ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СЕРВІСУ «NIMSES»

НАБРАЛА ЧИННОСТІ 23 СІЧНЯ 2017.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Nimses Inc. (Далі – «Адміністрація») публікує дану Політику конфіденційності (далі – «Політика»), що передбачає, яку інформацію Адміністрація збирає про Користувачів у зв'язку з забезпеченням функціонування та розвитку Сайту, мету збору, порядок використання і розкриття такої інформації для третіх осіб. Адміністрація зобов'язується дотримуватися і захищати конфіденційність Користувачів.

 2. Реєструючись на Сайті (створюючи Обліковий запис), Користувач приймає цю Політику та дає згоду на збирання, зберігання й використання Адміністрацією своїх персональних даних та інших відомостей, що не відносяться до персональних даних, відповідно до чинного законодавства.

 3. Політика є доповненням до Умов користування сервісом «Nimses» (далі – «Умови») і являє собою їх невід'ємну частину. Терміни, що використовуються в даній Політиці, слід розуміти відповідно до Умов і, за необхідності, до чинного законодавства.

 4. Якщо Користувач відвідує загальнодоступні розділи Сайту без реєстрації на ньому і не вводячи будь-яких даних, Адміністрація не збирає про нього жодної особистої інформації, окрім технічних відомостей, зазначених у розділі 2 даної Політики.

2. ВІДОМОСТІ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

 1. У визначених Умовами та цією Політикою випадках Адміністрація просить Користувача вказати запитувану інформацію в обсязі, мінімально необхідному для виконання тих чи інших технічних завдань.

 2. Адміністрація має право збирати, зберігати та використовувати для досягнення цілей Сайту та інших технічних завдань такі відомості про Користувачів:

2.1. прізвище та ім'я Користувача;

2.2. чинну адресу електронної пошти;

2.3. чинний мобільний номер телефону;

2.4. фотографія (зображення) Користувача;

2.5. дані геолокації (місцезнаходження використовуваних пристроїв, включаючи географічне, за допомогою сигналів GPS, Bluetooth або Wi-Fi, якщо потрібні налаштування це дозволяють);

2.6. дані про час і дату відвідування Сайту / користування Додатком;

2.7. дані про браузер, що використовується, вид і версію операційної системи, тип використовуваного пристрою і параметри його екрана (монітора), використовувану IP-адресу пристрою, налаштування мови та налаштування часового поясу, а також cookies браузера та дані про версію встановленого Додатку;

2.8. дані про активність Користувача на Сайті / в Додатку (статистика записів, «переваг» («лайків»), «постів», «репостів» та інших обумовлених функціоналом Сайту/Додатку дій);

2.9. інші відомості, розміщені Користувачем у межах Сайту / з використанням Додатку добровільно, на свій розсуд;

2.10. інші технічні дані, необхідні для забезпечення нормального функціонування Сайту/Додатку.

 1. Створення облікового запису на Сайті / в Додатку шляхом проходження Користувачем процедури реєстрації («з нуля») з технічних причин вимагає зазначення наступних відомостей:

3.1. своєї чинної адреси електронної пошти та свого чинного мобільного номера телефону, а також пароля – для вирішення технічних завдань: ідентифікації Користувача програмним забезпеченням Сайту та гарантування безпеки його облікового запису (зокрема за рахунок процедури т. зв. двофакторної аутентифікації);

3.2. свого справжнього прізвища та імені, а також фотографії (зображення) – для досягнення цілей Сайту як соціальної мережі.

 1. Зазначені в пункті 2.3 даної Політики відомості вносяться до Облікового запису Користувача, через яку Користувач має доступ до основного функціоналу С мйту та Додатку. Інші користувачі за замовчуванням отримують доступ лише до наступної інформації: прізвище та ім'я Користувача, фотографія (зображення) Користувача.

 2. Крім того, Користувач може створити Обліковий запис на Сайті шляхом авторизації через акаунт у соціальних мережах «Facebook» або «ВКонтакте». Коли Користувач входить в свій Обліковий запис, то таким чином Адміністрація отримує доступ до всієї видимої інформації, що міститься у відповідному акаунті соціальної мережі відповідно до налаштувань конфіденційності.

 3. Проте Адміністрація може збирати та використовувати з відповідного облікового запису тільки наступну інформацію: прізвище та ім'я Користувача, фотографія (зображення) Користувача, адреса електронної пошти Користувача і, якщо це технічно можливе, мобільний номер телефону Користувача.

