УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ «NIMSES»

Умови набрали чинності 23 січня 2017 року.

Будь ласка, уважно прочитайте Умови користування сервісом «Nimses» (далі – «Умови»), а також Політику конфіденційності, розміщену за адресою «https://nimses.com/privacy» перед використанням сайту «nimses.com» (далі – «Сайт») і мобільного додатку сервісу «Nimses» (далі – «Сервіс») у цілому. Якщо Ви хочете створити свій обліковий запис і стати нашим користувачем, Ви повинні прочитати ці Умови і прийняти їх в повному обсязі. Якщо Ви не згодні з цими Умовами, будь ласка, не використовуйте цей Сервіс.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Умови є юридично обов'язковою угодою між Вами, користувачем Сервісу (далі – «Користувач»), з одного боку, і Nimses Inc. (Далі – «Адміністрація»), з іншого боку. Політика конфіденційності становить невід'ємну частину цих Умов.

Ці Умови регулюють взаємні права та обов'язки Користувача й Адміністрації (далі разом – «Сторони») з використання Сервісу, його функціоналу і послуг, які надаються з його допомогою.

Ці Умови є публічною офертою і вважаються прийнятими Користувачем під час реєстрації в Сервісі, в тому числі при авторизації через соціальні мережі «Facebook» або «ВКонтакте».

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, використані в цій Угоді, мають таке значення:

Сервіс – соціальна мережа, розміщена в мережі Інтернет за веб-адресою «https://nimses.com» (включаючи всі рівні зазначеного домену, як ті, що діють на момент прийняття Користувачем цих Умов, так і ті, що вводяться Адміністрацією в експлуатацію надалі) й доступна користувачеві через Сайт, Додаток (програмний додаток для мобільних пристроїв) та інші програмні ресурси.

Сайт – веб-сайт, розміщений за адресою «https://nimses.com», через який Відвідувач Сайту може зареєструватися в сервісі, а Користувач за умови реєстрації в Сервісі та прийняття цих Умов може використовувати функціонал Сервісу.

Додаток – комп'ютерна програма як результат комп'ютерного програмування, права на яку належать Адміністрації і шляхом належного встановлення й використання якої Користувач за умови реєстрації в Сервісі і прийняття цих Умов може використовувати функціонал Сервісу.

Адміністрація – NIMSES INC, 1209 N ORANGE ST, WILMINGTON, DE 19801, USA, Tel (650) 288 1989, e-mail: admin@nimses.com

Відвідувач сайту – фізична особа, яка відвідує Сайт з допомогою браузера шляхом введення доменної адреси в адресний рядок або в результаті переходу з розміщеним в Інтернеті веб-посиланням і для якої функціонал Сервісу недоступний через те, що вона не зареєстрована або не авторизована в Сервісі, або через те, що в поточному сеансі веб не здійснено вхід (авторизацію) в Обліковий запис.

Користувач – фізична особа, що зареєстрована в Сервісі відповідно до цих Умов і прийняла ці Умови в повному обсязі, а також досягла віку, допустимого відповідно до чинного законодавства для акцепту цих Умов, і володіє відповідним обсягом цивільної дієздатності. Але в будь-якому випадку вік такої особи не може бути менше, ніж 12 років.

Функціонал Сервісу – сукупність доступних Користувачу в тому чи іншому обсязі функціональних можливостей Сервісу, як-то: власне Рахунок, його налаштування, виділений віртуальний простір і доступні дії по німах; приватне листування з іншими Користувачами; загальні чати, створення публікацій («постів») у межах свого Облікового запису і Облікових записів інших користувачів (за наявності відповідних налаштувань); завантаження й опублікування фотографій (зображень) і будь-які інші можливості, як наявні на момент прийняття Користувачем цих умов, так і додані Адміністрацією надалі.

Рахунок – частина функціоналу Сервісу, що представляє собою виділений Користувачеві за допомогою програмних засобів віртуальний простір для користування Сервісом, доступ до якого автоматично надається Користувачеві після успішного проходження ним процедури реєстрації в Сервісі в результаті успішної авторизації, з використанням свого акаунту в соціальних мережах «Facebook» або «ВКонтакте», а також після прийняття ним цих Умов.

Німи – умовні одиниці, які генеруються і нараховуються програмним забезпеченням Сервісу на Обліковий запис Користувача на підставі виконання ним Умов генерації та нарахування, кількісно відображаються в спеціальному полі та можуть бути використані Користувачем виключно в межах і в порядку, визначених цими Умовами.

