УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ «NIMSES»

Умови набрали чинності 23 січня 2017 року. Остання редакція: 11 вересня 2018.

Перед отриманням доступу та використанням веб-сайту https://nimses.com/uk_ua, мобільної програми Nimses та усіх інших програм, сервісів, продуктів та послуг або їх частин, які надаються Адміністрацією (надалі – Сервіс), будь ласка, уважно прочитайте ці Умови користування Сервісом (надалі – Умови), а також Політику конфіденційності, розміщену за адресою https://nimses.com/uk_ua/privacy/, Правила спільноти, розміщені за адресою https://nimses.com/uk_ua/community-rules.

Якщо ви бажаєте створити власний Акаунт і стати нашим Користувачем, якщо ви бажаєте отримати доступ та використовувати Сервіси, які надає Адміністрація, Ви повинні повністю ознайомитись із цими Умовами та прийняти їх. Ви також повинні дотримуватись, погодити та прийняти усі додаткові умови та обмеження, що можуть бути запропоновані вам Адміністрацією під час початку використання окремих програм, сервісів, окремого функціоналу таких програм та сервісів, окремих послуг тощо.

Якщо Ви не погоджуєтесь із цими Умовами та/або окремими положеннями цих Умов, будь ласка, не використовуйте Сервіс.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1 Ці Умови є юридично обов'язковою угодою між вами, Користувачем, з одного боку, і Адміністрацією, з іншого боку. Політика конфіденційності, Правила спільноти становлять невід'ємну частину цих Умов.
 • 1.2 Ці Умови визначають та регулюють взаємні права та обов'язки Користувача й Адміністрації (надалі разом – Сторони) з використання Сервісу.
 • Сервіс є дуже різноманітним, що може вимагати додаткового врегулювання відносин між Користувачем та Адміністрацією. Адміністрація залишає за собою право здійснювати таке додаткове врегулювання окремо від цих Умов та на додаток до цих Умов. В усіх таких випадках повний зміст додаткових умов та обмежень (прав та обов’язків Користувача та Адміністрації) буде повідомлено Користувачу через відповідні Сервіси. Такі додаткові умови та обмеження є невід’ємною частиною цих Умов та підлягають обов’язковому прийняттю Користувачем для використання відповідних Сервісів. У випадку, коли положення таких додаткових умов та обмежень будуть суперечити цим Умовам, застосуванню підлягають положення таких додаткових умов та обмежень.
 • 1.3 Ці Умови є публічною офертою, і вважаються прийнятими Користувачем під час реєстрації в Сервісі, в тому числі при авторизації через соціальну мережу «Facebook» чи облікові записи Користувача з інших сторонніх програм, мереж тощо.
 • 1.4 Ці Умови як юридично обов’язковий документ були складені англійською мовою. Ці Умови, видані іншими мовами, є перекладом з англійської мови, та у випадку розбіжностей між англійською версією Умов та версією Умов будь-якою іншою мовою, англійська версія цих Умов користування матиме перевагу.

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • 2.1 Терміни, використані в цих Умовах, мають таке значення:
  • 2.1.1 Сервіс – усі разом та/або окремі продукти та послуги, які надаються та/або можуть надаватись Адміністрацією за допомогою Nimses, Сайту, Додатку та/або будь-якого іншого програмного забезпечення, програмних продуктів, програмних додатків (у тому числі мобільних), як окремих, так і інтегрованих у інші програмні продукти, як розміщених на Сайті, так і розміщених на інших сайтах, серверах, пристроях, у тому числі на пристроях Користувача, якщо ним будуть встановлені відповідні Додатки, програми тощо; усі разом та/або окремі продукти та послуги, які надаються та/або можуть надаватись у будь-який незаборонений спосіб під брендом «Nimses», права на який належать Адміністрації.
  • 2.1.2 Nimses - соціальна мережа, розміщена в мережі інтернет за веб-адресою https://nimses.com (включаючи всі рівні зазначеного домену, як ті, що діють на момент прийняття Користувачем цих Умов, так і ті, що вводяться Адміністрацією в дію надалі) й доступна Користувачеві через Сайт, Додаток та інші програмні продукти, сервіси, ресурси.
  • 2.1.3 Сайт – веб-сайт, розміщений за веб-адресою https://nimses.com, через який Відвідувач може зареєструватися в Сервісі, а Користувач може використовувати функціонал Сервісу за умови реєстрації в Сервісі та прийняття цих Умов.
  • 2.1.4 Додаток – будь-яка комп'ютерна програма (програмний додаток для мобільних пристроїв), права на яку належать Адміністрації, шляхом належного встановлення й використання якої Користувач отримує доступ та може використовувати Сервіс та Функціонал Сервісу за умови реєстрації в Сервісі та прийняття цих Умов. Додаток захищається як об’єкт авторського права. Завантаження, встановлення та використання Додатку як окремого об’єкта авторського права регулюється окремою угодою між Користувачем та Адміністрацією.
  • 2.1.5 Адміністрація – NIMSES INC, 1209 N ORANGE ST, WILMINGTON, DE 19801, USA, телефон: (650) 288 1989, e-mail: admin@nimses.com
  • 2.1.6 Відвідувач – фізична особа, яка відвідує Сайт за допомогою браузера шляхом введення доменної адреси в адресний рядок або в результаті переходу за розміщеним в інтернеті веб-посиланням, і для якої доступ та використання Сервісу недоступні через те, що вона не зареєстрована або не авторизована в Сервісі, або через те, що в поточному веб-сеансі не здійснено вхід (авторизацію) в Акаунт.
  • 2.1.7 Користувач – фізична особа, що зареєстрована в Сервісі відповідно до цих Умов і прийняла ці Умови в повному обсязі, а також досягла віку, допустимого відповідно до законодавства для акцепту цих Умов, і володіє відповідним обсягом цивільної дієздатності. У будь-якому випадку вік такої особи не може бути меншим за 13 років.
  • 2.1.8 Функціонал Сервісу – сукупність доступних Користувачу в тому чи іншому обсязі функціональних можливостей Сервісу, як-то: Акаунт, його налаштування, виділений віртуальний простір і доступні дії з Німами; приватне листування з іншими Користувачами; загальні чати; створення публікацій («постів») у межах свого Акаунту і Акаунтів інших користувачів (за наявності відповідних налаштувань); завантаження й публікація фотографій (зображень); і будь-які інші можливості, як наявні на момент прийняття Користувачем цих Умов, так і додані Адміністрацією в майбутньому. Сервіс та Функціонал Сервісу пропонується Користувачам «як є». В залежності від країни перебування Користувача та/або можливостей Адміністрації Сервіс та Функціонал Сервісу, наданий Користувачам, може змінюватись та відрізнятись. Користувачі не можуть вимагати від Адміністрації зміни Функціоналу Сервісу, що їм надається.
  • 2.1.9 Акаунт – обліковий запис Користувача, який є необхідною умовою для доступу й використання Користувачем Сервісу, і який створюється за умови успішного проходження Користувачем процедури реєстрації в Сервісі або авторизації з використанням свого акаунту в соціальній мережі «Facebook» чи облікового запису Користувача з інших сторонніх програм, мереж тощо, а також за умови прийняття ним цих Умов. Акаунт надає Користувачу доступ і право на використання виділеного йому Функціоналу Сервісу, наданого за допомогою програмних засобів віртуального простору для користування Сервісом, та інші права, передбачені цими Умовами та іншими, у тому числі додатковими умовами, які введені в дію та/або будуть введені в дію Адміністрацією.
  • 2.1.10 Німи – віртуальні одиниці, які генеруються, нараховуються та списуються програмним забезпеченням Сервісу на (з) Акаунт Користувача у відповідності до Умов генерації та нарахування, кількісно відображаються в спеціальному полі Nimses та можуть бути використані Користувачем виключно на умовах та в порядку, визначених цими Умовами.
  • 2.1.11 Умови генерації і нарахування – визначений Адміністрацією перелік дій Користувача (умов поведінки), за добровільне, особисте та на власний розсуд виконання яких програмним забезпеченням Сервісу генерується і нараховується на Акаунт Користувача відповідна кількість Німів.
  • 2.1.12 Блокування – метод, за допомогою якого Адміністрація відповідно до положень цих Умов може тимчасово (на визначений строк) або безстроково (на невизначений строк) технічно призупиняти можливість Користувача використовувати Сервіс, Функціонал Сервісу як повністю, так і частково, і який може застосовуватися до Акаунтів Користувачів, їхніх IP-адрес та діапазонів IP-адрес.
  • 2.1.13 Контент - будь-який вміст, розміщений Користувачами Сервісу, у тому числі, але не виключно, будь-які тексти, файли, матеріали, документи, коментарі, інформація, фото- та/або відеоматеріали, літературні твори та/або їх частини та інше.
 • 2.2 Інші терміни, не визначені в цьому розділі, повинні тлумачитися відповідно до застосовного законодавства, як визначено нижче.