 4. Коли Користувач відвідує Сайт, програмне забезпечення Сайту збирає деякі дані автоматично, а саме дані про: використовувані браузери, вид та версію операційної системи, тип використовуваного пристрою і параметри його екрана (монітора), чинну IP-адресу пристрою, налаштування мови та налаштування часового поясу, час і дату відвідування Сайту, дані геолокації (місцезнаходження використовуваних пристроїв, включаючи географічне, за допомогою сигналів GPS, Bluetooth або Wi-Fi), інформацію про версію Додатку (якщо використовується) й інші дані, використання яких необхідне для вдосконалення (оптимізації) роботи Сайту/Програми та Сервісу в цілому.
 5. Адміністрація також може запропонувати Користувачеві надати правовстановлюючу інформацію, в тому числі документ для перевірки особи Користувача, в разі виникнення суперечки щодо приналежності Облікового запису тому чи іншому Користувачеві, а також необхідність запобігти, виявити або уникнути шахрайства та інших порушень законодавства.

3. ЗБИРАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

 1. Вищезазначена інформація збирається, зберігається та використовується Адміністрацією в наступних цілях:

1.1. посилення безпеки Облікових записів Користувачів, зокрема за рахунок т. зв. двофакторної аутентифікації і сповіщення Користувача про вхід в його Обліковий запис з іншого пристрою;

1.2. забезпечення стабільної та оптимальної роботи Сайту для різних апаратних (стаціонарні та мобільні пристрої) і програмних (операційні системи, браузери) платформ, удосконалення подальшої роботи Сайту;

1.3. досягнення завдань Сайту як соціальної мережі, а саме: взаємної ідентифікації Користувачів один одним, їхнього спілкування та іншої активності в межах Сайту;

1.4. правильне вирішення спірних ситуацій щодо приналежності Облікового запису того чи іншого Користувача, а також запобігання, виявлення або уникнення шахрайства або інших порушень законодавства;

1.5. інформування Користувачів про новини в розвитку та вдосконаленні функціоналу сайту і надання рекламних пропозицій доступними засобами комунікації.

 1. Адміністрація може час від часу надсилати Користувачеві рекламні електронні листи на адресу електронної пошти щодо пропонованих послуг або оголошень, що стосуються Сайту. Користувач може відмовитися від такої розсилки, натиснувши на відповідне посилання в електронному листі та змінивши налаштування свого облікового запису.

 2. Адміністрація зберігає персональні дані Користувача протягом адекватного періоду, обумовленого характером Сайту як соціальної мережі.

4. ПЕРЕДАЧА ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Адміністрація зобов'язується не розкривати і не передавати третім особам зібрані в рамках надання послуг, обумовлених характером Сервісу як соціальної мережі, персональні дані та іншу інформацію, крім випадків, описаних в даній Політиці.

 2. Адміністрація має право розкривати і передавати третім особам персональні дані, якщо:

2.1. такі дії в конкретній ситуації є обов'язковими відповідно до чинного законодавства України або законодавства тієї країни або території, яка в конкретному випадку підлягає застосуванню;

2.2. у Адміністрації є достатньо підстав добросовісно вважати, що розкриття такої інформації необхідне для дотримання чинного законодавства, вимог юридичного процесу або законного та обґрунтованого запиту державних органів, їхніх уповноважених посадових осіб.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ

 1. Тільки уповноважені співробітники Адміністрації, що займаються технічним обслуговуванням роботи Сайту, мають доступ до персональних даних Користувачів. Такі співробітники зобов'язані суворо дотримуватися конфіденційності та запобігати несанкціонованому доступу третіх осіб до персональних даних та інших відомостей про Користувачів.

 2. Адміністрація вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу, копіювання, зміни, розкриття чи знищення.

 3. При цьому Адміністрація звертає увагу на те, що жоден з існуючих способів передавання даних не може бути абсолютно безпечним, зокрема захищеним від перехоплення даних на будь-якій ділянці в технічному ланцюзі обміну між Користувачем і Сайтом. Адміністрація, незважаючи на всі заходи, вжиті щодо посилення безпеки персональних даних та інших відомостей про Користувачів, не може гарантувати їхню повну безпеку та збереження.

 4. Адміністрація не несе відповідальності за наслідки добровільного введення (розміщення, оповіщення, розголошення) Користувачем будь-де в межах Сайту будь-яких своїх особистих даних або особистих даних інших Користувачів, як-то: вік (дата народження), стать, адреса проживання (місцезнаходження), засоби зв'язку, расова, етнічна та інша приналежність, релігійні, політичні та інші переконання, стан здоров'я, сексуальна орієнтація, сімейний стан, майновий стан, рід діяльності, факти біографії і тому подібне. Адміністрація не має на меті збирання, зберігання та використання таких даних. Будь-які дані про себе Користувач вводить (розміщує, повідомляє) виключно на свій страх і ризик, усвідомлюючи, що це, в залежності від обраної ним функціональної ділянки Сайту (особисте листування, блог), може бути досліджено та використано в особистих цілях, в тому числі й у неправомірних, як у межах, так і за межами Сайту, тим чи іншим невизначеним колом користувачів.

