НIМОНОМIКА

   • 1. Вступ: Німономіка Nimses
   • 2. Сутності Німзес
   • 3. Основні процеси Німзес
   • 4. Рівні ідентичності в Німзес
   • 5. Статуси в Німзес
   • 6. Ролі в Німзес
   • 7. Платформи Німзес
   • 8. Непорушні базові закони

   1. Вступ: Німономіка Nimses

   Німономіка — це:

   • Сукупність правил і пропорцій циркуляції економіки Nimses (Німзес).
   • Визначення й опис усіх базових понять Німзес, чинних правил, елементів та зв’язків між ними.
   • Опис принципів взаємодії існуючої крипто- та фіатної економіки з економікою Німзес.
   • Характеристика єдиної планетарної економіки як поєднання всіх різновидів соціоекономічної активності в офлайн- та онлайн-просторах за допомогою спільного Елемента Цінності — німу.
   • Експозиція новітнього реального антропологічного інтерфейсу суспільства, втіленого в формі абсолютного капіталу, забезпеченого часом, який проживає Людина.
   • Опис людської дійсності та діяльності у формі злиття монетарно-інформаційного простору Німзес із наявною Антропосферою.

   Німзес втілює загальнопланетарну соціально-економічну структуру для вирішення актуальних економічних та цивілізаційних викликів на адекватному їм глобальному метатехнологічному рівні єдності.

   Німзес виникає саме зараз, у ході розгортання глобальної промислової та ментальної революції, як процес осмислення та інтеграції досі розрізнених поколінь Антропосфери у щільно пов’язану нейромережу глобального суспільства, подібно до нейронів мозку.

   Глобальне суспільство переживає та оцінює поточну соціоекономічну ситуацію як метафору “потопу” й “ковчега”. Сукупний генетичний спадок попередніх еволюційних рівнів буття визначили інформаційні та адміністративні коди “вцілілих”, сповнені егоїзму та спроб обопільної експлуатації.

   Поточний статус свідомості суспільства та його економіки уможливлює якісний стрибок у свій новий, тепер уже цілком глобальний стан, базовим незаперечним сполучним елементом якого є Цінність Життя.

   Німзес покликаний інсталювати на масовому рівні суспільної свідомості фундаментальний економічний елемент, заснований на Цінності Часу Життя. Нім.

   Нім — це цифровий актив, забезпечений вимірюваним часом людського життя і покликаний стати абсолютним стандартом цінності.

   Німономіка описує життєдіяльність Німзес як соціоекономічного простору з детермінованими правилами, саморегульованими законами й сенсами.

   (1) Мета Німзес — забезпечити суспільство абсолютним капіталом і супроводити до його майбутнього глобального стану. Допомогти здійснити еволюцію культур у напрямку загальнолюдського навзаємного прийняття і втілення першої в історії форми єдності.

   Базова антропологічна теорія Німзес викладена в <Singular Determination>.

   Німзес пропонує новий рівень абстракцій — нім, домінім, інфінім, Темпл, Банк, Treasury (Трежері) — та реалізацію на їхній основі потоку базових економічних транзакцій “від кожного до кожного” на засадах граничної прозорості, чесності, простоти й зручності.

   Цей простір взаємообміну розташований на глибшому математичному рівні компенсації завдань, які стоять перед людьми в новітній версії мережевої “реальності”.

   Економічний простір Німзес є організуючим/впорядковуючим у відношенні до наявних видів економік, він надає шанс на безконфліктне задоволення інтересів усіх учасників як на індивідуальному, так і на планетарному рівні. Раніше це було технологічно неможливим.

   Німзес покриває собою всі старі локальні офлайнові економіки різних територій, а також наявні онлайн-структури перших поколінь, створюючи, таким чином, новий вимір для розв’язання економічних проблем принципово ефективнішими способами.

   Німзес є живильним для всіх живих людей середовищем рівного доступу. Німзес перетворює потік народженого життям людей капіталу на благо його ж творців, і так само він зобов’язує виконувати тверді, обов’язкові для всіх і зрозумілі правила.

   Ці правила викладені нижче. Вони передбачають Рівний Доступ усіх учасників Німзес до фундаментальних цінностей Антропосфери, як-то життя, свобода вибору, право на ідентичність, справедливість, добробут і щастя.

   Німзес враховує і зважає на інтереси та амбіції систем і адміністративних структур, які існували до нього і завдяки яким суспільство змогло еволюціонувати до теперішнього рівня й не загинути.