Умови генерації і нарахування – визначений Адміністрацією перелік дій Користувача (умов поведінки), за добровільне, особисте та на власний розсуд виконання Користувачем яких програмним забезпеченням Сервісу генерується і на його Обліковий запис нараховується відповідна кількість Німів. Інші терміни, не визначені в цьому розділі, повинні розумітися відповідно до чинного законодавства.

ОПИС СЕРВІСУ

За допомогою Сервісу кожен Користувач, за неухильного дотримання цих Умов, має право:

 • використовувати функціонал Сервісу в особистих цілях (в тому числі спілкування, знайомства, участь в обговореннях і т. ін.), які не суперечать цим Умовам та чинному законодавству;
 • використовувати Сервіс як через Сайт, так і через актуальну версію належним чином встановленого Додатку;
 • брати участь у заходах, про які йому стає відомо з Сайту;
 • зв'язуватися з Адміністрацією та отримувати від неї у відповідь у порядку, визначеному даними Умовами.

Використання Сервісу доступне для всіх бажаючих фізичних осіб, які відповідають вимогам цих Умов. Адміністрація не приймає жодних дискримінаційних засобів відносно Користувачів. Користувач погоджується, що наявність вікових обмежень для доступу до Сервісу або окремого функціоналу Сервісу не може визнаватися дискримінацією, оскільки спрямована на дотримання вимог відповідного законодавства.

Використання Сервісу є безкоштовним для всіх Користувачів. Адміністрація не стягує комісію або інші платежі з Користувачів за користування Сервісом. Тарифікація трафіку Користувача при використанні Сервісу не має відношення до Сервісу.

Використання Сервісу та інших елементів його функціоналу є добровільним. Адміністрація не встановлює мінімальних та максимальних часових обмежень перебування Користувача в Сервісі через Додаток або через Сайт.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

Створення облікового запису в Сервісі шляхом проходження Користувачем процедури реєстрації («з нуля») або в результаті вдалої авторизації за допомогою власного акаунту в соціальних мережах «Facebook» або «ВКонтакте» означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Умов, а також Політики конфіденційності.

Створення облікового запису в Сервісі та подальша авторизація в ньому вимагає від Користувача зазначення та використання особистої адреси електронної пошти, мобільного номера та надійного пароля. При авторизації в Обліковому записі Користувач повинен проходити процедуру т.зв. двофакторної аутентифікації, яка є складовою кібербезпеки Користувача та Сервісу.

Створюючи Обліковий запис в Сервісі, Користувач підтверджує:

 • що він/вона є фізичною особою, що досягла віку, допустимого у відповідності із законодавством держави свого перебування для акцепту реальних Умов, володіє відповідним об’ємом державної дієздатності та діє від свого імені;
 • що їй/йому виповнилося повних 12 років;
 • у випадку проходження процедури реєстрації «з нуля» – що всі надані (введені) ним/нею відомості є достовірними (правдивими), точними та актуальними на момент їх надання (введення), а також стосуються саме його/її особи;
 • у випадку авторизації за допомогою свого акаунту в соціальних мережах «Facebook» або «ВКонтакте» – що відповідний акаунт містить достовірні (правдиві), точні та актуальні відомості про Користувача на момент авторизації, такі, що стосуються саме його/її особи.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ ТА СЕРВІСУ

Користувач під час користування Сервісом (як через Сайт або Додаток, так і будь-яким іншим шляхом, включаючи не затверджене Адміністрацією програмне забезпечення), зобов’язується:

 • перед здійсненням будь-яких дій, розміщенням будь-яких матеріалів, текстів, файлів (контенту) заздалегідь оцінювати законність цих дій;
 • не здійснювати дій, спрямованих на порушення нормального функціонування Сервісу або Сайту (наприклад, шляхом надмірного навантаження обчислювальної техніки, на базі якої працює Сервіс або Сайт), як із допомогою програмного забезпечення, так і своїми безпосередніми діями в межах Сервісу (Сайту);
 • не розповсюджувати, не запускати або іншим чином не використовувати в межах Сервісу або Сайту віруси, троянські програми та інше шкідливе програмне забезпечення (виконувані файли, об’єктний код у будь-якій формі і т. ін.);
 • не використовувати автоматизовані програми (ботів, роботів, «павуків», скреперів та інших програм із подібними функціями) та скрипти через свій Обліковий запис у Сервісі або на Сайті в цілому, в тому числі для збирання інформації про інших Користувачів або про Сервіс (Сайт) у цілому для виконання масових або таргетованих розсилань (спаму) і т. ін.;
 • піклуватися про кібербезпеку свого Облікового запису, не повідомляти логін і пароль від Облікового запису іншим особам, не допускати тимчасового або постійного доступу інших осіб до свого Облікового запису, в тому числі не відчужувати свій Обліковий запис на користь інших осіб (шляхом подарунка, продажу, обміну і т. д.);
 • не створювати більше одного особистого Облікового запису;
 • не намагатися отримати доступ до Облікового запису іншого Користувача, не здійснювати жодних дій з Обліковим записом іншого Користувача;
 • не змінювати відомості свого Облікового запису на такі, які є недостовірними, неточними, застарілими або які в силу інших причин будуть вводити в оману інших Користувачів у відношенні особи Користувача, його імені, віку та виду діяльності і т. ін.;
 • не виконувати дій, які:
 • мають характер погроз, залякування, переслідування, дискримінації, образ, обману або іншого неправомірного впливу на інших Користувачів;
 • порушують права та законні інтересі інших Користувачів;
 • іншим чином унеможливлюють комфортне використання Сервісу іншими Користувачами;
 • не здійснювати несанкціонованого відбору та обробки персональних даних інших Користувачів та третіх осіб без їхньої явно висловленої згоди;
 • не розсилати несанкціонованих комерційних повідомлень (реклама, спам) іншим Користувачам;
 • не використовувати Сервіс і функціонал Сервісу в комерційних цілях без письмового дозволу Адміністрації;
 • не здійснювати несанкціонованого використання в межах свого Облікового запису або Сервісу засобів ідентифікації, права на які належать іншим особам у відповідності до чинного законодавства про інтелекутальну власність (комерційні найменування, торгові марки, назви витворів і т. ін.);
 • не займатися в межах Сервісу незаконним мережевим маркетингом, організацією та залученням Користувачів до схем фінансової піраміди, шахрайською діяльністю, азартними іграми (гемблінгом), іншими неправомірними діями;
 • не розміщувати в межах Сервісу будь-які матеріали (контент, файли), які: (а) пропагують війну, насильство, дискримінацію, спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігіозної ворожнечі, закликають до зазіхань на права та свободи людини, здійснення злочинів проти світу, безпеки людства, тероризму, екстремізму та будь-яких інших правопорушень і тому подібне; (б) пропагують фашизм, нацизм та будь-яку іншу ідеологію расового домінування; (в) пропагують злочинну діяльність або містять поради, або інструкції зі здійснення злочинних дій; (г) містять агресивні вислови та погрози, сцени насильства та жорстокості, не обгрунтовані відповідними науково-дослідницькими цілями; (д) містять сцени жорстокого поводження з тваринами; (е) містять опис або зображення засобів, або спроб суїциду, або вживання заборонених наркотичних засобів, так само як і підбурювання до вчинення відповідних дій; (є) містять порнографію, а також не обгрунтовані відповідними науково-дослідницькими цілями зображення інтимних частин тіла людей, тварин та фантастичних істот; (ж) об’єктивно мають неприємний, шокуючий для сприйняття характер, що є вульгарним та непристойним; (з) містять віруси, троянські програми та інше шкідливе програмне забезпечення (виконувані файли, об’єктний код в будь-якій формі і т. д.); (и) містять образи, наклепи, дифімації, дискредитують, принижують, ганьблять честь та гідність або ділову репутацію інших Користувачів або третіх осіб; (й) вводять в оману інших Користувачів; (к) представляють собою або містять рекламу інших соціальних мереж, дискредитують Сервіс та/або Адміністрацію; (л) порушують інші права та законні інтереси Користувачів або третіх осіб, включаючи юридичних осіб, міжнародні організації, державні органи, держави в цілому і тому подібне;
 • не розміщувати в межах Сервісу будь-які матеріали (контент, файли), на розміщення (розповсюдження) яких вони не мають відповідних прав у відповідності до чинного законодавством, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, захисту інформації з обмеженим доступом і тому подібне;
 • не видавати себе за представника або уповноважену особу Адміністрації, або працівника правоохоронних органів без наявних на це правових підстав;
 • при виявленні ознак несанкціонованого доступу до свого Облікового запису зі сторони третіх осіб – негайно повідомити про це Адміністрацію, а також негайно змінити пароль до свого Облікового запису;
 • здійснювати резервне копіювання інформації (наприклад приватного листування), яка є для Користувача важливою, якщо таке копіювання не буде порушувати законодавство;
 • не сприяти іншим Користувачам в порушеннях справжніх Умов і не заохочувати такі порушення.

