УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ «NIMSES»

Умови набрали чинності 23 січня 2017 року. (Остання редакція 28.08.2017).

Дані Умови початково складені англійською мовою. У випадку розбіжностей між англійською та українською версією – перевагу матиме англійська версія цих Умов.

Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови Користування (далі - Умови), а також Політику конфіденційності розміщену за адресою https://nimses.com/uk/privacy/, перед використанням веб-сайту nimses.com (далі - "Сайт") та мобільної програми Nimses (надалі "Сервіс"). Якщо ви бажаєте створити власний Аккаунт і стати нашим користувачем, ви повинні повністю ознайомитись із цими Загальними положеннями та умовами. Якщо ви не погоджуєтесь із цими Умовами користування – будь ласка, не використовуйте цей Сервіс.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1 Ці Умови є юридично обов'язковою угодою між Вами, користувачем Сервісу (далі – «Користувач»), з одного боку, і Nimses Inc. (Далі – «Адміністрація»), з іншого боку. Політика конфіденційності становить невід'ємну частину цих Умов.
 • 1.2 Ці Умови регулюють взаємні права та обов'язки Користувача й Адміністрації (далі разом – «Сторони») з використання Сервісу, його функціоналу і послуг, які надаються з його допомогою.
 • 1.3 Ці Умови є публічною офертою і вважаються прийнятими Користувачем під час реєстрації в Сервісі, в тому числі при авторизації через соціальні мережі «Facebook» або «VK.com».

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • 2.1 Терміни, використані в цій Угоді, мають таке значення:
  • 2.1.1 Сервіс – соціальна мережа, розміщена в мережі Інтернет за веб-адресою «https://nimses.com» (включаючи всі рівні зазначеного домену, як ті, що діють на момент прийняття Користувачем цих Умов, так і ті, що вводяться Адміністрацією в дію надалі) й доступна користувачеві через Сайт, Додаток (програмний додаток для мобільних пристроїв) та інші програмні ресурси.
  • 2.1.2 Сайт – веб-сайт, розміщений за адресою «https://nimses.com», через який Відвідувач Сайту може зареєструватися в Сервісі, а Користувач за умови реєстрації в Сервісі та прийняття цих Умов може використовувати функціонал Сервісу.
  • 2.1.3 Додаток – комп'ютерна програма як результат комп'ютерного програмування, права на яку належать Адміністрації і шляхом належного встановлення й використання якої Користувач за умови реєстрації в Сервісі і прийняття цих Умов може використовувати Функціонал Сервісу.
  • 2.1.4 Адміністрація – NIMSES INC, 1209 N ORANGE ST, WILMINGTON, DE 19801, USA, Tel (650) 288 1989, e-mail: admin@nimses.com
  • 2.1.5 Відвідувач – фізична особа, яка відвідує Сайт з допомогою браузера шляхом введення доменної адреси в адресний рядок або в результаті переходу з розміщеним в Інтернеті веб-посиланням і для якої функціонал Сервісу недоступний через те, що вона не зареєстрована або не авторизована в Сервісі, або через те, що в поточному веб-сеансі не здійснено вхід (авторизацію) в Аккаунт.
  • 2.1.6 Користувач – фізична особа, що зареєстрована в Сервісі відповідно до цих Умов і прийняла ці Умови в повному обсязі, а також досягла віку, допустимого відповідно до чинного законодавства для акцепту цих Умов, і володіє відповідним обсягом цивільної дієздатності. Але у будь-якому випадку вік такої особи не може бути менше, ніж 12 років.
  • 2.1.7 Функціонал Сервісу – сукупність доступних Користувачу в тому чи іншому обсязі функціональних можливостей Сервісу, як-то: Аккаунт, його налаштування, виділений віртуальний простір і доступні дії з Німами; приватне листування з іншими Користувачами; загальні чати, створення публікацій («постів») у межах свого Аккаунту і Аккаунтів інших користувачів (за наявності відповідних налаштувань); завантаження й опублікування фотографій (зображень) і будь-які інші можливості, які наявні на момент прийняття Користувачем цих Умов, так і додані Адміністрацією надалі.
  • 2.1.8 Аккаунт – частина Функціоналу Сервісу, що представляє собою виділений Користувачеві за допомогою програмних засобів віртуальний простір для користування Сервісом, доступ до якого автоматично надається Користувачеві після успішного проходження ним процедури реєстрації в Сервісі або в результаті успішної авторизації з використанням свого акаунту в соціальних мережах «Facebook» або «VK.com», а також після прийняття ним цих Умов.