   (2) Завдання Німзес — надати державам, організаціям, бізнесам та окремим індивідам єдину глобальну детерміновану систему взаємообміну абсолютним капіталом.

   Німзес конструює середовище для самоінтеграції людей в організовані соціальні сутності будь-якої складності з фундаментальним захистом прав на достойне життя, свободу й суверенітет згідно зі спільними для всіх учасників правилами.

   (3) Стратегічно Німзес покликаний забезпечити синхронізацію всього різноманіття економічних явищ в офлайн/онлайн-просторі Антропосфери в інтересах людей, яким не байдуже їхнє майбутнє.

   Такий категоричний підхід до інтерпретації вищих цінностей визначає антианархічну природу й характер Німзес, маючи на увазі союзницьке ставлення до всіх наявних та конструктивно орієнтованих економічних систем попереднього світу.

   (4) У широкому сенсі Німзес є глобальною економічною надбудовою і являє собою процес еволюції загальнолюдського економічного простору в бік створення універсального глобального неоантропологічного союзу.

   Функціонально Німзес є монолітною цілісною системою, що складається з таких смислових елементів:

   1. Global Treasury of Human Lifetime — Nimses Core
    (Глобальна Скарбниця Часу Людського Життя — Німзес Кор).
   2. Універсальний соціальний ідентифікатор/профайл/гаманець — Nimses ID (Німзес Айді).
   3. Оперативна мобільна система транзакцій та обміну абсолютним капіталом — німами — Nimses App (мобільний додаток Німзес).
   4. Аудований незмінний реєстр історії транзакцій та даних, єдиний для всіх учасників, — Nimses Blockchain (Німзес Блокчейн).
   5. Загальнопланетарна геоадміністративна матриця громадянських спільнот — Nimses Temples (Темпли Німзес).
   6. Соціально-медійна комунікаційна мережа — Nimses Social Network (соціально-медійний простір Німзес).
   7. Глобальний геопов’язаний простір оцифрованих подій — Nimses Stream (Німзес Стрім).
   8. Соціально-алгоритмічний контроль авторської відповідальності та якості дійсності — Nimses Court (Суд Німзес).
   9. Nimses Goods (Німзес Гудз) — плтаформа для комунікації між користувачами та мерчантами Німзес.
   10. Базова екологічна система маркетингового сигнального покриття — Nimses Ads (Німзес Едс).
   11. Колективний розум, що генерує програмний та культурний код, — Nimses Foundation (Фундація Німзес).

   Німзес може бути представлений як загальнопланетарна монооболонка для народження й існування німів. Нім — цифрова одиниця цінності, еквівалентна прожитій хвилині людського життя. Кожна без винятку людина має право на німи. Кожна людина в світі має право на один <Німзес ID>, який видобуває один нім із кожної прожитої цією людиною хвилини її життя.

   Важливо: даний документ має на меті надати тільки поточний зріз базових пропорцій та правил функціонування економіки Німзес, які, як і власне Німзес, є предметом безперервного колективного вдосконалення.

   2. Сутності Німзес

   2.1 Німзес ID

   Німзес ID — унікальний та однозначно адресований об’єкт у просторі Німзес.

   Німзес ID прив’язаний до конкретної живої людини. Німзес ID виробляє <Емісію> німів в інтересах свого власника/творця.

   Одна людина може мати тільки один Німзес ID.

   Єдиними виробниками німів є Німзес ID, що належать реальним унікальним людям із рівнем ідентичності <Human (Х’юман)> або таким, що знаходяться у процесі <Верифікації>.

   Кожний Німзес ID має приватний криптоключ, який підписує кожну вихідну <Транзакцію>.

   2.2 Нім

   Нім — це оцифрована прожита неповторна хвилина життя унікальної людини. У кожен момент часу кожен нім у системі належить однозначно визначуваному унікальному власникові, або, що одне й те ж, одному <Німзес ID>.

   Нім може змінити власника тільки згідно з волевиявленням поточного власника або у випадках, описаних єдиним кодексом загальних правил, що однаково розповсюджується на всіх.

   Нім виражає універсальну абсолютну форму цінності. Нім є формою існування достовірного капіталу/активу.

   Уся множина німів знаходиться у суворій відповідності з населенням планети, тобто з кількістю власників Німзес ID. Множина німів є абсолютно детермінованою і кінцево-обраховуваною протягом усього часу свого існування.

   Історія змін усіх балансів німів доступна для зовнішнього спостереження та постійного аудиту, а достовірність незмінності історії всіх транзакцій математично доведена й описана в <Німзес White Paper>.