3. ОПИС СЕРВІСУ

 • 3.1 За допомогою Сервісу кожен Користувач, за неухильного дотримання цих Умов, має право:
  • 3.1.1 використовувати Функціонал Сервісу в особистих цілях (в тому числі для спілкування, знайомства, участі в обговореннях і т.ін.), які не суперечать цим Умовам та застосовному законодавству;
  • 3.1.2 використовувати Сервіс як через Сайт, так і через актуальну версію належним чином встановленого Додатка;
  • 3.1.3 брати участь у заходах, про які йому стає відомо з Сайту або Додатку; та
  • 3.1.4 зв'язуватися з Адміністрацією та отримувати від неї відповідь у порядку, визначеному цими Умовами.
 • 3.2 Використання Сервісу є безкоштовним для всіх Користувачів. Адміністрація не стягує комісію або інші платежі з Користувачів за користування Сервісом. Водночас, попереднє положення не обмежує право Адміністрації стягувати з Користувачів внески та штрафи у Німах у порядку, в розмірах та на умовах, передбачених цими Умовами. Такі внески та штрафи не можуть вважатися платою чи комісією за використання Сервісу. Тарифікація трафіку Користувача та пов'язані витрати не можуть вважатися оплатою або комісією за користування Сервісом.
 • 3.3 Використання Сервісу та інших елементів його Функціоналу є добровільним. Адміністрація не встановлює мінімальних та максимальних часових обмежень перебування Користувача в Сервісі через Додаток або через Сайт.

4. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ АКАУНТУ

 • 4.1 Створення Акаунту в Сервісі можливе шляхом проходження Користувачем процедури реєстрації або в результаті авторизації за допомогою власного акаунту в соціальній мережі «Facebook» чи власних облікових записів в інших програмах, мережах тощо. Створення Акаунту означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Умов, а також Політики конфіденційності, Правил спільноти.
 • 4.2 Створення Акаунту в Сервісі та подальша авторизація в ньому вимагає від Користувача зазначення та використання особистої адреси електронної пошти та/або мобільного номера телефону Користувача та одноразового ідентифікатора та/або паролю (за наявності), який кожного разу генерується та надсилається на номер телефона Користувача, зазначений в Акаунті. При авторизації в Акаунті від Користувача на розсуд Адміністрації та/або в залежності від функціоналу Сервісу може вимагатись використання паролю та/або проходження процедури двофакторної аутентифікації, які є складовою кібербезпеки Користувача та Сервісу.
 • 4.3 Створюючи Акаунт в Сервісі, Користувач підтверджує:
  • 4.3.1 що він/вона є фізичною особою, що досягла віку, допустимого у відповідності із законодавством держави свого перебування для прийняття цих Умов, є дієздатною та діє від свого імені;
  • 4.3.2 що його/її вік становить мінімум 13 років;
  • 4.3.3 що він/вона ознайомився з цими Умовами, Політикою конфіденційності та Правилами Спільноти, погоджується з ними у повному обсязі та буде нести відповідальність за будь-які порушення;
  • 4.3.4 у випадку проходження процедури реєстрації - що всі надані (введені) ним/нею відомості є достовірними (правдивими), точними та актуальними на момент їх надання (введення), а також стосуються саме його/її особи;
  • 4.3.5 у випадку авторизації за допомогою свого акаунту в соціальній мережі «Facebook» (чи облікових записів інших програм, мереж тощо) - що відповідний акаунт містить правдиві, точні та актуальні відомості про Користувача на момент авторизації, такі, що стосуються саме її/його особи.

5. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ АКАУНТУ ТА СЕРВІСУ

 • 5.1 Користувач під час користування Сервісом (як через Сайт або Додаток, так і будь-яким іншим шляхом, включаючи не затверджене Адміністрацією програмне забезпечення) зобов’язується:
  • 5.1.1 перед вчиненням будь-яких дій, розміщенням будь-яких матеріалів, текстів, файлів (контенту) заздалегідь оцінювати законність цих дій, та брати на себе відповідальність за поведінку, яка порушує права інших, та/або за будь-які дані, тексти, файли, інформацію, імена користувачів, зображення, графіку, фотографії, профілі, та відповідальність за інший вміст або матеріали, які він/вона розміщує, публікує або виставляє напоказ через Сервіс і які порушують ці Умови, а також відповідальність за порушення інших правил, що встановлені Адміністрацією, а також за порушення законодавства;
  • 5.1.2 не повідомляти логін і пароль (за наявності) від Акаунту, а також дані, отримані під час створення Акаунту (індивідуальний код, одноразовий ідентифікатор тощо), іншим особам, не допускати тимчасового або постійного доступу інших осіб до свого Акаунту, в тому числі не створювати та/або не відчужувати свій Акаунт на користь інших осіб (шляхом подарунку, продажу, обміну і т. д.); Користувач самостійно несе відповідальність за збереження даних свого Акаунту, логіну та паролю (за наявності) в безпеці;
  • 5.1.3 негайно сповіщати Адміністрацію, якщо він/вона виявить ознаки несанкціонованого доступу третіх осіб до свого Акаунту, та негайно змінити пароль (за наявності) до свого Акаунту;
  • 5.1.4 не вчиняти дій, спрямованих на порушення нормального функціонування Сервісу або Сайту (наприклад, шляхом надмірного навантаження обчислювальної техніки, на базі якої працює Сервіс або Сайт), як із допомогою програмного забезпечення, так і своїми безпосередніми діями в межах Сервісу (Сайту, Додатку);
  • 5.1.5 не розповсюджувати, не запускати або іншим чином не використовувати в межах Сервісу або Сайту/Додатку віруси, троянські програми та інше шкідливе програмне забезпечення (файли, об’єктний код у будь-якій формі і т.ін.);
  • 5.1.6 не використовувати автоматизовані програми (ботів, роботів, «павуків», скреперів та інші програми із подібними функціями) та скрипти через свій Акаунт у Сервісі або на Сайті в цілому, в тому числі для збирання інформації про інших Користувачів або про Сервіс у цілому, для виконання масових або таргетованих розсилань (спаму) і т. ін.;
  • 5.1.7 не надавати віртуальні номери телефонів та/або додаткові власні номери телефонів для створення Акаунтів, не використовувати віртуальні номери телефонів для створення Акаунту та/або доступу/використання Сервісу;
  • 5.1.8 не створювати більше одного особистого Акаунта;
  • 5.1.9 не намагатися отримати доступ до Акаунта іншого Користувача, не здійснювати жодних дій із Акаунтом іншого Користувача;
  • 5.1.10 не змінювати відомості свого Акаунта на такі, які є недостовірними, неточними, застарілими або які в силу інших причин будуть вводити інших Користувачів в оману щодо особи Користувача, його/її імені, віку та виду діяльності і т. ін.;
  • 5.1.11 не виконувати дій, які:
   • 5.1.11.1 мають характер погроз, залякування, переслідування, дискримінації, образ, обману або іншого неправомірного впливу на інших Користувачів;
   • 5.1.11.2 порушують права та законні інтереси інших Користувачів;
   • 5.1.11.3 іншим чином унеможливлюють комфортне використання Сервісу іншими Користувачами.
  • 5.1.12 не здійснювати несанкціонованого збору та обробки персональних даних інших Користувачів та третіх осіб без їхньої явно вираженої згоди;
  • 5.1.13 не розсилати повідомлення комерційного характеру (реклама/спам/ін., які спрямовані на популяризацію певного товару/послуг, бренду (торгова марка, комерційне найменування тощо), виробника та/або продавця такого товару/послуг, власника бренду тощо) іншим Користувачам, окрім випадків, коли така розсилка прямо передбачена цими Умовами або додатковими умовами, або письмовим дозволом Адміністрації;
  • 5.1.14 не використовувати Сервіс і Функціонал Сервісу в комерційних цілях без письмового дозволу Адміністрації, окрім випадків, коли таке використання прямо дозволене цими Умовами або додатковими умовами, та виключно у спосіб та у межах такого дозволеного використання;
  • 5.1.15 не використовувати в межах свого Акаунту або Сервісу об’єкти інтелектуальної власності, права на які належать іншим особам у відповідності до законодавства про інтелектуальну власність (комерційні найменування, торгові марки, назви витворів мистецтва і т.ін.);
  • 5.1.16 не займатися в межах Сервісу незаконним мережевим маркетингом, організацією та залученням Користувачів до схем фінансових пірамід, шахрайською діяльністю, азартними іграми (гемблінгом), іншими неправомірними діями;
  • 5.1.17 не розміщувати в межах Сервісу будь-які матеріали (контент, файли), які:
   • 5.1.17.1 пропагують війну, насильство, дискримінацію, спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, закликають до посягань на права та свободи людини, вчинення злочинів проти світу, безпеки людства, а також до тероризму, екстремізму та будь-яких інших правопорушень тощо;
   • 5.1.17.2 пропагують фашизм, нацизм та будь-яку іншу ідеологію расового домінування;
   • 5.1.17.3 пропагують злочинну діяльність, або містять поради або інструкції зі здійснення злочинних дій;
   • 5.1.17.4 містять агресивні вислови та погрози, сцени насильства та жорстокості;
   • 5.1.17.5 містять сцени жорстокого поводження з тваринами;
   • 5.1.17.6 містять опис або зображення засобів або спроб суїциду, або вживання заборонених наркотичних засобів, так само як і підбурювання до вчинення відповідних дій;