  • 2.1.9 Німи – віртуальні одиниці, які генеруються і нараховуються програмним забезпеченням Сервісу на Аккаунт Користувача на підставі виконання ним Умов генерації та нарахування, кількісно відображаються в спеціальному полі та можуть бути використані Користувачем виключно в межах і в порядку, визначених цими Умовами.
  • 2.1.10 Умови генерації і нарахування – визначений Адміністрацією перелік дій Користувача (умов поведінки), за добровільне, особисте та на власний розсуд виконання Користувачем яких, програмним забезпеченням Сервісу генерується і на його Аккаунт нараховується відповідна кількість Німів.
  • 2.1.11 Блокування означає метод, за допомогою якого адміністрація відповідно до положень цих Умов можливо тимчасово (на визначений строк) або постійно (на невизначений строк) технічно перешкоджає Користувачам використовувати Сервіс та його Функціонал і може бути застосований щодо Аккаунтів Користувачів, їх IP-адрес та діапазонів IP-адрес.
 • 2.2 Інші терміни, не визначені в цьому розділі, повинні розумітися відповідно до застосовного законодавства, як визначено нижче.

3. ОПИС СЕРВІСУ

 • 3.1 За допомогою Сервісу кожен Користувач, за неухильного дотримання цих Умов, має право:
  • 3.1.1 використовувати Функціонал Сервісу в особистих цілях (в тому числі спілкування, знайомства, участь в обговореннях і т. ін.), які не суперечать цим Умовам та застосовному законодавству;
  • 3.1.2 використовувати Сервіс як через Сайт, так і через актуальну версію належним чином встановленого Додатку;
  • 3.1.3 брати участь у заходах, про які йому стає відомо з Сайту або Додатку;
  • 3.1.4 зв'язуватися з Адміністрацією та отримувати від неї у відповідь у порядку, визначеному даними Умовами.
 • 3.2 Використання Сервісу є безкоштовним для всіх Користувачів. Адміністрація не стягує комісію або інші платежі з Користувачів за користування Сервісом. Штрафи, що можуть накладатися в Німах на Користувачів у разі порушення даних Умов не можуть вважатися платою чи комісією за використання Сервісу.
  Тарифікація трафіку Користувача та пов'язані витрати не можуть вважатися оплатою або комісією за користування Сервісом.
 • 3.3 Використання Сервісу та інших елементів його функціоналу є добровільним. Адміністрація не встановлює мінімальних та максимальних часових обмежень перебування Користувача в Сервісі через Додаток або через Сайт.

4. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ АККАУНТУ

 • 4.1 Створення Аккаунту в Сервісі шляхом проходження Користувачем процедури реєстрації («з нуля») або в результаті вдалої авторизації за допомогою власного аккаунту в соціальних мережах «Facebook» або «VK.com» означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Умов, а також Політики конфіденційності.
 • 4.2 Створення Аккаунту в Сервісі та подальша авторизація в ньому вимагає від Користувача зазначення та використання особистої адреси електронної пошти, мобільного номера та надійного пароля. При авторизації в Обліковому записі Користувач повинен проходити процедуру т.зв. двохфакторної аутентифікації, яка є складовою кібербезпеки Користувача та Сервісу.
 • 4.3 Створюючи Аккаунт в Сервісі, Користувач підтверджує:
  • 4.3.1 що він/вона є фізичною особою, що досягла віку, допустимого у відповідності із законодавством держави свого перебування для прийняття цих Умов, дієздатна та діє від свого імені;
  • 4.3.2 що він/вона не молодше 12 років;
  • 4.3.3 що він / вона погоджується з цими Умовами та несе відповідальність за будь-які порушення;
  • 4.3.4 у випадку проходження процедури реєстрації «з нуля» – що всі надані (введені) ним/нею відомості є достовірними (правдивими), точними та актуальними на момент їх надання (введення), а також стосуються саме його/її особи;
  • 4.3.5 у випадку авторизації за допомогою свого аккаунту в соціальних мережах «Facebook» або «VK.com » – що відповідний аккаунт містить правдиві, точні та актуальні відомості про Користувача на момент авторизації, такі, що стосуються саме його/її особи та стосуються його особисто.

5. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ ТА СЕРВІСУ

 • 5.1 Користувач під час користування Сервісом (як через Сайт або Додаток, так і будь-яким іншим шляхом, включаючи не затверджене Адміністрацією програмне забезпечення), зобов’язується:
  • 5.1.1 перед здійсненням будь-яких дій, розміщенням будь-яких матеріалів, текстів, файлів (контенту) заздалегідь оцінювати законність цих дій та бере на себе відповідальність, пов'язану поведінкою яка порушує права інших та / або за будь-які дані, тексти, файли, інформацію, іменами користувачів, зображеннями, графікою, фотографіями, профілями та іншим вмістом або матеріалами, які він / вона розміщає, публікує або виставляє на показ через Сервіс, які порушують ці Умови, інші правила встановлені Адміністрацією, а також чинне законодавство;
  • 5.1.2 не повідомляти логін і пароль від Аккаунту іншим особам, не допускати тимчасового або постійного доступу інших осіб до свого Аккаунту, в тому числі не відчужувати свій Аккаунт на користь інших осіб (шляхом подарунка, продажу, обміну і т. д.); Користувач самостійно несе відповідальність за збереження даних свого Аккаунту, логіну та паролю в безпеці.
  • 5.1.3 негайно повідомляти Адміністрацію, якщо він / вона виявляє ознаки несанкціонованого доступу третіх сторін до свого Аккаунту та негайно змінити пароль до свого Аккаунту.
  • 5.1.4 не здійснювати дій, спрямованих на порушення нормального функціонування Сервісу або Сайту (наприклад, шляхом надмірного навантаження обчислювальної техніки, на базі якої працює Сервіс або Сайт), як із допомогою програмного забезпечення, так і своїми безпосередніми діями в межах Сервісу (Сайту, Додатку);
  • 5.1.5 не розповсюджувати, не запускати або іншим чином не використовувати в межах Сервісу або Сайту/Додатку віруси, троянські програми та інше шкідливе програмне забезпечення (виконувані файли, об’єктний код у будь-якій формі і т. ін.);
  • 5.1.6 не використовувати автоматизовані програми (ботів, роботів, «павуків», скреперів та інших програм із подібними функціями) та скрипти через свій Аккаунт у Сервісі або на Сайті в цілому, в тому числі для збирання інформації про інших Користувачів або про Сервіс у цілому для виконання масових або таргетованих розсилань (спаму) і т. ін.;
  • 5.1.7 Не надавати віртуальні номери телефонів та використовувати їх в користуванні Сервісом;
  • 5.1.8не створювати більше одного особистого Аккаунта;
  • 5.1.9 не намагатися отримати доступ до Аккаунта іншого Користувача, не здійснювати жодних дій з Аккаунтом іншого Користувача;
  • 5.1.10 не змінювати відомості свого Аккаунта на такі, які є недостовірними, неточними, застарілими або які в силу інших причин будуть вводити в оману інших Користувачів у відношенні особи Користувача, його імені, віку та виду діяльності і т. ін.;
  • 5.1.11 не виконувати дій, які:
   • 5.1.11.1 мають характер погроз, залякування, переслідування, дискримінації, образ, обману або іншого неправомірного впливу на інших Користувачів;
   • 5.1.11.2 порушують права та законні інтересі інших Користувачів;
   • 5.1.11.3 іншим чином унеможливлюють комфортне використання Сервісу іншими Користувачами;
  • 5.1.12 не здійснювати несанкціонованого відбору та обробки персональних даних інших Користувачів та третіх осіб без їхньої явно висловленої згоди;
  • 5.1.13 не розсилати несанкціонованих комерційних повідомлень (реклама, спам) іншим Користувачам;
  • 5.1.14 не використовувати Сервіс і Функціонал Сервісу в комерційних цілях без письмового дозволу Адміністрації;
  • 5.1.15 не здійснювати несанкціонованого використання в межах свого Аккаунту або Сервісу засобів ідентифікації, права на які належать іншим особам у відповідності до чинного законодавства про інтелекутальну власність (комерційні найменування, торгові марки, назви витворів і т. ін.);
  • 5.1.16 не займатися в межах Сервісу незаконним мережевим маркетингом, організацією та залученням Користувачів до схем фінансової піраміди, шахрайською діяльністю, азартними іграми (гемблінгом), іншими неправомірними діями;
  • 5.1.17 не розміщувати в межах Сервісу будь-які матеріали (контент, файли), які:
   • 5.1.17.1 пропагують війну, насильство, дискримінацію, спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, закликають до зазіхань на права та свободи людини, здійснення злочинів проти світу, безпеки людства, тероризму, екстремізму та будь-яких інших правопорушень і тому подібне;
   • 5.1.17.2 пропагують фашизм, нацизм та будь-яку іншу ідеологію расового домінування;
   • 5.1.17.3 пропагують злочинну діяльність або містять поради, або інструкції зі здійснення злочинних дій;
   • 5.1.17.4 містять агресивні вислови та погрози, сцени насильства та жорстокості, не обґрунтовані відповідними науково-дослідницькими цілями;
   • 5.1.17.5 містять сцени жорстокого поводження з тваринами;
   • 5.1.17.6 містять опис або зображення засобів, або спроб суїциду, або вживання заборонених наркотичних засобів, так само як і підбурювання до вчинення відповідних дій;
   • 5.1.17.7 містять порнографію, а також не обґрунтовані відповідними науково-дослідницькими цілями зображення інтимних частин тіла людей, тварин та фантастичних істот;
   • 5.1.17.8 об’єктивно мають неприємний, шокуючий для сприйняття характер, що є вульгарним та непристойним;
   • 5.1.17.9 містять віруси, троянські програми та інше шкідливе програмне забезпечення (виконувані файли, об’єктний код в будь-якій формі і т. д.);
   • 5.1.17.10 містять образи, наклепи, дифамацію, дискредитують, принижують, ганьблять честь та гідність або ділову репутацію інших Користувачів або третіх осіб;
   • 5.1.17.11 вводять в оману інших Користувачів;
   • 5.1.17.12 представляють собою або містять рекламу інших соціальних мереж, дискредитують Сервіс та/або Адміністрацію;
   • 5.1.17.13 порушують інші права та законні інтереси Користувачів або третіх осіб, включаючи юридичних осіб, міжнародні організації, державні органи, держави в цілому і тому подібне;
  • 5.1.18 не розміщувати в межах Сервісу будь-які матеріали (контент, файли), на розміщення (розповсюдження) яких вони не мають відповідних прав у відповідності до чинного законодавством, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, захисту інформації з обмеженим доступом і тому подібне;
  • 5.1.19 не видавати себе за представника або уповноважену особу Адміністрації, або працівника правоохоронних органів без наявних на це правових підстав;
  • 5.1.20 здійснювати резервне копіювання інформації (наприклад приватного листування), яка є для Користувача важливою, якщо таке копіювання не буде порушувати законодавство;
  • 5.1.21 не сприяти іншим Користувачам в порушеннях даних Умов і не заохочувати такі порушення.
 • 5.2 У випадку порушення Користувачем будь-якого з цих зобов’язань, інших положень поточних Умов або чинного законодавства, а також у випадку зловживання Користувачем своїми правами, що призвело або може призвести до спричинення шкоди іншим Користувачам або Сервісу, Адміністрація має право на свій розсуд, без окремих пояснень, вжити будь-який із наступних запобіжних заходів для припинення порушень:
  • 5.2.1 модерувати контент (повідомлення, текст, зображення і т. д.);
  • 5.2.2 видаляти контент (повідомлення, текст, зображення і т. д.);
  • 5.2.3 тимчасово частково блокувати Аккаунт Користувача, тобто тимчасово позбавити Користувача можливості використовувати частину функціоналу Сервісу до усунення ним допущених порушень та накласти штраф у розмірі того числа Німів, які були згенеровані з моменту блокування;
  • 5.2.4 остаточно заблокувати Аккаунт Користувача, тобто безстроково позбавити його права на авторизацію в цьому Аккаунті та накласти штраф у розмірі того числа Німів, які були згенеровані з моменту блокування;
  • 5.2.5 інакше виправити наслідки негативних дій Користувача, які порушують ці Умови.
 • 5.3 Користувач несе повну відповідальність за свої дії під час користування Сервісом, зокрема, стосовно наданого ним вмісту, який він розмістив або відображав через Сервіс. Відповідно до пункту 5.2. цих Умов Адміністрація має право, але не зобов'язання модерувати контент Користувачів. Інформація про будь-яке порушення цих Умов може бути повідомлена іншими користувачами. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Адміністрація не може і не несе відповідальності за контент Сервісу і не зобов'язана проводити повну модерацію Сервісу.