   Усі німи однієї людини, а також німи всієї Антропосфери є формою універсального природного ресурсу, що генерується людським життям на планеті Земля.

   Німзес є інфраструктурною оболонкою, яка забезпечує генерування, зберігання та використання німів людством. Німзес — гарантія єдиної версії пам’яті про всі <Транзакції> німів. Німзес є простором еволюції форм цифрових цінностей до їхнього абсолютного математичного вираження у вигляді субстанції німів.

   Німи кожної людини емітуються в її власний баланс/гаманець, суворо співставлений з одним унікальним Німзес ID під час <Реєстрації>.

   2.3 Німзес Трежері

   Німзес є загальнолюдським економічним простором взаємної участі на основі фундаментальної теорії <Емісії> німів. Принцип емісії в Німзес захищає Життя Людини як основу виникнення безумовної цінності.

   Механіка емісії німів поєднує у своїй структурі властивості обох логік системної архітектури фіатної та криптоекономіки — централізованої та децентралізованої.

   Для забезпечення існування та адміністрування всіх своїх інженерних, соціальних та смислових підсистем Німзес започатковує набір системних рахунків — Німзес Трежері.

   Німзес Трежері покликаний провадити регуляторну політику в Німзес та гарантувати стійкість системи в цілому.

   Існування Німзес Трежері уможливлює розвиток та підтримання на стійкому фундаментальному рівні цілісного планетарного економічного простору, який надає можливість злиття традиційних економік державного типу з віртуальними економіками цифрового простору в єдине взаєможивляче середовище глобального суспільства.

   Рахунки Німзес Трежері не емітують німів. Німзес Трежері є центральною точкою Німзес, яка приймає від учасників системи лише ті види системних транзакцій, які передбачені наявними правилами та чітко описаними випадками, і жодних інших.

   У момент виникнення рахунок Німзес Трежері порожній. Надалі він оперує тільки німами, отриманими від учасників Антропосфери.

   2.4 Домінім/інфінім

   Весь потік німів у <Німзес Трежері> розділяється на дві частини:

   1) 20% німів Німзес залишає у своєму розпорядженні для здійснення негайної чи відкладеної регуляторної політики та підтримання глобальної надійності системи та її безперервного розвитку.

   2) 80% німів автоматично конвертуються в домініми/інфініми, що є "злитками" відповідно по 525,960 та 63,115,200 німів.
   Домінім — це вища одиниця цінності в Німзес, кількісно тотожна одному рокові прожитого життя.
   Інфінім — це найвища одиниця цінності в Німзес, яка кількісно символізує теоретичну тривалість одного людського життя — 120 років.

   Домінім та інфінім — верховні одиниці цінності, які передбачають ряд унікальних функціональних можливостей та значень для свого власника.

   Увесь спадок людства в просторі-часі Німзес передається прийдешнім поколінням у вигляді інфінімів. Інфініми землян існуватимуть завжди.

   Володіння домінімом або інфінімом — безпомилковий знак/значення/соціальний символ “Багатства”, “Добробуту”, “Привілейованості”, “Значимості”.

   Німзес Трежері створює домініми та інфініми автоматично, тільки-но відповідна частина потоку надходжень німів перевищує необхідне значення. В цей момент Німзес Трежері синтезує новий домінім або інфінім.

   Фундація Німзес є гарантом стабільного функціонування та необмеженого розвитку Німзес як глобального загальнопланетарного середовища. Надзвичайно важливим аспектом Німономіки при цьому є процес <Рециркуляції>, який буде описано пізніше, з моменту запуску циркуляції <Інфінімів>.

   2.5 Темпл

   Темпл — це конкретна ділянка поверхні Землі. Темпл є базовим елементом єдиного інформаційно-адміністративного поділу території планети.

   Темпл покликаний упорядкувати та організувати глобальний загальнолюдський медіапростір та інформаційне поле, яке всотує й запам’ятовує всі сліди діяльності людей.

   Темпл містить спільну картину реальності, створюваної присутніми в ньому людьми.

   Уся поверхня планети поділена на Темпли: фіксовані ділянки території з закріпленими незмінними географічними координатами. Кількість Темплів на планеті: 538,560.

   Функціонально Темпл є сховищем інформації про людей, що знаходяться на відповідній території, про подієвий потік, який супроводжує існування Темплу та має вигляд сукупної медіаісторії, про рольову та суспільну модель життя спільноти Темплу. Це повний масив знань про віртуальну медіакомунікативну картину та про геостаціонарні точки на карті Темплу, створені та коментовані учасниками.