   • 5.1.17.7 містять порнографію, а також зображення інтимних частин тіла людей, тварин та фантастичних істот;
   • 5.1.17.8 об’єктивно мають шокуючий, неприємний для сприйняття характер, що є вульгарним та непристойним;
   • 5.1.17.9 містять віруси, троянські програми та інше шкідливе програмне забезпечення (виконувані файли, об’єктний код в будь-якій формі і т. д.);
   • 5.1.17.10 містять образи, наклепи, дифамацію; дискредитують, принижують, ганьблять честь та гідність або ділову репутацію інших Користувачів або третіх осіб;
   • 5.1.17.11 вводять в оману інших Користувачів;
   • 5.1.17.12 представляють собою або містять рекламу інших соціальних мереж, дискредитують Сервіс та/або Адміністрацію;
   • 5.1.17.13 порушують інші права та законні інтереси Користувачів або третіх осіб, включаючи юридичних осіб, міжнародні організації, державні органи, держави в цілому і тому подібне;
  • 5.1.18 не розміщувати в межах Сервісу будь-які матеріали (контент, файли), на розміщення (розповсюдження) яких вони не мають відповідних прав згідно законодавства, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, захисту інформації з обмеженим доступом тощо;
  • 5.1.19 не видавати себе за представника або уповноважену особу Адміністрації або за працівника правоохоронних органів без наявних на це правових підстав;
  • 5.1.20 здійснювати резервне копіювання інформації (наприклад, приватного листування), яка є важливою для Користувача, якщо таке копіювання не буде порушувати законодавство;
  • 5.1.21 не сприяти іншим Користувачам в порушеннях цих Умов і не заохочувати такі порушення;
  • 5.1.22 не проводити верифікацію Акаунтів незнайомих Користувачу осіб та/або осіб, яких Користувач не зустрічав у реальному житті (тобто, поза межами Інтернет).
 • 5.2 У випадку порушення Користувачем будь-якого з цих зобов’язань, інших положень чинних Умов та/або законодавства, а також у випадку зловживання Користувачем своїми правами, яке призвело та/або може призвести до порушення цих Умов, законодавства, або до спричинення шкоди іншим Користувачам та/або Сервісу та/або Адміністрації (надалі – Порушення), Адміністрація має право на власний розсуд без додаткових пояснень вжити будь-який із наступних заходів впливу на порушника:
  • 5.2.1 У випадку виявлення Адміністрацією Порушення вперше Адміністрація має беззастережне та безумовне право на власний розсуд здійснити повне (Користувач не зможе увійти в Акаунт та отримати доступ до Сервісу) або часткове (Користувач зможе входити в Акаунт, але використання Сервісу, Функціоналу Сервісу буде обмежено) блокування Акаунту. Строк такого блокування Акаунту визначається на розсуд Адміністрації. У випадку часткового блокування Акаунту строк блокування визначається Адміністрацією, але у будь-якому випадку розблокування Акаунту неможливе раніше дати усунення Користувачем скоєних Порушень. Окрім блокування Акаунту, Адміністрація також має безумовне та беззастережне право стягнути з Користувача певну кількість Німів в якості штрафу. Конкретний розмір штрафу визначається Адміністрацією на власний розсуд у абсолютному (в певній кількості Німів) та/або відносному (у відсотках до загального балансу Німів Користувача) значенні, але він не може перевищувати 50% загального балансу Німів, що наявні у Користувача, який допустив Порушення, на момент скоєння Порушення та/або на момент його виявлення Адміністрацією та/або на момент застосування Адміністрацією штрафу;
  • 5.2.2 У випадку виявлення Адміністрацією Порушення вдруге, Адміністрація має беззастережне та безумовне право на власний розсуд здійснити повне (Користувач не зможе увійти в Акаунт та отримати доступ до Сервісу) або часткове (Користувач зможе входити в Акаунт, але використання Сервісу, Функціоналу Сервісу буде обмежено) блокування Акаунту. Строк такого блокування Акаунту визначається на розсуд Адміністрації. У випадку часткового блокування Акаунту строк блокування визначається Адміністрацією, але у будь-якому випадку розблокування Акаунту неможливе раніше дати усунення Користувачем допущених Порушень. Окрім блокування Акаунту, Адміністрація також має безумовне та беззастережне право стягнути з Користувача певну кількість Німів в якості штрафу. Конкретний розмір штрафу визначається Адміністрацією на власний розсуд у абсолютному (в певній кількості Німів) та/або відносному (у відсотках до загального балансу Німів Користувача) значенні, та він може досягати повного (100%) балансу Німів, що наявні у Користувача, який допустив Порушення, на момент скоєння Порушення та/або на момент його виявлення Адміністрацією та/або на момент застосування Адміністрацією штрафу;
  • 5.2.3 У випадку виявлення Адміністрацією Порушення втретє та/або в усіх наступних випадках виявлення Порушень, Адміністрація має беззастережне та безумовне право на власний розсуд здійснити повне (Користувач не зможе увійти в Акаунт та отримати доступ до Сервісу) або часткове (Користувач зможе входити в Акаунт, але використання Сервісу, Функціоналу Сервісу буде обмежено) блокування Акаунту. Строк такого блокування Акаунту визначається на розсуд Адміністрації. У випадку часткового блокування Акаунту строк блокування визначається Адміністрацією, але у будь-якому випадку розблокування Акаунту неможливе раніше дати усунення Користувачем допущених Порушень. Окрім блокування Акаунту, Адміністрація також має безумовне та беззастережне право стягнути з Користувача штраф у розмірі повного (100%) балансу Німів, що наявні у Користувача, який допустив Порушення, на момент скоєння Порушення та/або на момент його виявлення Адміністрацією та/або на момент застосування Адміністрацією штрафу;