 • 5.4 Не обмежуючи права Адміністрації відповідно до цих Умов, Адміністрація розглядає порушення підпунктів 5.1.4.-5.1.20. як такі, що дають Адміністрації беззастережне право заблокувати Аккаунт Користувача.
 • 5.5 Якщо характер порушення Користувача (і) не показує, що Користувач має намір порушити ці Умови, або (ii) порушив їх через недбалість, або (iii) порушення не призвело до нанесення шкоди роботі Сервісу та / або іншим Користувачам або шкідливі наслідки можуть бути усунені самим Користувачем, Адміністрація може лише попередити Користувача та / або накласти мінімальний штраф. Таке попередження повинно бути явним. Якщо поведінка Користувача свідчить про те, що він навмисно порушив ці Умови користування та / або заподіяв шкоду Службі та / або іншим користувачам, і які не можуть бути усунені самим Користувачем, таке попередження не є обов'язковим. Враховуючи характер (тяжкість) порушення Користувачем та інші пов'язані з цим обставини, Адміністрація може прийняти рішення щодо блокування облікового запису Користувача тимчасово або постійно з/без накладення штрафу. У разі рішення Адміністрації заблокувати аккаунт назавжди, автоматично накладатиметься штраф у розмірі всіх Німів, згенерованих Користувачем. Користувач може вирішити спори, з питань що стосуються цього параграфа, шляхом переговорів та відповідно до цих Умов.
 • 5.6 У випадку тимчасового блокування, вся інформація (контент), надана Користувачем, буде відновлена, а функціонал буде доступним після того, як Користувач усуне порушення, що буде підтверджено Адміністрацією. Аккаунт користувача повинен бути відновлений, якщо він був заблокований всупереч положенням цих Умов. Тимчасове блокування не може перевищувати 90 днів. Під час періоду тимчасово блокування Аккаунта Німи не генеруються.
 • 5.7 В разі постійного блокування вся інформація (вміст), надана Користувачем, буде зберігатися на період часу, відведеного на оскарження такого блокування з боку Клієнта, і цей період не повинен перевищувати 90 днів. Після закінчення цього періоду Адміністрація припиняє доступ Користувача до Сервісу.
 • 5.8 Адміністрація не несе відповідальності за втрату інформації (вмісту), яка виникає поза межами волі Адміністрації протягом періоду тимчасового або постійного блокування. Клієнт, чиї дії призвели до блокування, несе повну відповідальність за будь-які негативні наслідки, пов'язані з блокуванням.
 • 5.9 Користувач має право самостійно деактивувати свій Аккаунт. У такому випадку розміщена в його межах інформація (контент) з технічних причин деякий час буде зберігатися на сервері Адміністрації для забезпечення можливості відновлення Аккаунту. Адміністрація в такому випадку не гарантує збереження всієї розміщеної в межах цього Аккаунту інформації. Таке збереження та відновлення є доступним в період який не повинен перевищувати 90 днів після дезактивації. Після закінчення цього періоду, якщо користувач не відновить свій Аккаунт, доступ до облікового запису буде припинено, а інформація (контент) буде видалений, а згенеровані ним Німи будуть анульовані.
 • 5.10 Користувач заявляє та гарантує, що він / вона (i) усвідомлює наслідки деактивації аккаунту, (ii) не буде оскаржувати інформацію (контент), нарахування Німів та будь-які інші втрати даних після деактивації Аккаунту; (iii) Буде нести самостійно відповідальність за наслідки деактивації Аккаунту.
 • 5.11 Адміністрація оброблятиме запити на блокування чи здійснюватиме іншу модерацію вмісту протягом 24 годин.

6. ПОРЯДОК ГЕНЕРАЦІЇ, НАРАХОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НІМІВ

 • 6.1 Німи генеруються та нараховуються на Аккаунт Користувача автоматично в результаті отримання програмним забезпеченням Сервісу даних (сигналу) про дотримання Користувачем Умов генерації та нарахування.
 • 6.2 Німи призначені для добровільного обміну між Користувачами з метою оцінки, висловлення компліментів, вдячності один одному та в інших цілях, які Користувачі будуть вважати необхідними, якщо такі цілі не будуть суперечити цим Умовам та застосовному законодавству.