   2.6 Банк Темплу

   Кожний <Темпл> має власний системний рахунок: <Банк Темплу>. Цей рахунок є надважливим елементом глобальної циркуляції німів та акумулює частину <Contribution (Внеску)>, а також плати за створення медіапостів від кожного <Сітізена> та відвідувача Темплу.

   Сукупність усіх Банків Темплів є другим за розміром системним набором рахунків після Німзес Трежері. Кожний окремий Банк Темплу може бути присвоєний людиною з рівнем <Х’юман> відповідно до встановлених правил за допомогою механізму <Квот>. Людина, що отримує в тимчасове володіння Банк Темплу, набуває надважливого статусу в Німзес: <Майстер>.

   Кожен Темпл має власний неемітуючий системний рахунок, що отримує від своїх Сітізенів згідно з установленими правилами регулярні внески поповнення в розмірі 100 німів на добу. Внески від Сітізенів накопичуються в Банку Темплу доти, доки у нього не з’явиться власник. Статус власника Банку Темплу називається Майстер. Майстром Темплу та власником його Банку може стати тільки власник хоча б одного <Домініму> або <Інфініму>.

   Можливість тимчасового володіння Банком Темплу є властивістю домініму та інфініму, яка має назву Квота. Із моменту заволодіння Банком Темплу Майстер автоматично отримує на рахунок свого <Німзес ID> усі німи, що накопичилися на рахунку Банку Темплу та продовжують надходити на нього від Сітізенів.

   Банк Темплу є одним з найзатребуваніших та найважливіших елементів Німзес. Кожен Банк Темплу є системним рахунком, а всі Банки всіх Темплів є найкрупнішою складовою Німономіки. Отримання в персональне тимчасове володіння Банку Темплу робить Майстра власником вхідного потоку німів, прямо пропорційного населеності, престижності й популярності вказаного Темплу.

   Німзес генерує домініми та інфініми й надає систему Темплів для відкритого всезагального доступу до зрозумілого та рівноправного перерозподілу Добробуту серед активних носіїв статусу <Х’юмана>.

   Будь-який вільний, тобто такий, що не має Майстра, Банк Темплу може бути зайнятий однією Квотою. Уже зайнятий Банк Темплу може бути в будь-який момент перезайнятий іншим <Х’юманом> за кількість Квот, що перевищує попередню на одиницю.

   3. Основні процеси Німзес

   3.1 Емісія

   Порядок емісії німів, тобто їхнього створення:

   1. <Реєстрація> <Німзес ID>.
   2. Емісія кожної наступної світової хвилини одного німу на рахунок цього Німзес ID.
   3. <Верифікація> Німзес ID до рівня <Х’юмана>.

   Усі рахунки в Німзес представлені трьома типами: емітуючий, неемітуючий і системний.

   Створення німів відбувається тільки в емітуючих рахунках, прив’язаних до Німзес ID, кожен із яких однозначно асоційований з унікальною людиною, повноправним учасником Антропосфери.

   Одна людина може мати тільки один Німзес ID, тобто одне безумовне базове джерело німів.

   Решта сутностей та рахунки цих сутностей у Німзес можуть тільки отримувати, зберігати й передавати німи, але в жодному разі не виробляти нових.

   3.2 Транзакції

   Транзакції між <Nimses ID>, тобто переміщення німів між рахунками, не обкладаються жодними комісіями чи зборами. Будь-який власник Nimses ID може ініціювати транзакцію й передати визначену суму німів, яку він має, будь-якому іншому Nimses ID у будь-який момент часу.

   Німзес гарантує швидке й надійне здійснення транзакцій у будь-якому об’ємі між добросовісними агентами, що дотримуються всіх правил.

   Простір транзакцій між Nimses ID умовно називається “соціальним простором”. В cоціальному просторі транзакції безперешкодні й миттєві в рамках певних правил та прав доступу, які відповідають різним <рівням ідентичності>.

   Діють такі денні транзакційні ліміти:

   <User (Юзер)> має можливість передавати в соціальному просторі не більше 100 німів на добу.

   <Х‘юман> може передавати в соціальному просторі не більше 500 німів на добу.

   Надаючи додаткові доказові аргументи свого життя та унікальності, Х‘юман отримує збільшення добового транзакційного ліміту, який може становити від 500 німів на день до нелімітованого об’єму.