  • 5.2.4 У певних виключних випадках (зокрема, але не виключно, у разі виявлення того, що Акаунт створено не реальною людиною, «ботом», або однією людиною створено два та більше Акаунтів) Адміністрація має право застосувати остаточне (без права на розблокування Акаунту) блокування Акаунту із одночасним видаленням такого Акаунту з Сервісу. У такому випадку до такого Акаунту застосовується штраф у розмірі повного (100%) балансу Німів, які будуть обліковуватись в Акаунті на момент його видалення. Користувач має право оскаржити остаточне блокування, звернувшись до Адміністрації письмово протягом 90 календарних днів із дати блокування Акаунту.
 • Враховуючи характер (тяжкість) порушення Користувача та інші пов'язані з цим обставини, Адміністрація може прийняти рішення щодо блокування Акаунта Користувача тимчасово або остаточно з/без накладення штрафу.
 • Адміністрація залишає за собою право обмежити доступ до Сервісу для номерів телефонів, за якими раніше була помічена діяльність, що суперечить Умовам, чинним на момент порушення.
 • Інформація про будь-яке порушення цих Умов може бути повідомлена іншими Користувачами.
 • 5.3 Користувач несе повну відповідальність за свої дії під час користування Сервісом, зокрема, стосовно наданого ним контенту, який він розмістив або відображав через Сервіс. Адміністрація не несе відповідальності за зміст контенту, який розміщують Користувачі, та не бере на себе зобов’язань здійснювати постійну та повну перевірку такого контенту. Однак, не дивлячись на будь-які положення цих Умов, Адміністрація залишає за собою право, але не зобов'язана, модерувати контент (коментарі, текст, зображення і т. д.) та/або видаляти контент (коментарі, текст, зображення і т. д.) повністю та/або частково. Погоджуючись та приймаючи ці Умови, Користувач погоджується із правом Адміністрації модерувати/видаляти його/її контент, а також, якщо цього вимагає законодавство, надає Адміністрації право змінювати та/або видаляти контент. Модерація/видалення контенту певного Користувача не означає, що Адміністрація перевіряє та/або перевірила весь контент такого Користувача або інших Користувачів.
 • 5.4 Не обмежуючи права Адміністрації відповідно до цих Умов, Адміністрація розглядає порушення підпунктів 5.1.4 - 5.1.20 як такі, що дають Адміністрації беззастережне право заблокувати Акаунт Користувача.
 • 5.5 Якщо характер порушення Користувача (і) не показує, що Користувач має намір порушити ці Умови, або (ii) порушив їх через недбалість, або (iii) порушення не призвело до нанесення шкоди роботі Сервісу та/або іншим Користувачам та/або Адміністрації, (iv) або шкідливі наслідки порушення можуть бути усунені самим Користувачем, Адміністрація може лише попередити Користувача про скоєне ним/нею порушення та/або накласти мінімальний штраф. Таке попередження повинно бути явним. Якщо поведінка Користувача свідчить про те, що він/вона навмисно порушив ці Умови та/або заподіяв шкоду Сервісу та/або іншим Користувачам та/або Адміністрації, і наслідки порушення не можуть бути усунені самим Користувачем, таке попередження не є обов'язковим.
 • 5.6 Користувач може вирішити спір із питань, що випливають із цього розділу, шляхом переговорів та відповідно до цих Умов.
 • 5.7 У випадку будь-якого блокування Акаунту Користувача (окрім остаточного) вся інформація (контент), надана Користувачем, зберігається протягом періоду блокування; її буде відновлено, а функціонал стане доступним після того, як Користувач усуне порушення, що буде підтверджено Адміністрацією, і Акаунт буде розблоковано.
 • 5.8 У разі остаточного блокування Акаунту вся інформація (контент), надана Користувачем, буде зберігатись Адміністрацією та буде доступна до відновлення в разі розблокування Акаунту протягом 90 календарних днів з дати блокування та протягом усього часу, відведеного Адміністрацією на оскарження блокування. Якщо протягом 90 календарних днів з дати блокування Акаунту від Користувача до Адміністрації не надійде скарга на остаточне блокування Акаунту або якщо за результатами розгляду такої скарги Адміністрації залишить своє рішення про остаточне блокування в силі, Адміністрація не забезпечує подальше зберігання контенту, та він може бути видалений.
 • 5.9 Акаунт Користувача підлягає якнайскорішому відновленню, якщо буде встановлено, що він був заблокований всупереч положенням цих Умов.
 • 5.10 Адміністрація не несе відповідальності за втрату інформації (вмісту), якщо втрата відбувається поза волею Адміністрації протягом періоду тимчасового або постійного Блокування. Користувач, чиї дії призвели до Блокування, несе повну відповідальність за будь-які негативні наслідки, пов'язані з Блокуванням.
 • 5.11 Користувач має право самостійно деактивувати свій Акаунт. У такому випадку розміщена в його межах інформація (контент) з технічних причин деякий час буде зберігатися на сервері Адміністрації для забезпечення можливості відновлення Акаунту, але цей період не буде перевищувати 90 днів після деактивації. Після закінчення цього періоду, якщо Користувач не відновить свій Акаунт, доступ до Акаунту буде припинено, інформація (контент) буде видалена, а згенеровані ним Німи будуть списані (анульовані).
 • 5.12 Користувач заявляє та гарантує, що він/вона (i) усвідомлює наслідки деактивації Акаунту, (ii) не буде оскаржувати інформацію (контент), нарахування Німів та будь-які інші втрати даних після деактивації Акаунту; (iii) буде самостійно нести відповідальність за наслідки деактивації Акаунту.
 • 5.13 Адміністрація оброблятиме запити на блокування чи здійснюватиме іншу модерацію вмісту протягом 24 годин з моменту отримання запитів.