 • 6.3 Користувач погоджується, що:
  • 6.3.1 Німи не є грошовою одиницею, електронними грошима та іншими платіжними засобами в розумінні відповідного законодавства, їхня вартість не прив’язана до жодної валюти, коливання валютних курсів та інфляції;
  • 6.3.2 Німи призначені для використання в межах Сервісу як соціальної мережі, в тому числі як засіб оцінки, компліменту або вдячності іншим Користувачам, а тому фактична цінність Німів утворюється та змінюється в результаті вираження прихильного відношення до них певної кількості Користувачів;
  • 6.3.3 Адміністрація не має зобов’язань з моніторингу, оцінки та підтримки певної цінності Німів, в тому числі щоб запобігати «знеціненню» раніше згенерованих та накопичених Німів через подальше збільшення об’ємів генерації та накопичення Німів, яке може виникати зі збільшенням випадків дотримання Користувачами Умов генерації та накопичення;
  • 6.3.4 Німи прив’язані до Аккаунту Користувача, а тому не можуть бути перенесені на інший Аккаунт у випадку його втрати Користувачем в результаті самостійної деактивації Аккаунту або блокування Адміністрацією;
  • 6.3.5 Адміністрація не має зобов’язань повернення Користувачеві переданої ним іншому Користувачу кількості Німів (відміни або «відкату» операції) в результаті помилки, обману з боку іншого Користувача, викрадення його Аккаунту/Німів (див. п. 7.9 цих Умов) або через появу іншим чином невиправданих очікувань Користувача;
  • 6.3.6 Адміністрація не має зобов’язань відшкодування Користувачеві будь-якої вартості в грошовому або в іншому вираженні тієї кількості Німів, які накопичились на його Аккаунті за час користування Сервісом, в тому числі у випадках, коли Користувач припиняє користуватися своїм Аккаунтом та/або деактивував його, а також коли Аккаунт Користувача був заблокований Адміністрацією за порушення цих Умов.
 • 6.4 У Сервісі встановлені наступні Умови генерації та накопичення Німів:
  • 6.4.1 Генерація починається з першої хвилини після реєстрації Користувача в Сервісі;
  • 6.4.2 1 Нім – за кожну 1 хвилину часу після реєстрації Користувача в Сервісі.
 • 6.5 Користувач має право:
  • 6.5.1 накопичувати Німи в межах свого Аккаунту;
  • 6.5.2 здійснювати передачу (пожертвування, дарування і т. ін.) Німів іншому Користувачеві шляхом їх відправки на його Аккаунт.
 • 6.6 Користувачеві забороняється:
  • 6.6.1 передавати Німи іншому Користувачу, також як і отримувати Німи від іншого Користувача на підставі придбання їх за гроші або в силу інших юридичних зобов’язань (угоди) між ними поза Сервісом;
  • 6.6.2 вимагати від іншого Користувача передавання Німів або іншим чином наполегливо впливати на процес прийняття іншим Користувачем такого рішення.

7. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • 7.1 Сервіс (як Сайт, так і Додаток) та його функціонал, враховуючи всі скрипти, додатки, контент та оформлення Сайту, надаються «як є». Адміністрація не гарантує Користувачеві жодних специфічних результатів, успіхів і т. ін. внаслідок використання Сервісу. Адміністрація не зобов’язана забезпечити роботу Сервісу на всіх програмних платформах, для всіх пристроїв або в певних специфічних умовах.
 • 7.2 Адміністрація має право в будь-який час в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача змінювати оформлення Сервісу, його функціонал, використовувані технічні рішення, скрипти, програмне забезпечення та інші елементи, як видимі, так і не видимі Користувачеві.
 • 7.3 Користувач погоджується, що користується Сервісом на власний розсуд. Адміністрація не гарантує, що робота Сервісу буде безперервною, буде позбавлена незначних або критичних помилок, збоїв або інших дефектів. Адміністрація буде докладати адекватних зусиль для підтримання Сервісу в належному робочому стані.
 • 7.4 Якщо Користувач не задоволений умовами та/або якістю Сервісу або його функціоналу, він повинен припинити використання Сервісу.
 • 7.5 Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі та випадкові), за втрачену вигоду та інші матеріальні та нематеріальні втрати Користувача або третіх осіб, які виникли в результаті порушення роботи Сервісу, в результаті його використання або можливості використання, внаслідок втрати важливої для Користувача інформації (враховуючи файли) з технічних причин, у результаті дій або бездіяльності інших Користувачів. Адміністрація буде докладати адекватних зусиль для підтримання Сервісу в належному робочому стані.