У випадку порушення Користувачем будь-якого з цих зобов’язань, інших положень поточних Умов або чинного законодавства, а також у випадку зловживання Користувачем своїми правами, що призвело або може призвести до спричинення шкоди іншим Користувачам або Сервісу, Адміністрація має право на свій розсуд, без окремих пояснень, прийняти будь-який із наступних запобіжних заходів для припинення порушень:

 • модерувати контент (повідомлення, текст, зображення і т. д.);
 • видаляти контент (повідомлення, текст, зображення і т. д.);
 • тимчасово блокувати Обліковий запис Користувача, тобто тимчасово позбавити Користувача можливості використовувати частину функціоналу Сервісу до усунення ним допущених порушень;
 • остаточно заблокувати Обліковий запис Користувача, тобто безстроково позбавити його права на авторизацію в цьому Обліковому записі;
 • інакше виправити наслідки негативних дій Користувача, які порушують ці Умови.

Користувач має право відключити свій Обліковий запис. В такому випадку розміщена в його межах інформація (контент) з технічних причин деякий час буде зберігатися на сервері Адміністрації для забезпечення можливості відновлення Облікового запису. Адміністрація в такому випадку не гарантує збереження всієї розміщеної в межах цього Облікового запису інформації.

ПОРЯДОК ГЕНЕРАЦІЇ, НАРАХОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НІМІВ

Німи генеруються та нараховуються на Обліковий запис Користувача автоматично в результаті отримання програмним забезпеченням Сервісу даних (сигналу) про дотримання Користувачем Умов генерації та нарахувань.

Німи призначені для добровільного обміну між Користувачами з метою оцінки, надання компліментів, вдячності один одному та в інших цілях, які Користувачі будуть вважати необхідними, якщо такі цілі не будуть суперечити цим Умовам та чинному законодавству.

Користувач погоджується, що:

 • Німи не є грошовою одиницею, електронними грошима та іншими платіжними засобами в розумінні відповідного законодавства, їхня вартість не прив’язана до жодної валюти, коливання валютних курсів та інфляції;
 • Німи призначені для використання в межах Сервісу як соціальної мережі, в тому числі як засіб оцінки, компліменту або вдячності іншим Користувачам, а тому фактична цінність німів утворюється та змінюється в результаті вираження прихильного відношення до них певної кількості Користувачів;
 • Адміністрація не має зобов’язань з моніторингу, оцінки та підтримки певної цінності німів, в тому числі щоб запобігати «знеціненню» раніше сгенерованих та накопичених німів через подальше збільшення об’ємів генерації та накопичення німів, пов’язане зі збільшенням випадків дотримання Користувачами Умов генерації та накопичення;
 • Німи прив’язані до Облікового запису Користувача, а тому не можуть бути перенесені на інший Обліковий запис у випадку його втрати Користувачем в результаті самостійної деактивації Облікового запису або блокування Адміністрацією;
 • Адміністрація не має зобов’язань повернення Користувачеві переданої ним іншому Користувачу кількості німів (відміни або «відкату» операції) в результаті помилки, обману ссзбоку іншого Користувача або через появу іншим чином невиправданих очікувань Користувача;
 • Адміністрація не має зобов’язань відшкодування Користувачеві будь-якої вартості в грошовому або в іншому вираженні тієї кількості німів, які накопичились на його Обліковому записі за час користування Сервісом, в тому числі у випадках, коли Користувач припиняє користуватися своїм Обліковим записом та/або деактивував його, а також коли Обліковий запис Користувача був заблокований Адміністрацією за порушення цих Умов.

У Сервісі встановлені наступні Умови генерації та накопичення Німів:

 • Генерації починаються з першої хвилини після реєстрації Користувача в Сервісі;
 • 1 Нім – за кожну 1 хвилину часу після реєстрації Користувача в Сервісі.

Користувач має право:

 • накопичувати Німи в межах свого Облікового запису;
 • здійснювати передавання (пожертвування, дарування і т. ін.) Німів іншому Користувачеві шляхом їх передавання на його Обліковий запис.