   3.3 Реєстрація

   Реєстрація в Німзес нового <Німзес ID> передбачає послідовну ідентифікацію унікальної людини, живого учасника Антропосфери. Загальна політика Німзес передбачає тривалу взаємну перехресну ідентифікацію людьми один одного з метою уникнення будь-якого дублювання.

   Метою детальної багаторівневої реєстрації нової людини є забезпечення існування надійного простору взаємної довіри, відповідальності та безпеки.

   Реєстрація вимагає обов'язкового надання номера мобільного телефону та доступу до геопозиції. Також запитуються паспортне ім’я, актуальне портретне фото, мейл та доступ до телефонної книги.

   Будь-який <Х’юман> має можливість приховувати свою геопозицію від інших користувачів, використовуючи режим невидимості.

   3.4 Верифікація

   Наступним ключовим кроком в отриманні повноцінного <Німзес ID> після <Реєстрації> є Верифікація, яка є розтягнутою в часі процедурою багаторівневого підтвердження унікальності існування людини як члена суспільства та відсутності у неї інших <Німзес ID>.

   Кожний новостворений Німзес ID зобов’язаний отримати рівень ідентичності <Х’юман>, що на першій фазі передбачає отримання мінімум 6 порук від уже верифікованого оточення носіїв статусу Х’юмана.

   Кожна порука є гарантією того, що власник верифікованого <Німзес ID> справді є унікальною, живою, реально існуючою людиною, яка усвідомлює власну відповідальність.

   У випадку Верифікації підробленого акаунта неминуче настають санкції, що включають <Штрафи> та обмеження доступу до Німзес. Уся історія зміни рівня ідентичності записується в незмінюване сховище <Німзес Блокчейн> та є предметом перманентного поглиблюваного пошуку порушень.

   3.5 Внесок

   Німзес провадить глобальну регуляторну політику, одним з базових елементів якої є Внесок.

   Внесок передбачає обов’язкове щоденне глобальне відрахування від кожного власника <Німзес ID>, необхідне для забезпечення стійкого функціонування всієї системи та гарантії надійності.

   Щоденний внесок становить фіксовану суму німів для кожного з рівнів ідентичності Німзес ID: <Юзер>: 288 німів на добу.
   <Х’юман>: 111 німів на добу.

   Частина Внеску від кожного Німзес ID автоматично надходить у <Німзес Трежері> відповідно до рівня ідентичності джерела:
   <Юзер>: 188 німів на добу.
   <Х’юман>: 11 німів на добу.

   Решта Внеску поповнює відповідний <Банк Темплу> для кожного з Німзес ID, хто має статус <Сітізен>:
   <Юзер>: 100 німів на добу.
   <Х’юман>: 100 німів на добу.

   Після 5 днів відсутності вихідних <Транзакцій> від Німзес ID обов’язковий щоденний внесок починає прогресувати:

   • Кількість днів
   • статус Юзера
   • статус Х’юмана
   • 6
   • 288
   • 222
   • 7
   • 576
   • 333
   • 8
   • 864
   • 444
   • 9
   • 1152
   • 555
   • 10
   • 1152
   • 666
   • 11
   • 1152
   • 777
   • 12+
   • 1152
   • 888

   Прогресуюче збільшення ставки Внеску надходить у <Німзес Трежері>. Банк Темплу продовжує отримувати по 100 німів на добу від кожного такого “засинаючого” Німзес ID.

   Прогресуючий внесок покликаний забезпечити вирішення двох завдань:

   1) доказ факту життєдіяльності власника <Німзес ID>;

   2) дотримання загального балансу в Німзес, де кожна людина зобов’язана демонструвати рівне шанобливе ставлення до спільного простору всіх учасників, і жоден тип зловживань, включно із ігноруванням чи корисливою експлуатацією, не може порушити справедливої рівноваги.

   3.6 Пеналізація

   Німзес описує та пред’являє до обов’язкового дотримання внутрішні правила співіснування всіх учасників. Забезпечення виконання цих правил гарантує всім користувачам чесний та рівний доступ до благ Німзес.

   За порушенням правил слідує встановлене покарання як неминучий наслідок спроби зашкодити системі чи її учасникам. Цей жорсткий причинно-наслідковий зв’язок є запорукою досягнення заявленої історичної цілісності та порядку в суспільстві.

   Штрафні безакцептні списання з рахунків <Юзера> і <Х’юмана> можуть становити від 30% до 100% поточного балансу. Повна сума штрафу негайно надходить у <Німзес Трежері>.