 • 7.6Користувач погоджується, що в межах Сервісу він не обмежений від взаємодії (спілкуванні) з Користувачами, чиї ім’я або прізвище, вік, стать та інші відомості всупереч цим Умовам можуть не відповідати дійсності (т.н. «фейки»). Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за будь-які наслідки такої омани Користувача. Адміністрація з об’єктивних причин не може гарантувати відсутності «фейкових користувачів» в рамках Сервісу, так само як і присутність у будь-який момент тієї ж фізичної особи за пристроєм, якому належить не «фейковий» Аккаунт.
 • 7.7 Користувач погоджується, що саме на нього покладено вживання заходів особистої кібербезпеки та відповідальності за використання Сервісу (Сайту), в тому числі:
  • 7.7.1 при переході по розміщених іншими Користувачами в межах Сервісу (Сайту) веб-посиланнях на сторонні веб-сайти (зовнішні адреси);
  • 7.7.2 при завантаженні розміщуваних іншими Користувачами файлів (файлових архівів), які явно або неявно можуть містити шкідливий об’єктний код;
  • 7.7.3 при здійсненні інших дій, пов’язаних із завантаженням або запуском через браузер або Додаток програмних кодів або команд.
 • 7.8 Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за погіршення стану фізичного та психічного здоров’я Користувача та тих осіб, які за певних причин мали доступ до його Аккаунту, які виникли як наслідок використання Сервісу в цілому або його окремого функціоналу, спілкування з іншими Користувачами і т. ін. Користувач погоджується, що саме на нього покладена відповідальність за наслідки доступу його дітей або дітей третіх осіб до Сервісу через Аккаунт Користувача.
 • 7.9 Якщо Користувач втрачає доступ до свого акаунту або втрачає будь-яку кількість Німів, згенерованих на рахунку через (i) порушення ним цих положень та умов, (ii) його недбалості стосовно кібербезпеки та будь-яких інших необхідних заходів, в тому числі запобіжних заходів, які призвели до крадіжки Аккаунту або Німів; (iii) будь-яких інших дій (дій або бездіяльності), Адміністрація не несе відповідальності за цими Умовами. Користувач заявляє та підтверджує, що він / вона буде нести повну відповідальність за збитки, що виникли, та не буде висовувати претензії Адміністрації, пов'язані з такими втратами. Діями (діями чи бездіяльністю) за які Адміністрація не несе відповідальності, вважаються, наприклад, (перелік не є вичерпним): - збереження паролю в несекретному та незахищеному вигляді; - надання доступу до свого Акаунту третім особам; - Будь-яка інша навмисна або недбала поведінка, яка призвела до втрат Аккаунту або Німів.
 • 7.10 Користувач погоджується не висувати до Адміністрації будь-яких скарг або претензій третіх сторін, пов'язаних із порушенням цих Умов, чинного законодавства чи прав та законних інтересів третіх осіб при користуванні Сервісом.
 • 7.11 Користувач зобов’язується не порушувати та не намагатися порушувати жодних положень цих Умов, а також не закликати до порушення Умов інших Користувачів та не допомагати їм у цьому. Якщо Адміністрація обґрунтовано визначить, що Користувач порушив або намагався порушити ці Умови, то Аккаунт Користувача на розсуд Адміністрації може бути заблокований тимчасово або безстроково.
 • 7.12 Адміністрація має право повідомляти уповноваженим державним органам про правопорушення, скоєні Користувачем, як із власної ініціативи, так і на підставі законного та обґрунтованого запиту державних органів або їх уповноважених осіб.
 • 7.13 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з цими Умовами, Сторони несуть відповідальність у відповідності із застосовним законодавством, якщо інше не передбачено цими Умовами.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • 8.1 Користувач погоджується з тим, що ці Умови та стосунки між Сторонами регулюються правом штату Делавер, США.
 • 8.2 Усі суперечності, які можуть виникнути у Сторін в процесі виконання цих Умов, Сторони будуть намагатися вирішувати шляхом переговорів.