Користувачеві забороняється:

 • передавати Німи іншому Користувачу, також як і отримувати Німи від іншого Користувача на підставі придбання їх за гроші або в силу інших юридичних зобов’язань (угода) між ними поза Сервісом;
 • вимагати від іншого Користувача передавання Німів або іншим чином наполегливо впливати на процес прийняття іншим Користувачем такого рішення.

ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ ТА ОБМЕЖЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Сервіс (як Сайт, так і Додаток) та його функціонал, враховуючи всі скрипти, додатки, контент та оформлення Сайту, розробляється та змінюється в режимі «як є». Адміністрація не гарантує Користувачеві жодних специфічних результатів, успіхів і т. ін. внаслідок використання Сервісу. Адміністрація не зобов’язана забезпечити роботу Сервісу на всіх програмних платформах, для всіх пристроїв або в певних специфічних умовах.

Адміністрація має право в будь-який час в односторонньому порядку, без попереднього сповіщення Користувача змінювати оформлення Сервісу, його функціонал, використовувані технічні рішення, скрипти, програмне забезпечення та інші елементи, як видимі, так і не видимі Користувачеві.

Користувач погоджується, що користується Сервісом на власний розсуд. Адміністрація не гарантує, що робота Сервісу буде безперервною, буде позбавлена незначних або критичних помилок, збоїв або інших дефектів. Адміністрація буде докладати адекватних зусиль для підтримання Сервісу в належному робочому стані.

Якщо Користувач не задоволений умовами та/або якістю Сервісу або його функціоналу, він повинен припинити використовувати Сервіс.

Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі та випадкові), за втрачений зиск та інші матеріальні та нематеріальні втрати Користувача або третіх осіб, які виникли в результаті порушення роботи Сервісу, в результаті його використання або можливості використання, внаслідок втрати важливої для Користувача інформації (враховуючи файли) з технічних причин, у результаті дій або бездіяльності інших Користувачів.

Користувач погоджується, що в межах Сервісу він не огороджений від взаємодії (спілкування) з Користувачами, ім’я або прізвище, вік, стать та інші відомості, які всупереч цим Умовам можуть не відповідати дійсності (т.н. «фейки»). Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за будь-які наслідки такої добросовісної омани Користувача. Адміністрація з об’єктивних причин не може гарантувати відсутності «фейкових користувачів» в рамках Сервісу, так само як і присутність у будь-який момент тієї ж фізичної особи за пристроєм, якому належить не «фейковий» Обліковий запис.

Користувач погоджується, що саме на нього покладено вживання заходів особистої кібербезпеки та відповідальності за використання Сервісу (Сайту), в тому числі:

 • при переході по розміщених іншими Користувачами в межах Сервісу (Сайту) веб-посиланнях на сторонні веб-сайти (зовнішні адреси);
 • при завантаженні розміщуваних іншими Користувачами файлів (файлових архівів), які явно або неявно можуть містити шкідливий об’єктний код;
 • при здійсненні інших дій, пов’язаних із завантаженням або запуском через браузер або Додаток програмних кодів або команд.

Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за погіршення стану фізичного та психічного здоров’я Користувача та тих осіб, які за певних причин мали доступ до його Облікового запису, які виникли як наслідок використання Сервісу в цілому або його окремого функціоналу, спілкування з іншими Користувачами і т. ін. Користувач погоджується, що саме на нього покладена відповідальність за наслідки доступу його дітей або дітей третіх осіб до Сервісу через Обліковий запис Користувача.

Користувач зобов’язується не порушувати та не намагатися порушувати жодних положень цих Умов, а також не закликати до порушення Умов інших Користувачів та не допомагати їм у цьому. Якщо Адміністрація обгрунтовано визначить, що Користувач порушив або намагався порушити ці Умови, то Обліковий запис Користувача на розсуд Адміністрації може бути заблокований тимчасово або безстроково.

Адміністрація має право повідомляти уповноваженим державним органам про правопорушення, скоєні Користувачем, як із власної ініціативи, так і на підставі законного та обгрунтованого запиту державних органів або їх уповноважених осіб.

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по поточних Умовах Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством, якщо інше не передбачено цими Умовами.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

Користувач погоджується з тим, що ці Умови та відношення між Сторонами регулюються штатом Делавер, США.