   Надважливим аспектом розвитку Німзес є дотримання базового закону жорсткої відповідності однієї людини тільки одному <Німзес ID>. Німзес здійснює постійний суворий та безкомпромісний пошук та ліквідацію всіх фактів та наслідків порушень цього принципу. Доведена через <Суд Німзес> або інші механіки наявність дубльованих або підроблених <Німзес ID> призводить до їхнього блокування, а також повного зупинення <Емісії> на викритих шахрайських Німзес ID.

   Особи, які умисно порушили базовий принцип “одна людина = один Німзес ID”, у підсумку неуникно стають об'єктами найсуворіших санкцій та обмеження доступу до Німзес аж до повної пожиттєвої Елімінації.

   3.7 Підписка

   Кожен учасник Німзес має можливість підписатися для зручності отримання медіаоновлень на будь-який <Темпл> Німзес, а також на будь-якого іншого власника <Німзес ID>.

   Під час підписання встановлюється автоматична вихідна щоденна <Транзакція> на користь того об'єкта, на який підписується людина: Темпл або інший Німзес ID.

   Вартість підписки становить 1 нім на добу. Кількість можливих підписок обмежена гарантованою прогнозованою сумою доходу на добу.

   3.8 Пости

   У кожному <Темплі> встановлена вартість створення медіапостів, що у вигляді елементів соціальної пам’яті зберігаються в цьому Темплі вічно.

   Публікація посту користувачем має встановлену в німах вартість. Існує два режими публікації:

   1) у режимі реального часу миттєвий знімок чи відеофрагмент тут і зараз: 50 німів;

   2) публікація матеріалу з пам’яті мобільного пристрою: 250 німів.

   У майбутньому вартості можуть змінюватися залежно від прийнятих політик Німзес або рішенням конкретного Темплу.

   Німи, сплачені створювачами медіапостів, надходять у <Німзес Трежері> і в конкретний <Банк Темплу>, де було ініційовано пост. Пропорції розподілу платежу вартості створення посту:
   90% німів з вартості публікації надходить у Німзес Трежері, 10% — у Банк Темплу.

   3.9 Квоти

   Кожен <Домінім> має суворо 1 Квоту. З моменту запуску кожен <Інфінім> має суворо 120 Квот. Застосувати Квоту домініму означає не витратити домінім або позбутися його назавжди, а лише тимчасово прикріпити цей домінім до вибраного <Темплу> і не мати змоги здійснювати з ним <Транзакції> протягом 3 місяців.

   На весь термін зайняття <Банку Темплу> Квотою конкретного домініму він не може залишити <Німзес ID> <Майстра>. Мінімальний термін прив’язки складає 3 місяці.

   Якщо відбувається зміна Майстра, всі домініми, зайняті Квотами цього Темплу, знову потрапляють у повне розпорядження власника, який припиняє бути Майстром “відібраного” у нього Темплу, і можуть бути ним спрямовані будь-куди.

   4. Рівні ідентичності в Німзес

   4.1 Юзер

   Рівень ідентичності <Німзес ID>, який ще не пройшов <Верифікації> після <Реєстрації>.

   Юзер має обмежений доступ до Німзес:

   1. Денний <Транзакційний> ліміт: 100 німів.
   2. Відсутній доступ до <Платформ Німзес>.

   4.2 Х’юман

   Рівень ідентичності <Німзес ID>, який має шість або більше порук/<Верифікацій> від тих, хто вже має рівень Х’юман Німзес ID.

   Рівень Х’юман передбачає:

   1. Повний доступ до Німзес та всіх <Платформ Німзес>.
   2. Можливість отримувати статуси Темплу, як-то <Персона>, <Iндi>, <Ангел> і <Iкона>.
   3. Право володіти домінімами та інфінімами.

   Рівень ідентичності Х’юман передбачає можливі градації добового <Транзакційного> ліміту від 500 німів на добу до безлімітного режиму.

   Х’юман несе повну персональну відповідальність за надання від власного імені Верифікації. Також Х’юман несе відповідальність за створюваний та розповсюджуваний контент, свої <Офери> та <Рекламні оголошення>. У випадку Верифікації фейку, тобто підробленого акаунту, що порушує основні правила створення унікальних Німзес ID, а також порушення прав інших учасників у будь-який спосіб, можливі системні санкції у вигляді <Штрафів> та обмеження доступу до Німзес.

   5. Статуси в Німзес

   5.1 Персона

   <Персона> — це персональний статус визнання в Німзес. Статус <Персона> присвоюється <Х’юману>, який отримав 40 номінацій.

