати отримані від Користувачів та Компаній відомості, з метою отримання на їх основі нової інформації. Користувачі та Компанії надають свою згоду на збирання, зберігання, обробку та використання Адміністрацією такої нової інформації, яка з’явилася на основі раніше переданих відомостей.

2.3 Крім того, Адміністрація залишає за собою право запитувати у Користувачів та Компаній додаткову інформацію, в тому числі документи для перевірки особи, її правового статусу, для достовірності введеної на Сервісі інформації, з метою запобігання порушення вимог застосовного законодавства. У випадку відмови від надання запитуваної інформації, Користувачам та Компаніям може бути відмовлено у подальшому доступі до послуг Сервісу.

3. ЧУТЛИВІ ДАНІ

3.1 Відповідно до застосовного законодавства Адміністрація не зобов’язана самостійно ідентифікувати ступінь уразливості персональних даних Користувачів та інформації про Компанії, а також вживати додаткових заходів щодо збереження такої інформації. Якщо на думку Користувача чи Компанії, Адміністрація обробляє чутливі персональні дані, він повинен повідомити про це Адміністрацію для того, щоб Адміністрація мала можливість вжити необхідних заходів для захисту такої інформації.

4. ЯК АДМІНІСТРАЦІЯ ВИКОРИСТОВУЄ ІНФОРМАЦІЮ?

4.1 Окрім цілей, передбачених загальною Політикою конфіденційності Nimses, Адміністрація збирає, зберігає, обробляє та використовує інформацію з метою:

 • - забезпечення повноцінного функціонування Nimses Goods;
 • - підвищення безпеки використання Nimses Goods та покращення якості Nimses Goods;
 • - оптимізації процесу пошуку товарів та/або послуг, а також їхнього ранжування в залежності від потреб Користувачів;
 • - забезпечення процесу рекламування та таргетингу товарів та/або послуг Компаній;
 • - інформування про новини, послуги та рекламні пропозиції Сервісу.

4.2 Адміністрація може час від часу надсилати на електронну пошту Користувачів та Компаній рекламні повідомлення щодо пропонованих товарів та/або послуг, нових можливостей та послуг Сервісу тощо. Користувачі та Компанії можуть відмовитися від такої розсилки, натиснувши на відповідне посилання в нижній частині повідомлення та змінивши налаштування свого облікового запису.

4.3 Адміністрація зберігає персональні дані Користувачів та інформацію про Компанії протягом періоду, необхідного для забезпечення повноцінного функціонування Сервісу.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Будь-які правовідносини, не врегульовані цією Політикою конфіденційності, регулюються загальною Політикою конфіденційності Nimses.

5.2 Під час використання Nimses Goods Користувачі та Компанії підтверджують, що будуть надавати достовірну, точну, актуальну і повну інформацію. Якщо Користувачі чи Компанії надають інформацію, що є недостовірною, неточною, неактуальною чи неповною, або Адміністрація має вагомі підстави вважати, що інформація є такою, Адміністрація має право тимчасово (до вирішення всіх спірних питань) або безстроково обмежити доступ Користувачів чи Компаній до Nimses Goods.

5.3 Адміністрація залишає за собою право вносити зміни, доповнювати та виключати умови Політики конфіденційності час від часу. Нова редакція Політики конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті чи в Додатку, якщо інше не вказано в новій редакції. Дата останніх змін буде вказана в Політиці конфіденційності у відповідному полі «Дата внесення останніх змін».