Усі суперечності, які можуть виникнути у Сторін в процесі виконання цих Зобов’язань, Сторони будуть намагатися вирішувати шляхом переговорів.

Користувач погоджується, що з метою вирішення суперечок між Сторонами ефективним та обов’язковим для використання засобом комунікації є e-mail-листування з Адміністрацією за адресою: support@nimses.com

У випадку якщо Сторони не досягнуть згоди щодо суперечки протягом 30 (тридцяти) календарних днів, суперечка передається на розгляд в компетентний суд згідно з законодавством, яке регулює дані Умови.

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Сервіс, Сайт та Додаток, взяті як окремо, так і в цілому, представляють собою результат інтелектуальної власності Адміністрації у вигляді програмного забезпечення.

Усі компоненти Сервісу, враховуючи всі використані (розміщені) Адміністрацією найменування, дизайн, візуальне оформлення, скрипти, елементи функціоналу і т. д. належать Адміністрації та охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Користувач погоджується, що він не отримує жодних прав інтелектуальної власності на свій Обліковий запис у зв’язку з його творчим оформленням або довготривалим використанням.

Використання в комерційних цілях будь-яких компонентів Сервісу без письмового дозволу Адміністрації суворо заборонено.

Користувач має право розміщувати в межах Сервісу контент, права на який належать третім особам, тільки за умови, що таке розміщення не порушує права відповідних осіб та вимог чинного законодавства.

Користувач при розміщенні в межах Сервісу контенту, який належить йому на законних підставах, тим самим дає іншим Користувачам невиключне право на його використання в межах функціоналу Сервісу, а саме шляхом перегляду, відтворення, копіювання виключно з метою особистого комерційного використання, окрім випадків, коли таке використання не завдає шкоди правам та законним інтересам відповідних правовласників.

Адміністрація не здійснює попередньої модерації або цензури розміщуваного Користувачами контенту, і тому не несе відповідальності за порушення такими діями Користувача прав і законних інтересів відповідних правовласників. У той же самий час Адміністрація здійснює розгляд звернень правовласників та вживає відповідних заходів щодо припинення порушень та прав у межах Сервісу.

Користувач погоджується з тим, що розповсюджений ним контент будь-де в межах Сервісу може бути як добросовісно, так і недобросовісно розповсюджений діями інших Користувачів (наприклад, за рахунок т. н. «репостів», а також шляхом ручного копіювання). В такому випадку видалення Користувачем раніше розміщеного контенту (т.н. «посту») не обов’язково призводить до видалення того ж контенту в усьому Сервісі, а Адміністрація не буде зобов’язана забезпечити суцільне видалення.

У випадку видалення Користувачем розміщеного ним контенту з Сервісу у Адміністрації залишається право деякий час зберігати резервні копії цього контенту протягом терміну, обумовленого технічними особливостями Сервісу.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Реєструючись у Сервісі, Користувач тим самим дає згоду на збирання, зберігання, використання та розповсюдження своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства.

Відношення Сторін у справі конфіденційності регулюється Політикою конфіденційності, яка розміщена на Сайті, доступна за веб-посиланням «https://nimses.com/privacy» та складає невід’ємну частину цих Умов.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Умови дійсні до моменту припинення цих дій однією зі Сторін.

Користувач має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час за умов деактивації свого Облікового запису та припинення використання Сервісу.

Адміністрація має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час за умов надсилання Користувачеві відповідного повідомлення протягом 10 календарних днів.

Ці умови замінюють собою будь-які інші угоди між Сторонами, а також усі попередні редакції цих Умов.

Якщо будь-яке положення цих Умов (пункт або твердження в межах пункту) буде визнано недійсним, таким, яке не має позовної сили або іншим чином юридично не валідним, це не буде розповсюджуватися на будь-яке інше положення цих Умов або ці Умови в цілому.

Адміністрація має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розміщуючи нову редакцію Умов на Сайті. Нова редакція Умов набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов.

Користувачу буде повідомлено про зміни та доповнення цих Умов за допомогою спеціального вікна, і для продовження користування Сервісом буде необхідна його згода з новою редакцією Умов. Адміністрація закликає Користувача час від часу переглядати ці Умови на відповідній сторінці Сайту, аби переконатися в тому, що йому відома актуальна редакція Умов. Доступ до повного тексту цих Умов є загальним та відкритим.

Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо існуючих Умов, звертайтеся за e-mail-адресою: support@nimses.com