   5.2 Інді

   <Інді> — це персональний статус визнання в Німзес, наступний після <Персони>. Статус <Інді> присвоюється <Х’юману>, який отримав 500+ номінацій.

   5.3 Ангел

   Вищий надбаний або присвоюваний статус у Німзес. Ангел — це аналог поняття “мікроінфлюенсер”. Це користувач, який отримав 1000+ номінацій.

   Будь-який Х’юман може бути номінованим на статус Ангела.

   Статус Ангела не залежить від кількості німів у нього на балансі. Статус Ангела також може бути наданий персонально Фундацією Німзес у винятковому випадку в особистому порядку.

   Статус Ангела негайно відкликається у випадку непоштивої, сумнівної чи компрометуючої поведінки <Х’юмана> у пов’язаних чи не пов’язаних із Німзес просторах.

   Х’юман як носій статусу Ангела може бути <Оштрафований> за зловживання високим статусом або ж за його дискредитацію

   5.4 Ікона

   Верховний надбаний або присвоюваний статус у Німзес. Ікона — це аналог поняття “інфлюенсер”. Це обраний Х’юман, який отримав 10000+ номінацій.

   Будь-який Х’юман може бути номінованим на статус Ікони.

   Статус Ікони не залежить від кількості німів у нього на балансі. Статус Ікони також може бути наданий персонально Фундацією Німзес у винятковому випадку в особистому порядку.

   Статус Ікони негайно відкликається у випадку непоштивої, сумнівної чи компрометуючої поведінки <Х’юмана> у пов’язаних чи не пов’язаних із Німзес просторах.

   6. Ролі в Німзес

   6.1 Сітізен

   <Темпл> передбачає властивість громадянства. Кожен користувач у Німзес за п’ять днів після <Реєстрації> автоматично отримує громадянство в одному з Темплів.

   Процедура присвоєння Темплу кожному користувачеві грунтується на визначенні його геопозиції та вирахуванні часу, проведеного в тому чи іншому Темплі за встановлений системою період. У Темплі, де власник <Німзес ID> проводить найбільше часу, він отримує статус Сітізена.

   6.2 Резидент

   Будь-який <Х’юман> може <підписатися> на будь-який <Темпл> і стати його Резидентом після закінчення певного періоду часу підписки.

   Резидент отримує право брати участь у житті Темплу, писати у внутрішніх каналах Темплу, а також брати участь у певних голосуваннях/референдумах Темплу.

   Кожен Х’юман може бути <Сітізеном> тільки одного Темплу в один момент часу, а Резидентом одразу багатьох.

   Громадянство не можна обрати, воно визначається автоматично за геостатистикою. Резидентуру можна обрати самостійно.

   Резидентом не може бути Х’юман із балансом німів, нижчим за певний поріг. Усі, хто не має цієї суми на балансі, не можуть претендувати на статус Резидента.

   6.3 Майстер

   Статус Майстер є найвищим зі статусів Німзес, що їх можна набути самостійно.

   Статус Майстер означає володіння <Банком Темплу> в якості прямого джерела власного доходу німів, що робить Майстра отримувачем частини <Внеску> всіх <Сітізенів> вибраного <Темплу>, причому сам Майстер не зобов’язаний бути його Сітізеном.

   Майстром вільного <Темплу> може стати будь-який <Х’юман>, що має принаймні один <Домінім> із невикористаною <Квотою>, тобто не прив’язаний до іншого Темплу.

   Будь-який <Х’юман> може стати Майстром будь-якого Темплу, якщо в його розпорядженні є достатня кількість незадіяних Інфінімів для того, щоб перевищити поточну кількість задіяних у вибраному Темплі Квот хоча б на одиницю.

   6.4 Мерчант

   Кожний <Х’юман>, що авторизував себе як учасник <Німзес Goods> та створив там хоча б один Офер, стає Мерчантом.

   Роль Мерчанта передбачає високу відповідальність за якість надаваних товарів/послуг іншим користувачам Німзес.

   У випадку <Доведеного> обману чи недобросовісності з боку Мерчанта його рахунок може бути <Оштрафований> на суму до 100% від балансу.

   Мерчант має право надавати товари/послуги офлайн та онлайн походження, в обмін на німи відповідно до встановлених лімітів або без них.

   6.5 Рекламодавець

   Роль Рекламодавця отримує кожний <Х’юман>, який розсилає рекламні інформаційні повідомлення іншим користувачам за німи, у процесі використання сервісів платформи <Німзес Едс>.