 5. Користувач погоджується, що будь-які особисті дані, які він вводить (розміщує, повідомляє, розголошує) на Сайті (наприклад, у приватному листуванні, в коментарях під повідомленням і т. ін.), у цей момент автоматично потрапляють на сервер Адміністрації та в цьому вигляді зберігаються в такому самому режимі, як і вся інша інформація, розміщена Користувачами. Користувач погоджується з тим, що:

5.1. Адміністрація не несе відповідальності за хід і наслідки такого розміщення і зберігання особистих даних Користувача;

5.2. Адміністрація не зобов'язана відповідно до чинного законодавства ідентифікувати ступінь уразливості персональних даних Користувача і вживати додаткових заходів щодо їх збереження;

5.3. Адміністрація не зобов'язана щоразу або з певною періодичністю інформувати Користувача про загрози, пов'язані з розміщенням його особистих даних будь-де у межах Сайту.

 1. Користувачеві повідомлено про те, що у зв'язку з характером Сервісу як соціальної мережі особиста інформація про нього може потрапляти на Сайт у результаті дій інших Користувачів (наприклад, при завантаженні іншим Користувачем фотографії з відповідною міткою і т.п.), за що Адміністрація не несе відповідальності. У разі порушення прав або законних інтересів Користувача з боку інших Користувачів, він має право звернутися до Адміністрації.

 2. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які дії Користувачів і третіх осіб з персональними даними Користувачів як у межах, так і за межами Сайту, незалежно від того, отримані ці дані через Сайт або іншим чином.

 3. Адміністрація не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, зловмисників та інших порушників, які можуть порушувати положення даної Політики та Умов, і намагатися заволодіти, повністю або частково, інформацією і персональними даними Користувачів, а також використовувати їх в особистих цілях.

6. ПОЛІТИКА COOKIES

 1. При відвідуванні та використанні Користувачем Сайту, під час переходу Користувача за внутрішніми й зовнішніми посиланнями Сайту, а також при обміні повідомленнями (зокрема через електронну пошту) між Користувачем і Адміністрацією, Адміністрація має право збирати та іншим чином застосовувати cookie-файли, веб-маяки та інші подібні технології для зберігання інформації та оптимізації взаємодії апаратного та програмного забезпечення Користувача з апаратним і програмним забезпеченням Сервісу.

 2. Адміністрація має право застосовувати cookie-файли, веб-маяки та інші подібні технології для зберігання інформації з метою зробити користування Сайтом більш ефективним, швидким і безпечним, удосконалити функціонування Сайту, а також з метою надання Компанії та її партнерам рекламних та інших пропозицій, адаптованих до вимог, побажань та інтересів Користувача.

 3. Користувач може заблокувати, відключити і видалити cookie-файли, веб-маяки та інші подібні технології для зберігання інформації, якщо його веб-браузер або пристрій дозволяють зробити це. Однак у цьому випадку є ймовірність, що Користувач не зможе скористатися деякими пропозиціями Компанії та її партнерів.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Під час реєстрації Користувач підтверджує, що буде надавати правдиву і точну інформацію. Якщо Користувач надає інформацію, що є недостовірною (помилковою) або неточною, або Адміністрація має вагомі підстави вважати, що така інформація є недостовірною (помилковою) або неточною, Адміністрація має право тимчасово (до вирішення всіх спірних питань) або безстроково заблокувати Обліковий запис Користувача .

 2. Користувач має право анулювати свій Обліковий запис із видаленням своїх персональних даних. При цьому відновлення цього Облікового запису не буде можливим.

8. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Дана Політика може бути змінена або оновлена ​​Адміністрацією в односторонньому порядку в будь-який час без будь-якого попереднього повідомлення Користувачів.

 2. Будь-які зміни або доповнення до даної Політики дійсні виключно після розміщення нової редакції Політики на Сайті. Нова редакція Політики вступає в дію з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики.

 3. Користувач буде повідомлений про зміни та доповнення даної Політики за допомогою спеціального вікна, і для продовження використання Сайту буде потрібна її згода. Адміністрація закликає користувачів час від часу переглядати умови даної Політики.

Якщо у Вас виникнуть питання або скарги, що стосуються даної Політики конфіденційності, зв'яжіться з нами за допомогою e-mail - support@nimses.com.