6. ПОРЯДОК ГЕНЕРАЦІЇ, НАРАХУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НІМІВ

 • 6.1 Німи генеруються та нараховуються на Акаунт Користувача автоматично в результаті отримання програмним забезпеченням Сервісу даних (сигналу) про дотримання Користувачем Умов генерації та нарахування.
 • 6.2 Німи призначені для добровільного обміну між Користувачами з метою оцінки, висловлення компліментів, вдячності один одному, та в інших цілях, які Користувачі будуть вважати необхідними, якщо такі цілі не будуть суперечити цим Умовам та застосовному законодавству.
 • 6.3 Користувач погоджується, що:
  • 6.3.1 Німи не є грошовою одиницею, електронними грошима та іншими платіжними засобами в розумінні застосовного законодавства, їхня вартість не прив’язана до жодної валюти, коливання валютних курсів та інфляції;
  • 6.3.2 Німи призначені для використання в межах Сервісу як соціальної мережі, в тому числі як засіб оцінки, компліменту або вдячності іншим Користувачам, а тому фактична цінність Німів утворюється та змінюється в результаті вираження прихильного ставлення до них певної кількості Користувачів;
  • 6.3.3 Стягнення внесків у визначених Умовами сумах Німів необхідне для розвитку об’єднання усіх Користувачів Сервісу;
  • 6.3.4 Адміністрація не має зобов’язань з моніторингу, оцінки та підтримки певної цінності Німів, в тому числі з метою запобігання «знеціненню» раніше згенерованих та накопичених Німів через подальше збільшення обсягів генерації та накопичення Німів, яке може виникати зі збільшенням кількості випадків дотримання Користувачами Умов генерації та накопичення;
  • 6.3.5 Німи прив’язані до Акаунту Користувача, а тому не можуть бути перенесені на інший Акаунт у випадку його втрати Користувачем в результаті самостійної деактивації Акаунту або блокування Адміністрацією;
  • 6.3.6 Адміністрація не зобов’язана повертати Користувачеві передану ним іншому Користувачу кількість Німів (внаслідок скасування або «повернення» операції) в результаті помилки, обману з боку іншого Користувача, викрадення його Аканту/Німів (див. пункт 7.9. цих Умов) або через іншим чином невиправдані очікування Користувача;
  • 6.3.7 Адміністрація не зобов’язана відшкодовувати Користувачеві будь-яку вартість в грошовому або в іншому вираженні тієї кількості Німів, які накопичились на його Акаунті за час користування Сервісом, в тому числі у випадках, коли Користувач припиняє користуватися своїм Акаунтом та/або деактивує його, а також коли Акаунт Користувача був заблокований Адміністрацією за порушення цих Умов.
 • 6.4 У Сервісі встановлені наступні Умови генерації та накопичення Німів:
  • 6.4.1 Генерація починається з першої хвилини після реєстрації Користувача в Сервісі;
  • 6.4.2 1 Нім генерується за кожну 1 хвилину часу після реєстрації Користувача в Сервісі.
 • 6.5 У Сервісі встановлені наступні Умови стягнення внесків у Німах:
  • 6.5.1 З Акаунта Користувача щоденно стягується Внесок. Внесок є базовим системним платежем за користування перевагами Сервісу, який поширюється на всіх Користувачів і виражається у Німах, накопичених на Акаунті Користувача за час користування Сервісом;
  • 6.5.2 Розмір Внеску визначається в залежності від статусу (User чи Human) та активності/пасивності Користувача;
  • 6.5.3 Для Користувачів зі статусом User розмір Внеску розраховується таким чином:
   Пасивність (тривалість відсутності вихідних транзакцій на Акаунті Користувача у Сервісі, виражена у днях) Розмір Внеску (у Німах)
   Не більше, ніж 4 дні 144
   5 днів 288
   6 днів 432
   7 днів 576
   8 днів 720
   9 днів 864
   10 днів 1008
   11 днів і більше 1152
 • 6.5.4 Для Користувачів зі статусом Human розмір Внеску розраховується таким чином:
  Пасивність (тривалість відсутності вихідних транзакцій на Акаунті Користувача у Сервісі, виражена у днях) Розмір Внеску (у Німах)
  Не більше, ніж 4 дні (включно) 111
  5 днів 222
  6 днів 333
  7 днів 444
  8 днів 555
  9 днів 666
  10 днів 777
  11 днів і більше 888
 • 6.5.5 Розмір Внеску, встановлений за відсутність вихідних транзакцій на Акаунті Користувача протягом 11 днів і більше, є максимальним, і застосовується до усіх випадків відсутності Користувача понад цей строк. За умови відновлення активності Користувача застосовуються загальні правила стягнення Внеску.
 • 6.5.5 Якщо за день до стягнення Внеску на Акаунті Користувача кількість Німів не перевищує розмір Внеску, що підлягатиме стягненню, такі Німи не можуть бути використані Користувачем у Сервісі, про що Адміністрація сповіщує його/її;
 • 6.6 Користувач має право:
  • 6.6.1 накопичувати Німи в межах свого Акаунту;
  • 6.6.2 здійснювати передачу (пожертвування, дарування і т.ін.) Німів іншому Користувачу шляхом їх відправки на його/її Акаунт;
  • 6.6.3 здійснювати з Німами інші дії, які будуть дозволені та передбачені Сервісом, цими Умовами та/або іншими умовами, виданими Адміністрацією.
 • 6.7 Користувачеві забороняється:
  • 6.7.1 передавати Німи іншому Користувачу та отримувати Німи від іншого Користувача шляхом придбання їх за гроші або в силу виконання інших юридичних зобов’язань (угод) між ними поза межами Сервісу;
  • 6.7.2 вимагати від іншого Користувача передачі Німів або іншим чином наполегливо впливати на процес прийняття іншим Користувачем такого рішення.

7. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • 7.1 Сервіс (як Сайт, так і Додаток) та його функціонал, враховуючи всі скрипти, додатки, контент та оформлення Сайту, надаються «як є». Адміністрація не гарантує Користувачеві жодних специфічних результатів, успіху і т.ін. внаслідок використання Сервісу. Адміністрація не зобов’язана забезпечувати роботу Сервісу на всіх програмних платформах, для всіх пристроїв або в певних специфічних умовах, та не гарантує безперебійну роботу Сервісу.
 • 7.2 Адміністрація має право в будь-який час в односторонньому порядку, без попереднього сповіщення Користувача, змінювати оформлення Сервісу, його функціонал, використовувані технічні рішення, скрипти, програмне забезпечення та інші елементи, як видимі, так і не видимі Користувачеві.
 • 7.3 Користувач погоджується, що користується Сервісом на власний розсуд. Адміністрація не гарантує, що робота Сервісу буде безперервною, буде позбавлена незначних або критичних помилок, збоїв або інших дефектів. Адміністрація докладатиме адекватних зусиль для підтримання Сервісу в належному робочому стані.
 • 7.4 Якщо Користувач не задоволений умовами та/або якістю Сервісу або його функціоналу, він/вона повинен припинити використання Сервісу.
 • 7.5 Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі та випадкові), за втрачену вигоду та інші матеріальні та нематеріальні втрати Користувача або третіх осіб, які виникли в результаті порушення роботи Сервісу, в результаті його використання або неможливості використання, внаслідок втрати важливої для Користувача інформації (враховуючи файли) з технічних причин, у результаті дій або бездіяльності інших Користувачів. Адміністрація буде докладати адекватних зусиль для підтримання Сервісу в належному робочому стані.
 • 7.6 Користувач погоджується, що в межах Сервісу він може бути не захищений від взаємодії (спілкування) з Користувачами, чиї ім’я або прізвище, вік, стать та інші відомості, всупереч цим Умовам, можуть не відповідати дійсності (т.зв. «фейки»). Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за будь-які наслідки введення Користувача в оману за умови добросовісності Адміністрації. Адміністрація з об’єктивних причин не може гарантувати відсутності «фейкових користувачів» в рамках Сервісу, так само як і присутність у будь-який момент за пристроєм тієї ж фізичної особи, якій належить не «фейковий» Акаунт.
 • 7.7 Користувач погоджується, що саме на нього/неї покладено вжиття заходів особистої кібербезпеки та відповідальність за використання Сервісу, в тому числі:
  • 7.7.1 при переході за розміщеними іншими Користувачами в межах Сервісу (Сайту) веб-посиланнями на сторонні веб-сайти (зовнішні адреси);
  • 7.7.2 при завантаженні розміщуваних іншими Користувачами файлів (файлових архівів), які явно або неявно можуть містити шкідливий об’єктний код;
  • 7.7.3 при здійсненні інших дій, пов’язаних із завантаженням або запуском через браузер або Додаток програмних кодів або команд.
 • 7.8 Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за погіршення стану фізичного та психічного здоров’я Користувача та тих осіб, що за певних причин мали доступ до його/її Акаунту, яке виникло як наслідок використання Сервісу в цілому або його окремого функціоналу, спілкування з іншими Користувачами і т.ін. Користувач погоджується, що саме на нього/неї покладена відповідальність за наслідки доступу до Сервісу через Акаунт Користувача його/її дітей або дітей третіх осіб.
 • 7.9 Якщо Користувач втрачає доступ до свого Акаунту або втрачає будь-яку кількість Німів, згенерованих на Акаунті, через (i) порушення ним/нею цих Умов, (ii) його/її недбалість стосовно кібербезпеки та будь-яких інших необхідних заходів, в тому числі запобіжних заходів, яка призвела до крадіжки Акаунту або Німів; (iii) будь-які інші дії (дії або бездіяльність) Користувача та/або третіх осіб, Адміністрація не несе за це відповідальності відповідно до цих Умов. Користувач заявляє та підтверджує, що він/вона буде нести повну відповідальність за збитки, що виникли, та не буде висувати Адміністрації претензії, пов'язані з такими збитками. Діями (діями чи бездіяльністю), за які Адміністрація не несе відповідальності, вважаються, наприклад, (перелік не є вичерпним):
  • 7.9.1 збереження паролю (за наявності), одноразового ідентифікатора тощо в несекретному та незахищеному вигляді;
  • 7.9.2 надання доступу до свого Акаунту третім особам;
  • 7.9.3 будь-яка інша навмисна або недбала поведінка, яка призвела до втрати Акаунту або Німів.
 • 7.10 Користувач погоджується не висувати до Адміністрації будь-яких скарг або претензій від третіх сторін, пов'язаних із порушенням цих Умов, законодавства, чи прав та законних інтересів третіх осіб при користуванні Сервісом.
 • 7.11 Користувач зобов’язується не порушувати та не намагатися порушити жодних положень цих Умов, а також не закликати до порушення Умов інших Користувачів та не допомагати їм у цьому. Якщо Адміністрація обґрунтовано визначить, що Користувач порушив або намагався порушити ці Умови, то Акаунт Користувача на розсуд Адміністрації може бути заблокований.
 • 7.12 Адміністрація має право повідомляти уповноваженим державним органам про правопорушення, скоєні Користувачем, як із власної ініціативи, так і на підставі законного та обґрунтованого запиту державних органів або їх уповноважених осіб.
 • 7.13 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з цими Умовами Сторони несуть відповідальність згідно застосовного законодавства, якщо інше не передбачено цими Умовами.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • 8.1 Користувач погоджується з тим, що ці Умови та відносини між Сторонами регулюються правом штату Делавер, США.
 • 8.2 Усі спори, які можуть виникнути у Сторін в процесі виконання цих Умов, Сторони будуть намагатися вирішувати шляхом переговорів.
 • 8.3 Користувач погоджується, що при вирішенні суперечок між Сторонами ефективним та обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Адміністрацією через e-mail за адресою: support@nimses.com.
 • 8.4У випадку, якщо Сторони не досягнуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд в компетентний суд згідно із законодавством, яке регулює ці Умови.