 • 8.3Користувач погоджується, що з метою вирішення суперечок між Сторонами, ефективним та обов’язковим для використання засобом комунікації є e-mail-листування з Адміністрацією за адресою: support@nimses.com
 • 8.4 У випадку якщо Сторони не досягнуть згоди у зв’язку із спором, протягом 30 (тридцяти) календарних днів, суперечка передається на розгляд в компетентний суд згідно з законодавством, яке регулює дані Умови.

9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • 9.1 Сервіс, Сайт та Додаток, взяті як окремо, так і в цілому, є результатами інтелектуальної власності Адміністрації у вигляді програмного забезпечення.
 • 9.2 Усі компоненти Сервісу, враховуючи всі використані (розміщені) Адміністрацією найменування, дизайн, візуальне оформлення, скрипти, елементи функціоналу і т. д. належать Адміністрації та охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.
 • 9.3 Користувач погоджується, що він не отримує жодних прав інтелектуальної власності на свій Аккаунт у зв’язку з його творчим оформленням або довготривалим використанням.
 • 9.4 Використання в комерційних цілях будь-яких компонентів Сервісу без письмового дозволу Адміністрації суворо заборонено.
 • 9.5 Користувач має право розміщувати в межах Сервісу контент, права на який належать третім особам, тільки за умови, що таке розміщення не порушує права відповідних осіб та вимог застосовного законодавства.
 • 9.6 Користувач при розміщенні в межах Сервісу контенту, який належить йому на законних підставах, тим самим дає іншим Користувачам невиключне право на його використання в межах функціоналу Сервісу, а саме шляхом перегляду, відтворення, копіювання виключно з метою особистого некомерційного використання.
 • 9.7 Адміністрація не здійснює попередньої модерації або блокування розміщеного Користувачами контенту, і тому не несе відповідальності за порушення такими діями Користувача прав і законних інтересів відповідних правовласників. У той же самий час Адміністрація здійснює розгляд звернень правовласників та вживає відповідних заходів щодо припинення таких порушень у межах Сервісу.
 • 9.8 Користувач погоджується з тим, що розповсюджений ним контент будь-де в межах Сервісу може бути як добросовісно, так і недобросовісно розповсюджений діями інших Користувачів (наприклад, за рахунок т. н. «репостів», а також шляхом ручного копіювання). В такому випадку видалення Користувачем раніше розміщеного контенту (т.н. «посту») не обов’язково призводить до видалення того ж контенту в усьому Сервісі, а Адміністрація не буде зобов’язана забезпечити суцільне видалення такого контенту.
 • 9.9 У випадку видалення Користувачем розміщеного ним контенту з Сервісу у Адміністрації залишається право деякий час зберігати резервні копії цього контенту протягом строку, обумовленого технічними особливостями Сервісу.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 • 10.1 Реєструючись у Сервісі, Користувач тим самим дає згоду на збирання, зберігання, використання та розповсюдження своїх персональних даних відповідно до застосовного законодавства.
 • 10.2 Відносини Сторін щодо конфіденційності інформації регулюються Політикою конфіденційності, яка розміщена на Сайті «https://nimses.com/uk/privacy» та становить невід’ємну частину цих Умов.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 11.1 Ці Умови дійсні до моменту розірвання однією зі Сторін.
 • 11.2 Користувач має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час за умови деактивації свого Аккаунту та припинення використання Сервісу.
 • 11.3 Адміністрація має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час за умови попереднього повідомлення Користувача за 10 календарних днів до такого припинення.
 • 11.4 Ці умови замінюють собою будь-які інші угоди між Сторонами, а також усі попередні редакції цих Умов.
 • 11.5 Якщо будь-яке положення цих Умов (пункт або твердження в межах пункту) буде визнано недійсним, невиконуваним, таким, або іншим чином юридично незастосовним, це не буде розповсюджуватися на будь-яке інше положення цих Умов або ці Умови в цілому.
 • 11.6 Адміністрація має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розміщуючи нову редакцію Умов на Сайті. Нова редакція Умов набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов.
 • 11.7 Користувачу буде повідомлено про зміни та доповнення цих Умов за допомогою спеціального вікна, і для продовження користування Сервісом буде необхідна його згода з новою редакцією Умов. Адміністрація закликає Користувача час від часу переглядати ці Умови на відповідній сторінці Сайту/Додатку, аби переконатися в тому, що йому відома актуальна редакція Умов. Доступ до повного тексту цих Умов є загальним та відкритим.
 • 11.8 Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо існуючих Умов, звертайтеся за e-mail-адресою: support@nimses.com.