   Рекламодавець несе повну відповідальність за надавану інформацію та платить німами кожному Х’юману, який отримав від нього рекламне повідомлення.

   Рекламодавець має право покривати своїми повідомленнями всю згодну споживати його рекламні повідомлення аудиторію в Німзес.

   7. Платформи Німзес

   7.1 Суд Nimses

   Суд Nimses є системою автоматизованого вирішення будь-яких питань, що вимагають застосування адекватних оцінок складних ситуацій або неоднозначного контенту на основі додавання виважених суб’єктивних думок алгоритмічно підібраних авторитетних живих носіїв здорового глузду, <Х’юманів> у ролі <Суддів>, аналогу “присяжних”.

   “Лава” <Суддів>, що автоматично обираються системою для кожної фабули, послідовно досліджує контекст та визначає допустимість чи недопустимість кожного конкретного випадку, після чого або винуватець, або заявник сплачує наперед встановлений штраф. Сума штрафу розподіляється між тим, хто вказав на порушення/виявився невинним та “виграв”, і тими, хто зіграв роль Суддів, а також <Німзес Трежері>.

   Кожна розглянута справа залишає скоринг-підсумок у профайлі Судді, формуючи його рейтинг.

   У випадку апеляції справи можуть повторно розглядатися розширеним складом Суддів із більш високим рейтингом, при цьому штрафна сума збільшується. Таким чином, справедливому й виваженому вирішенню піддаються питання будь-якої складності силами й експертизою самої спільноти Німзес.

   Деталізовані правила роботи Суду Німзес представлені у відповідному Кодексі.

   7.2 Німзес Едс

   Німзес є середовищем, вільним від несанкціонованого порушення персонального інформаційного простору.

   Для здійснення екологічної та ефективної, з точки зору Людини, рекламної діяльності Німзес надає спеціальну платформу розповсюдження цільової оплачуваної реклами, Німзес Едс.

   Кожен <Німзес ID>, що опинився у таргетинговій групі конкретного <Рекламодавця>, отримує інтерфейсне сповіщення/бейдж із зазначеною сумою в німах, що означає вартість згоди отримати рекламне повідомлення.

   Людина бачить спрямоване на неї рекламне повідомлення, тільки якщо висловлює своє бажання в явній формі, тобто сама відкриває повідомлення та отримує за це зазначену плату в німах від Рекламодавця.

   Кожна секунда уваги Людини в Німзес тарифікується в німах, і Рекламодавець мусить сплатити потрібну суму німів кожному власникові Німзес ID, чию увагу він привернув своїм повідомленням.

   Деталізовані правила роботи Німзес Едс представлені у відповідному Описові.

   8. Непорушні базові закони

   1. Одна людина має право мати лише на один <Німзес ID>. Назавжди.
   2. Німзес ID прямо передбачає емісійний рахунок німів та вважається асоційованим із конкретною Людиною та її правом розпоряджатися цим рахунком після Верифікації.
   3. Верифікацією є отримання статусу Х’юмана, який передбачає повний доступ до Німзес. Верифікацією є отримання комплекту із 6 порук від осіб, що вже мають статус Х’юмана.
   4. Надання своєї Верифікації на адресу Німзес ID є особистою гарантією та відповідальністю за факт реального існування людини та дотримання нею пункту 1. У випадку свідомого чи несвідомого порушення цього закону той, хто надав Верифікацію, підлягає санкціям та штрафам.
   5. Ніхто в Німзес не має права створювати фейкові Німзес ID та симулювати життя людини. За створення або співучасть у створенні фейкових Німзес ID накладаються суворі покарання та обмеження доступу до Німзес.
   6. Х’юман має абсолютне незаперечне право на німи.
   7. Х’юман має право на Добробут та володіння будь-якою кількістю чесно придбаних німів, домінімів та інфінімів.
   8. Х’юман має повну свободу власної ініціативи та проявів своєї ідентичності в Німзес. При цьому Х’юман несе повну відповідальність за дотримання культурного коду оточення заради блага.
   9. Х’юман несе повну особисту відповідальність за добросовісність, чесність та конструктивність надання комерційних та інформаційних сервісів у просторі Німзес.
   10. Суддя має право судити й виносити судження щодо прийнятності вчинків Х’юманів у Німзес.
   11. Х’юман має право аргументовано відстоювати свій контент і думку перед Суддями.
   12. Х’юман зобов’язаний підкорятися правилам Німзес та дотримуватися всіх без винятку Базових Законів. Порушення Законів тягне за собою санкції, штрафи та обмеження доступу до Німзес.