9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • 9.1 Сервіс, Сайт та Додаток, взяті як окремо, так і в цілому, є інтелектуальною власністю Адміністрації у вигляді програмного забезпечення.
 • 9.2 Усі компоненти Сервісу, враховуючи всі використані (розміщені) Адміністрацією найменування, дизайн, візуальне оформлення, скрипти, елементи функціоналу і т.ін., належать Адміністрації та охороняються законодавством щодо захисту прав інтелектуальної власності.
 • 9.3 Користувач погоджується, що він/вона не отримує жодних прав інтелектуальної власності на свій Акаунт у зв’язку із його творчим оформленням або довготривалим використанням.
 • 9.4 Використання в комерційних цілях будь-яких компонентів Сервісу без письмового дозволу Адміністрації суворо заборонено.
 • 9.5 Користувач має право розміщувати в межах Сервісу контент, права на який належать третім особам, тільки за умови, що таке розміщення не порушує права відповідних осіб та вимоги застосовного законодавства.
 • 9.6 Користувач розуміє та погоджується з тим, що при розміщенні в межах Сервісу будь-якого Контенту, який належить йому/їй на законних підставах (у тому числі на контент, на який розповсюджуються права інтелектуальної власності), він/вона тим самим:
  • 9.6.1 надає іншим Користувачам Сервісу безоплатну невиключну ліцензію (дозвіл), що діє по всьому світу, на використання такого Контенту шляхом його перегляду, перекладу, відтворення, копіювання в межах Функціоналу Сервісу та з метою особистого некомерційного використання;
  • 9.6.2 надає Адміністрації безоплатну невиключну ліцензію (дозвіл) з правом видачі субліцензій, що діє по всьому світу, на використання такого контенту, у тому числі шляхом його оприлюднення, копіювання, цитування, передачі третім особам тощо.
 • Дія ліцензії (дозволу), яка надана Адміністрації, припиняється, коли Користувач видаляє Контент із Сервісу або, якщо інші Користувачі скопіювали, відтворили, розмістили такий Контент, в момент видалення такого Контенту такими іншими Користувачами (в залежності від того, яка з цих подій настане пізніше).
 • Шляхом прийняття цих Умов Користувач запевняє та гарантує, що: (i) він/вона є власником Контенту, розміщеного в Сервісі та/або за допомогою Сервісу, або на інших підставах має право надавати права і ліцензії, передбачені цими Умовами; (ii) публікація та використання Контенту Користувача в Сервісі або за допомогою Сервісу не є порушенням або незаконним привласненням прав будь-якої третьої особи, включаючи, крім іншого, право на недоторканність особистого життя, право на публічність, авторські права, товарні знаки та/або інші права інтелектуальної власності; (iii) він/вона самостійно та за власний рахунок сплатить усі ліцензійні відрахування, збори та інші суми, що підлягають виплаті в результаті публікації ним/нею Контенту в Сервісі або з його допомогою; і (iv) у Користувача є законне право і повноваження прийняти ці Умови користування у юрисдикції, резидентом якої він/вона є.
 • 9.7 Адміністрація не здійснює попередньої модерації або перевірки розміщеного Користувачами контенту, і тому не несе відповідальності за порушення такими діями Користувача прав і законних інтересів відповідних правовласників. У той же час Адміністрація здійснює розгляд звернень правовласників та вживає відповідних заходів щодо припинення таких порушень у межах Сервісу.
 • 9.8 Користувач розуміє та погоджується з тим, що розповсюджений ним/нею будь-де в межах Сервісу контент може бути як добросовісно, так і недобросовісно розповсюджений діями інших Користувачів (наприклад, за рахунок т.зв. «репостів», а також шляхом ручного копіювання). В такому випадку видалення Користувачем раніше розміщеного контенту (т.зв. «посту») не обов’язково призводить до видалення того ж контенту в усьому Сервісі, а Адміністрація не буде зобов’язана забезпечити повне видалення такого контенту.
 • 9.9 У випадку видалення Користувачем розміщеного ним/нею контенту з Сервісу у Адміністрації залишається право деякий час зберігати резервні копії цього контенту протягом строку, обумовленого технічними особливостями Сервісу.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 • 10.1 Реєструючись у Сервісі, Користувач тим самим дає згоду на збирання, зберігання, використання та розповсюдження своїх персональних даних відповідно до застосовного законодавства.
 • 10.2 Відносини Сторін щодо конфіденційності інформації регулюються Політикою конфіденційності, яка розміщена за адресою https://nimses.com/uk/privacy та становить невід’ємну частину цих Умов.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 11.1 Користувач погоджується, що будь-який позов Користувача, що може виникнути або пов’язаний з відносинами між Користувачем та Адміністрацією, може бути поданий протягом одного року після появи підстав для такого позову; в іншому випадку такий позов не матиме сили і не буде розглядатися.
 • 11.2 У межах, дозволенних законодавством, Користувач погоджується, що будь-який позов проти Адміністрації, в тому числі проти її колишніх та нинішніх афілійованих осіб, посадових осіб, керівників, працівників та агентів, повинен бути поданий індивідуально, і Користувач не може об’єднувати такий позов з позовами будь-яких інших фізичних та юридичних осіб або пред’являти, приєднуватись чи брати участь в колективному позові проти Адміністрації, в тому числі проти її колишніх та нинішніх афілійованих осіб, посадових осіб, директорів, працівників та агентів.
 • 11.3 Ці Умови дійсні до моменту розірвання однією зі Сторін.
 • 11.4 Користувач має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час за умови деактивації свого Акаунту та припинення використання Сервісу.
 • 11.5 Ці Умови замінюють собою будь-які інші угоди між Сторонами, а також усі попередні редакції цих Умов.
 • 11.6 Якщо будь-яке положення цих Умов (пункт або положення в межах пункту) буде визнано недійсним, невиконуваним, таким, яке не має позовної сили, або іншим чином юридично не валідним, це не буде розповсюджуватися на будь-яке інше положення цих Умов або ці Умови в цілому.
 • 11.7 Адміністрація має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розміщуючи нову редакцію Умов у Сервісі. Нова редакція Умов набирає чинності з моменту її розміщення у Сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов.
 • 11.8 Користувачу буде повідомлено про зміни та доповнення цих Умов за допомогою спеціального вікна, і для продовження користування Сервісом буде необхідна його/її згода з новою редакцією Умов. Адміністрація закликає Користувача час від часу переглядати ці Умови на відповідній сторінці Сервісу, аби переконатися в тому, що йому/їй відома актуальна редакція Умов. Доступ до повного тексту цих Умов є загальним і відкритим.
 • 11.9 Якщо у Користувача виникли будь-які питання щодо чинних Умов, Користувач може звернутися до Адміністрації за e-mail-адресою: support@nimses.com.